DJ har intet mod deltid

SVAR. Arne Ipsen skriver, at DJ principielt er imod deltid, og at man som medlem skal søge om tilladelse for at kunne komme på deltid.

SVAR. Arne Ipsen skriver, at DJ principielt er imod deltid, og at man som medlem skal søge om tilladelse for at kunne komme på deltid.

Det er ikke korrekt. DJ hjælper gerne med råd og vejledning, hvis et medlem ønsker deltid, men har selvfølgelig holdninger til, hvad der skal til, hvis en arbejdsgiver ønsker et medlem på deltid.

Vi har mange aftaler, der indeholder aftaler om deltid, og en tidligere praksis med, at et medlem skulle søge dispensation for at kunne komme på deltid på eksempelvis dagbladsområdet, er ophævet for længst.

Og så skriver Arne Ipsen, at DJ aldrig officielt har påtalt, når mediechefer – efter Arne Ipsens opfattelse – modarbejder 'samfundets intentioner om at få ældre til at blive længst muligt på arbejdsmarkedet.'

Det er heller ikke helt korrekt. Da Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) for nogle år siden forsøgte at få pensionsalderen i overenskomsterne med DJ reduceret fra 67 til 65 år, sagde vi klart og tydeligt nej.

Også efterfølgende, hvor DMA bebudede, at de med en voldgift ville gennemtvinge den nedsættelse af pensionsalderen, som vi ikke gav lov til under forhandlingerne.

Udviklingen i samfundet – og ændring af reglerne på området – har gjort, at det er meget længe siden, vi har hørt fra DMA i den sag.

Kig i øvrigt ind på journalistforbundet.dk, hvor vi har gode råd om seniorer – både på det offentlige site og i Netrådgivningen på Medlemsnettet.

Fred Jacobsen, næstformand, Dansk Journalistforbund.

0 Kommentarer