Boligjagt

DJ har brugt en million kroner på at finde nyt domicil

Tine Johansen medgiver, at det er mange penge at bruge, når DJ endnu ikke har fundet et nyt domicil

På det netop overståede delegeretmøde i Kolding kom det frem, at DJ siden 2021 har brugt 937.000 kroner på at finde et nyt domicil.

Men arbejdspladsen for forbundets ansatte, A-kassens medarbejdere og fagbladet Journalisten har som bekendt stadig adresse på Gammel Strand i indre København, så spørgsmålet, som flere stillede sig til delegeretmødet og på Twitter, lyder: Hvad har man dog brugt de penge på?

Tine Johansen, DJ’s formand, medgiver, at hun godt kan forstå, hvis nogen synes, det er mange penge at bruge, når man endnu ikke har fundet et nyt domicil.

”Det er et stort beløb, og det er nogle lidt irriterende penge at skulle bruge. Det medgiver jeg. Men det er en stor beslutning at skulle flytte domicil, og der er mange hensyn, der skal tages.”

”Vi er blevet meget klogere på, hvordan vi finder et sted, hvor medarbejderne bedst kan løse deres opgaver, og medlemmerne bedst kan bruge det som et levende medlemshus. Det har krævet nogle kompetencer, som vi i huset ikke umiddelbart havde i forvejen, så derfor bad vi om at få en ekstern på,” siger Tine Johansen.

Fredet bygning og ikke handicapvenlig

Helt konkret har forbundet i jagten på et nyt domicil hyret firmaet 2Move, som blandt andet har foretaget en kortlægning af, hvordan medarbejderne arbejder, deres behov for fordybelse, og hvem de samarbejder med. Derfra skal man finde et nyt sted, som opfylder de behov.

2Move lavede også en undersøgelse af, om man kunne få opfyldt ønskerne i de eksisterende lokaliteter. Her lød anbefalingen, at DJ skal flytte til et andet domicil.

DJ ejer Gammel Strand 46, hvor der langtfra er plads til alle medarbejdere. Derfor har man tre yderligere lejemål på Gammel Strand samt et enkelt i Aarhus.

Bygningen er fredet, og det betyder, at man blandt andet ikke kan gøre den mere handicapvenlig, hvilket irriterer Tine Johansen.

”Huset er ikke særligt tilgængeligt. Det er et gammelt, skævt hus med masser af trapper, og da det er en fredet bygning, så er der begrænsninger på, hvad man må lave om.”

To lejemål vejet og fundet for let

Hovedbestyrelsen besluttede første gang at søge nyt domicil i 2015, fordi der manglede kontor- og mødeplads samt faciliteter til medlemmerne. De planer blev skrinlagt i 2017 for senere at blive taget op påny.

Siden 2021 har 2Move fundet to lejemål, som DJ har kigget grundigt på.

Det første lejemål blev efter arkitekttegninger af, hvordan lejemål kunne indrettes, afvist af hovedbestyrelsen. Derefter blev søgningen udvidet til at omhandle mere end kun København K.

Det andet lejemål var man derimod tæt på at vælge, siger Tine Johansen.

”Der var konkrete forhandlinger om at få prisen på lejemålet ned, men arkitekttegningerne gjorde, at hovedbestyrelsen i sidste ende afviste lejemålet, da det ikke kunne indrettes godt nok til de opgaver, der skulle løses.”

”For der skal tages nogle særlige hensyn. Fagbladet Journalisten skal sidde for sig selv. Jeg skal eksempelvis helst ikke vade igennem deres lokaler, hver gang jeg skal til og fra noget. Og A-kassen skal også have et aflukket område i et nyt domicil – blandt andet på grund af GDPR.”

Jagten på det nye domicil fortsætter ufortrødent, og nu kan man også inkludere Frederiksberg i søgningen, da vedtægterne for nylig er blevet ændret, så domicilet nu må befinde sig i hovedstadsområdet. Tidligere lød vedtægten, at domicilet skulle ligge i København.

1 Kommentar

Kim Haugaard
29. APRIL 2023
For mig er det helt uforståeligt, at man foreløbig har brugt næsten 1 million af medlemmernes penge til at søge efter nyt domicil til D). Nedsæt et udvalg, træf en beslutning og find eller byg noget uden for København.