Mediernes Pension

Udskældt forsikringsselskab genvalgt – prisen stiger for 7.000 DJ-medlemmer

Mediernes Pension har haft sin pensions- og forsikringsaftale for DJ’s medlemmer i udbud og er endt med at forlænge aftalen med PFA

Mediernes Pension, der består af Dansk Journalistforbund (DJ) og arbejdsgiverrepræsentanter, har valgt at forlænge sin aftale med PFA som leverandør af pension og gruppeforsikring til DJ’s medlemmer. Det skriver DJ.

PFA var ellers ikke ligefrem i kridthuset hos DJ, da selskabet tidligere i år stod foran det udbud, der hvert femte år afgør valget af pensionsordning for cirka 7.000 DJ-medlemmer i Mediernes Pension.

”De er til eksamen lige nu,” udtalte formand Tine Johansen dengang. 

Umiddelbart forinden havde formand Tine Johansen kaldt PFA’s afgørelse i DJ-medlem og journalist Mads Ellesøes sag for ”rystende” og ”helt sort”.

Igennem to måneder havde PFA afvist udbetaling til hans fremtidige arbejdsgiver for tab af erhvervsevne, efter at han var blevet sygemeldt med en alvorlig hjernerystelse, bedst som han skulle til at starte i nyt job. Netop jobskiftet stod ifølge PFA – og til DJ-formandens store overraskelse – i vejen for udbetalingen.

”Lige nu er vi i udbud med vores ordning, og det er klart, at sådan en sag her spiller ind,” udtalte Tine Johansen.

Kort efter dukkede endnu en sag op, nemlig om Susanne Niskanen, der efter en arbejdsulykke kun kan arbejde det halve, men som ingen hjælp har fået fra PFA.

Kan virke uforståeligt

Men trods kritikken har bestyrelsen i Mediernes Pension altså efter langvarige forhandlinger valgt at forlænge aftalen med PFA.

I alt otte leverandører af pension- og gruppelivsforsikring har deltaget i udbudsrunden, og undervejs har bestyrelsen i Mediernes Pension fået rådgivning af firmaet Aon, der er specialiseret i forsikring.

DJ-formand Tine Johansen, der også er formand for Mediernes Pension, er glad for den nye aftale. Men hun anerkender, at den kan virke overraskende og måske endda lidt uforståelig for de DJ-medlemmer, der har været meget kritiske over for PFA.

”Udbudsrunden har både været lang og omstændelig, og PFA har været til en grundig eksamen efter den hårde kritik, som nogle af DJ’s medlemmer har rejst af selskabet. Men til sidst vurderede vi i bestyrelsen, at PFA’s tilbud samlet set var det bedste,” forklarer hun.

Fakta om Mediernes Pension

Godt 7.000 DJ-medlemmer har pension og forsikring gennem Mediernes Pension enten via deres ansættelse på en arbejdsplads med DJ-overenskomst, eller fordi de selv har valgt at indbetale pension til Mediernes Pension.

Mediernes Pension er et samarbejde mellem Dansk Journalistforbund, DR og Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Alle DJ-medlemmer eller ansatte i en virksomhed under Danske Mediers Arbejdsgiverforening har mulighed for at være med i Mediernes Pension.

Mediernes Pension er både for freelancere, ansatte og ledere i mediebranchen.

Bliver dyrere, men også bedre

Samtidig understreger Tine Johansen, at kritikken af PFA fra flere af DJ’s medlemmer har haft afgørende betydning for forbundets krav til den nye aftale.

Som resultat rummer den nye aftale ifølge DJ en række væsentlige forbedringer i forhold til den eksisterende ordning. Til gengæld bliver det også dyrere. Helt præcist stiger prisen med knap 1.900 kroner årligt med den nye aftale.

Ifølge Tine Johansen er det dog prisen værd.

”Vi har fået hævet basisdækningerne i gruppeforsikringen væsentligt, og det vil komme mange medlemmer til gode. Vi har kunnet konstatere, at mange medlemmer har været underforsikrede og derfor fået sig en meget kedelig overraskelse, hvis de er kommet til skade eller er blevet syge,” udtaler hun.

Ud over de forbedrede dækninger er der tre nye tiltag i den nye aftale, der har til formål at sikre DJ’s medlemmer den rigtige dækning og korrekte afgørelser hos PFA.

Dels oprettes der et såkaldt skadesråd, hvor DJ, Danske Mediers Arbejdsgiverforening, PFA og rådgivningsfirmaet Aon kan behandle svære sager. Dels vil PFA oprette et særligt team, der skal tage sig af DJ’s medlemmer, og endelig er Aon blevet ”skudt ind” imellem PFA og medlemmerne som en uvildig part.

Hovedtræk i den nye aftale, der træder i kraft 1. januar 2023.

  • Basisdækning ved død forhøjes fra 450.000 kr. til 500.000 kr.
  • Basisdækning ved Visse Kritiske Sygdomme forhøjes fra 100.000 kr. til 150.000 kr.
  • Basisdækning ved tab af erhvervsevne forhøjes fra 175.000 kr. til 250.000 kr. om året.
  • Priserne stiger på baggrund af ovenstående fra 4.176 kr. årligt (eller 348 kr. mdl.) til 6.061 kr. årligt (505 kr. mdl.).
  • Priserne er gældende indtil 1.1.2026 og kan i denne periode kun stige, hvis du køber mere forsikring.
  • Medlemmer, der køber en sundhedsforsikring (Helbredssikring) i PFA, har uden omkostninger deres børn omfattet. Dækningen løber, til barnet fylder 24 år. Herefter er der mulighed for at oprette en Helbredssikring Ung, der dækker til barnets 28. år.

 

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
23. DECEMBER 2022
Selvfølgelig skal man ikke træffe et valg på baggrund af enkeltsager, og mange af os husker stadig, hvor dyrt skiftet til Danica blev. Men en stigning fra 286 kroner for et par år siden til 505 kroner er voldsomt. Er den opsparede kassebeholdning væk? Hvorfor stiger udbetalingerne så kraftigt?

Læs også

DJ efter ‘rystende’ sag om medlems PFA-forsikring: ”De er til eksamen lige nu”
Mediernes Pension

DJ efter ’rystende’ sag om medlems PFA-forsikring: ”De er til eksamen lige nu”

11. FEBRUAR 2022
PFA

Susanne kan kun arbejde det halve efter ulykke, men der er ingen hjælp fra forsikringen

25. FEBRUAR 2022
<span class=Mads fik alvorlig hjernerystelse og nej fra forsikringen – indtil han skrev et vredt opslag på Facebook">
Mediernes Pension

Mads fik alvorlig hjernerystelse og nej fra forsikringen – indtil han skrev et vredt opslag på Facebook

11. FEBRUAR 2022