DJ forventer flere penge

 Medlemmerne strømmer til Dansk Journalistforbund (DJ), og færre medlemmer er ledige. Det ser ud til at give langt flere penge i forbundskassen næste år end først forventet.

 Medlemmerne strømmer til Dansk Journalistforbund (DJ), og færre medlemmer er ledige. Det ser ud til at give langt flere penge i forbundskassen næste år end først forventet.

Da der i april måned i år blev afholdt delegeretmøde, forventede forbundet at få et overskud på 2.385.000 kroner i 2008. På et møde i Hovedbestyrelsen i dag blev der fremlagt et væsentligt mere positivt budget for det kommende år med et overskud på 5.765.000 kroner. De mange flere forventede penge skyldes, at medlemstilgangen har vist sig at være væsentligt større end først budgetteret.

I gennemsnit kommer der et nyt fuldtidsbetalende medlem om dagen i DJ. Samtidig falder antallet af ledige, og det giver også flere penge i kassen.

På Hovedbestyrelsesmødet diskuterede medlemmerne, hvad de ekstra penge skal bruges til.

"Det er positivt, at vi har fået flere ind i butikken, der betaler den fulde pris, men det er klart, at så opstår diskussionen, om vi kræver for meget ind fra folk, eller om vi skal sætte flere aktiviteter i gang," siger næstformand Fred Jacobsen.

Han mener selv, at det rigtige at gøre lige nu er at holde kontingentet i ro og undersøge, hvilke områder der kunne være relevante at bruge flere penge på. Journalistforbundet har allerede sat flere ressourcer ind på at udgive et nyt freelancemagasin, et nyt kommunikationsmagasin, ansat en faglig konsulent på kommunikationsområdet og satset mere på arbejdsmiljø.

På bestyrelsesmødet blev der over en bred kam udtrykt velvilje overfor, at forbundet frem mod det næste bestyrelsesmøde undersøger, hvilke nye tilbud der skal til for at holde på de mange nye medlemmer, der strømmer til. Flere nævnte, at det for eksempel kunne være relevant at afsætte flere ressourcer til at rådgive medlemmer.