DJ gør op med den hidtidige internationale kurs

DJ skal hjælpe International Media Support med at opbygge journalistorganisationer i udlandet. Til gengæld er DJ skeptisk over for IFJ's administration af de mange millioner, DJ-medlemmer har indsamlet.

DJ skal hjælpe International Media Support med at opbygge journalistorganisationer i udlandet. Til gengæld er DJ skeptisk over for IFJ's administration af de mange millioner, DJ-medlemmer har indsamlet.

Dansk Journalistforbund har besluttet at påtage sig en række opgaver for International Media Support. DJ er allerede i dag aktiv i IMS, men ikke som primær førsteaktør, og den rolle ser IMS gerne DJ i.

»DJ har været med til at bygge journalistorganisationer op i blandt andet Hviderusland. Vi har kolleger, der er dedikerede på det her område; vi har mange gode tillidsfolk med erfaring,« sagde Dansk Journalistforbunds formand Mogens Blicher Bjerregård på dagens hovedbestyrelsesmøde, hvor der var opbakning til, at DJ afsætter flere såkaldte ressourcepersoner til det internationale mediearbejde via IMS.

DJ har siden 2001 blandt andet deltaget i opbygningen af journalistforbund i en række konfliktområder – blandt andet i Hviderusland, Yemen, Algeriet og Iran. Det vil koste mellem 100.000 og 400.000 kroner til dækning af projektansættelse, at DJ går ind i opgaven med IMS.

»Der er en ressourcemæssig belastning når personer i DJ skal arbejde mere aktivt. Men det kan komme ind via indtægtsdækket virksomhed, fordi der følger penge med opgaverne,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Da International Media Support blev stiftet først i 1990erne var DJ ellers skeptisk. IMS ville blandt andet hjælpe medier i Rwanda og det tidligere Jugoslavien, og DJ frygtede blandt andet, at der ville være politiske krav til hvordan pengene skulle bruges. I dag bakker DJ fuldt op om IMS´ arbejde og DJs formand er medlem af IMS´ bestyrelse og IMS direktør Jesper Højbjerg er inviteret som gæst til DJs delegeretmøde i april.

IMS har ifølge DJs beretning 2009-2011, der uddeles med næste nummer af Journalisten, mediestøtteprojekter i 46 lande.

Den skepsis, der engang ramte IMS, er i dag rettet mod den internationale journalistorganisation IFJ, som DJ ellers historisk har tætte bånd til. Danmark har, sammen med Norge, været de helt store indsamlere af penge til IFJ, der via IFJs Safety Fund støtter medieprojekter internationalt.

Men DJs hovedbestyrelse indstiller nu til delegeretmødet, at DJ opretter sin egen midlertidige Safety Fund for at kunne styre brugen af de midler, der blev indsamlet blandt DJ-medlemmer i 2010, og de penge, der indsamles i 2011. Baggrunden er, at DJ føler sig usikre ved IFJs administration af de indsamlede midler.
»IFJ er – undskyld mig – uden for pædagogisk rækkevidde,« sagde Lars Lindskov, medlem af forretningsudvalget.

»Det er betroede midler, der skal administreres på en måde, så vi kan se medlemmerne i øjnene,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Problemet er blandt andet, at IFJ ikke får de indsamlede penge ud og arbejde. IFJ har cirka 10 millioner kroner stående, blandt andet indsamlet i Danmark. Blandt andet derfor – men også på grund af dalene tillid til IFJ – har DJ indefrosset de 700.000 kroner, der blev indsamlet sidste år blandt DJ-medlemmerne.

De parkerede penge skaber uro blandt de grupper i DJ, der har bevilget penge gennem årene.

»Signalet er enormt grumset, når vi indsamler betroede midler, der ikke hjælper dem, de var tiltænkt,« sagde Lars Werge, medlem af HB.

Det kan udløse, at delegeretmødes ikke får pungen op i samme opfang som tidligere, når der indsamles til nødlidende kolleger.

»Vi skal være meget præcise i adresseringen af, hvor de indsamlede penge skal bruges, ellers kommer der ikke en krone,« fastslog han.

Og Kristian Melgaard, formand for Freelancegruppen, forklarede, at hans medlemmer først bevilger penge igen, når der er sikkerhed for, at pengene bliver brugt rigtigt.

DJ har holdt et møde med IMS, og er nået frem til at DJ og IMS i samarbejde kan sikre, at de indsamlede men indefrosne safety-midler, kommer de rette til gode.

»IMS kan blive formidlere af de penge, vi har samlet ind,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

»Jeg er tryg ved at IMS nok skal få de penge ud til nogen, der har brug for dem,« sagde Fred Jacobsen, næstformand i DJ. Han understregede, at der ikke er tale om en permanent nedfrysning af samarbejdet med IFJ.

»På den lange bane er det IFJ, vi gerne vil.«

Lars Lindskov, formand for Pressefotograferne og medlem af forretningsudvalget:

»Det lykkelige kunne være, at vores samarbejde med IMS bliver så godt, at de vågner op i IFJ og kan se, at det er den rette vej. Måske kan det blive et samarbejde mellem alle tre parter i fremtiden.«

4 Kommentarer

Erik Svarre
14. MARTS 2011
Re: DJ gør op med den hidtidige internationale kurs

Frustreret? Ja, det kan måske godt kalde det.

Men - i hvert fald - tak for lidt mere information om denne penible sag.

Jeg mener imidlertid ikke, at det er nok at spørge delegeretmødet, om de indsamlede penge i 2010 bare kan overføres i en ny fond med et nyt formål. Man må nødvendigvis spørge de enkelte bidragydere, om de er indforstået.

