DJ giver stridende medlemmer en konsulent hver

Hvis to medlemmer af DJ kommer i konflikt, vil DJ tilbyde mægling. Hvis det slår fejl, får medlemmerne en konsulent hver.

Hvis to medlemmer af DJ kommer i konflikt, vil DJ tilbyde mægling. Hvis det slår fejl, får medlemmerne en konsulent hver.

Efter Journalistens artikel om to DJ-medlemmer, der røg i clinch, har det været til diskussion, hvad forbundet skal gøre, når to medlemmer strides. På hovedbestyrelsesmødet i går, den 9. september, blev det vedtaget, at stridende medlemmer får en konsulent hver, hvis de ikke kan blive enige på andre måder.

I den aktuelle sag, der gav anledning til diskussionen, ville det dog ikke komme på tale med en konsulent til hver. Sagen handler kort fortalt om kommunikationsmedarbejder fra Dansk Supermarked, der blev sur over ikke at blive hørt i en artikel i Politiken, der anklagede Føtex for at behandle en kunde racistisk. Den forurettede i sagen her er Dansk Supermarked og ikke kommunikationsmedarbejderen. Derfor ville hun ikke få stillet en konsulent til rådighed.

Men før det når til konsulentbistand, skal parterne tilbydes mægling. Hovedbestyrelsen håber, at der kan findes fredelige løsninger på de fleste problemer. Hvis det ikke er tilfældet, får hvert medlem altså en konsulent at rådføre sig hos.

Det blev også diskuteret på mødet, at DJ skal være bedre til at opdage, om der er tale om en strid mellem to medlemmer, når de får henvendelser. Det skal forhindre, at DJ tager stilling i sagen, før de ved, om de kan få en dobbeltrolle i sagen.

0 Kommentarer