DJ giver legat

 

 

Foreningen af videnskabsjournalister har søgt Dansk Journalistforbund, DJ, om støtte til et studielegat, der kan give en videnskabsjournalist mulighed for at få råd til et ophold på en førende europæisk redaktion.

Ud fra en betragtning om, at det vil styrke det gode faglige arbejde, foreningen udfører, og fordi foreningen arbejder for, at flere medlemmer melder sig ind i DJ, har DJs forretningsudvalg besluttet at give 10.000 kroner til legatet. Det er foreningens håb, at legatet bliver på i alt 50.000 kroner.

 

0 Kommentarer