Ligeledes kan den nye indsamling ikke ske til Safety Fund længere. Den fond må hedde noget helt andet, da det nye formål ikke har noget med "safety" at gøre længere. Nu har de noget med hjælp til udvikling at gøre.

Mogens Blicher Bjerregård
10. MARTS 2011
Re: DJ gør op med den hidtidige internationale kurs

Erik Svarre er sammen med andre med rette frustreret over, at de indsamlede saftey penge ikke hurtigt nok kommer ud til de kolleger, der har brug for dem. - Gennem mange år har IFJ's Safety Fund ydet en rigig god hjælp, og mange danske safetypenge er kommet kolleger ude i verden til stor gavn, og mange har sendt takketanker til deres danske kolleger. De seneste år har det desværre knebet med at få pengene ud, og den seneste udvikling i IFJ har gjort os usikre på, om og hvordan pengene vil blive brugt.

Derfor har daglig forbundsledelse, forretningsudvalg og hovedbestyrelse indefrosset de indsamlede penge i 2010, da vi betragter dem som betroede midler. Da de er samlet ind til IFJ's Safety Fund kan vi naturligvis ikke give os til at bruge dem via andre kanaler uden at have spurgt delegeretmødet først. Og det er præcis hvad vi gør den 13. april i år. Så snart vi får lov af DJ's øverste myndighed skal vi i DJ sørge for, at de indsamlede penge kommer forfulgte kolleger til gavn præcis med det formål de er indsamlet til. Erik Svarre tager fejl, hvis han opfatter det sådan, at pengene skal bruges til andre formål. Nej, pengene skal bruges præcis til det formål, de er indsamlet til.

Når vi søger en aftale med International Media Support, som er en af de mest anerkendte mediestøtte organisationer i verden, så er det fordi, organisationen dagligt møder de forfulgte kolleger under deres arbejde i mere end 40 lande i konfliktområder, lige præcis de kolleger vi har samlet pengene ind til. Ved hjælp af den viden, vil vi sikre en formidling af pengne til de, der har brug for dem. Det synes jeg, vi skylder både dem og de mange danske journalister, der har samlet pengene ind. Derfor er jeg tryg ved, at vi kan samle penge ind til Safety arbejdet ved selv at tage ansvar for at få pengene hurtigt og forsvarligt anvendt.

Derfor kan vi også fortsætte indsamlingen i år, fordi vi sikrer os, at pengne kan komme i de rette hænder. Jeg er så også overbevist om, at det vil være med til at IFJ får et alvorligt fokus på igen at få Safety Funden til at fungere efter hensigten, så vores indsamlinger igen kan gå den vej.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Svarre
10. MARTS 2011
Re: DJ gør op med den hidtidige internationale kurs

Jeg er godt nok forundret over, at ingen har reageret på ovenstående - f.eks, forbundsledelsen.

Indsamling  af penge er - heldigvis - stærkt reguleret af loven. Man skal for det første have tilladelse til at foretage pengeindsamlinger.

Jeg vil derfor gerne bede om aktindsigt i forbundet  og have denne tilladelse stillet til rådighed, så jeg kan se, hvad denne tilladelse handler om. Ligeledes må der allerede nu foreligge en ny tilladelse til den kommende indsamling ved delegeretmødet. Den vil jeg også gerne se.

Erik Svarre
8. MARTS 2011
Re: DJ gør op med den hidtidige internationale kurs

Hvis denne historie skulle bringes ude i det virkelige liv, ville den blive præsenteret med denne rubrik og tekst: 

DJ indsamler store penge under falske forudsætninger 

Dansk Journalistforbund indsamler store penge fra medlemmerne under falske forudsætninger. Det skete allerede ved forbundets  årsmøde i 2010, hvor lokalforeninger, kredse og medlemmer i forbundet  spyttede 700.000 kr. i en kasse under betegnelsen Safety Fund. Og det vil ske igen ved det kommende delegeretmøde i forbundet.

Det er konklusionen på en orientering, der er fremlagt for Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse i dag.

Pengene i Safety Fund er øremærket til nødlidende og forfulgte journalister i verden og skal administreres af den internationale journalistorganisation IFJ.

Ifølge orienteringen til hovedbestyrelsen bliver dette formål ikke opfyldt, og Dansk Journalistforbund har derfor  ”fastlåst” pengene fra indsamlingen ved det sidste årsmøde på en konto, der er uden for IFJ’s rækkevidde.

IFJ’s vrangvilje har været kendt for Dansk Journalistforbund i lang tid. Uagtet denne indstilling vil der igen ved det kommende delegeretmøde blive samlet penge ind til Safety Fund. Disse penge vil så ifølge en løst skitseret plan ved hovedbestyrelsesmødet indgå i den allerede indsamlede pulje og dermed efterfølgende blive konverteret til et helt nyt formål, som intet har med det oprindelige formål at gøre.

På DJ’s  møde blev det således  oplyst, at både de tidligere indsamlede penge og indsamlingen ved det kommende delegeretmøde skal tilflyde opgaver for International Media Support  - en organisation, som Dansk Journalistforbund tidligere har betragtet med stor skepsis.

Ifølge orienteringen er International Media Support imidlertid nu kommet ind i varmen hos DJ – uden at det nærmere blev oplyst over for hovedbestyrelsesemdlemmerne hvorfor.  På mødet blev det heller ikke nærmere beskrevet, hvordan den internationale organisation af journalister IFJ på den måde er kommet på kollisionskurs med en af sine medlemsorganisationer, der traditionelt sammen med det norske journalistforbund  har været store bidragyder til Safety Fund.