Delegeretmøde

DJ hæver kontingentet med en 10’er

DJ kigger ind i flere år med underskud, og derfor skal økonomien kulegraves. Men et flertal vil ikke vente og hæver kontingentet allerede fra 2025

Økonomien i Dansk Journalistforbund blev et af de helt store temaer på delegeretmødet i Kolding.

Stigende priser og en stagnerende medlemsudvikling gør, at økonomien i DJ halter, og i budgettet, der blev vedtaget på delegeretmødet af et stort flertal, fremgår det, at der regnes med underskud i 2023 og 2024.

I 2023 forventes underskuddet at være på 151.000 kroner, og i 2024 stiger det til 731.000 kroner. Det vil stige endnu mere i 2025, hvis der ikke gøres noget.

DJ har allerede vedtaget en spareplan, hvor der skal spares 4,5 mio. kroner over tre år. Men dette er ikke nok til at bringe regnskabet i plus.

Derfor var der stor diskussion om et forslag om at forhøje kontingentet. Forslaget blev oprindeligt stillet af Rane Rosencrone von Benzon og Mie Hovmark, der begge sidder i hovedbestyrelsen, og det har siden fået opbakning fra flere HB-medlemmer og formænd for specialgrupper.

De begrundede forslaget om at hæve kontingentet med 10 kroner om måneden med, at det er nødvendigt, hvis DJ på langt sigt skal have en sund økonomi.

Vedtaget med snævert flertal

Et lille flertal på 51 procent af de delegerede vedtog forslaget om at forhøje kontingentet, mens 42 procent stemte imod, og resten undlod.

Blandt modstanderne var blandt andre forbundsformand Tine Johansen, som synes, det er forkert at hæve kontingentet midt i en krise.

”10 kroner er ikke meget, men vi skal ikke hive flere penge op af lommerne på folk midt i en inflationstid,” sagde hun fra talerstolen.

I stedet mener hun, at DJ skal vente med eventuelt at hæve kontingentet til næste delegeretmøde i 2025.

Et andet forslag på mødet gik nemlig på, at hovedbestyrelsen frem til næste delegeretmøde skal se på hele DJ’s økonomiske struktur. I dag betaler medlemmer kontingent til forbundet, men også til specialgrupper, kredse og i nogle tilfælde medarbejderforeninger og specialgrupper.

Kulegravningen skal lede frem til en mere bæredygtig økonomi, og det var der stor opbakning til på delegeretmødet, hvor forslaget blev vedtaget med stort flertal.

Men et flertal vil altså ikke vente på det, men vil hæve kontingentet allerede i 2025 og ikke først efter næste delegeretmøde.

En af dem, der støttede forslaget om at hæve kontingentet allerede nu, var Elisabeth Hamerik Schwarz.

”Jeg er enig i, at vi skal se på strukturerne, men det kommer til at tage lang tid, og vi har ikke så lang tid,” sagde hun med henvisning til de budgetterede underskud i de kommende år.

Bekymring for signalværdi og konkurrence

Flere talere var bekymret for signalværdien i at hæve kontingentet, og at det vil svække DJ i konkurrencen med andre fagforeninger.

Omvendt pegede andre talere på, at det netop svækker DJ, hvis der ikke er råd til ordentlige tilbud til medlemmerne, og at det vil være uansvarligt ikke at hæve kontingentet.

”Jeg synes ikke, 10 kroner er signalværdi. Det er et substantielt løft, selv om det ikke er hele vejen,” lød det således fra Rane Rosencrone von Benzon.

Ud over at se på økonomien har DJ også besluttet at øge indsatsen med at hverve flere medlemmer til forbundet. Således er der afsat et årligt beløb på omtrent 1,6 millioner kroner i 2024 og 2025 – altså omtrent 3,2 millioner kroner – til hvervningsindsatsen.

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
25. APRIL 2023
Stigende priser? Nej, overforbrug år efter år, vilde fratrædelsessummer, misbrug af sikringsfonden. Dårlig beslutning.