DJ fortsætter arbejdet med fusion trods dødt løb hos medlemmerne

DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård vil fortsætte arbejdet med en fusion med KS, selv om kun hvert fjerde medlem er for ifølge ny medlemsundersøgelse. Lige så mange er imod. »Det er ikke noget klart og entydigt billede,« siger han

I går offentliggjorde Dansk Journalistforbund resultaterne af en ny stor medlemsundersøgelse. Knap 4.300 medlemmer – svarende til 27 procent af de adspurgte – har svaret.

Ét af temaerne i undersøgelsen var DJ’s mulige fusion med fagforbundet Kommunikation og Sprog. Når DJ’s delegeretmøde skal stemme om fusionen i april 2015, skal to tredjedele være for, hvis fusionen skal gå igennem.

Men ifølge undersøgelsen er kun cirka en fjerdedel af medlemmerne på nuværende tidspunkt for fusionen. Omtrent lige så mange er imod, og resten er i tvivl. Det får dog ikke DJ’s formand, Mogens Blicher Bjerregård, til at bremse arbejdet med fusionen.

»Man kan ikke ud fra tallene konkludere, at dét her vil medlemmerne bare. Men man kan omvendt heller ikke konkludere, at de ikke vil. Mange har ikke truffet deres beslutning endnu, så det er ikke noget klart og entydigt billede. Derfor er den melding, jeg har fået fra hovedbestyrelsens medlemmer, at nu fortsætter vi arbejdet,« siger han.

DJ vil gerne nå bredere ud

I medlemsundersøgelsen svarer en tredjedel af de adspurgte medlemmer, at de slet ikke er klar over, at der foregår drøftelser med KS om en fusion.

»Jeg mener ikke, at det har skortet på forsøg på at fortælle medlemmerne, at processen er i gang. Der er allerede kommet meget fakta på bordet. Men der mangler også noget – så vi har selvfølgelig stadig et stort arbejde foran os,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Men er det godt nok, at en tredjedel af medlemmerne slet ikke har hørt om fusionen?

»Det er jo aldrig godt nok, før vi når langt nok ud. Og vi vil gerne nå bredere ud. Men vi må også bare erkende, at ikke alle medlemmer er interesserede i den her proces,« siger han.

Cirka halvdelen – 49 procent – føler sig slet ikke eller i mindre grad inddraget i arbejdet med fusionen. Mogens Blicher Bjerregård mener, at en del af forklaringen er, at relativt mange slet ikke er opmærksomme på, at der foregår en fusionsproces.

»En anden forklaring er, at mange medlemmer er mere optaget af de daglige udfordringer end af den her type spørgsmål. Jeg tror også, det handler om, at folk gerne vil se noget mere konkret. Det gør det lettere at deltage,« siger han.

78 procent er positive over for DJ  

Overordnet er DJ’s formand meget tilfreds med resultatet af den store medlemsundersøgelse.

78 procent af de medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, har enten svaret, at de er enige eller helt enige i, at de generelt har en positiv opfattelse af DJ.

»I sig selv er det jo helt fantastisk at opleve, at hvert fjerde medlem faktisk har valgt at svare på undersøgelsen. Og det er glædeligt at se, at der er meget stor tilfredshed og markant opbakning til de ting, vi gør. Det er jeg glad for – og det er jo noget, som alle tillidsfolk og fagligt aktive rundt omkring skal tage til sig. For det sker i et stort fællesskab,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

31 procent har overvejet at melde sig ud

Trods den generelle tilfredshed med DJ svarer 31 procent af respondenterne i undersøgelsen samtidig ja til, at de har overvejet at melde sig ud af forbundet. Det tal kommer dog ikke bag på DJ’s formand.

»Jeg er ikke så overrasket over, at de fleste mennesker løbende overvejer deres tilhørsforhold. Det er kun sundt, at man undervejs overvejer, om man er det rigtige sted. Men mange af dem, der har overvejet at melde sig ud, er jo endt med ikke at gøre det. Så resultatet er, at langt de fleste er blevet,« siger han.

Men der ER jo også folk, som rent faktisk melder sig ud – de kan bare ikke svare i undersøgelsen …

»Ja, selvfølgelig er der det. Men vi kan jo se, at medlemstallet i en årrække er steget stødt med netto omkring 500 medlemmer årligt. Og en del af dem, der på et tidspunkt har overvejet det, må jo nu sige, at de er tilfredse. Ellers kan tallene ikke hænge sammen,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Prisen er den primære forklaring

Blandt de medlemmer, der svarer, at de har overvejet at melde sig ud af DJ, angiver flertallet prisen som forklaring. Helt præcist svarer 25 procent, at det er for dyrt at være medlem.

»Det er helt klart, at vi har en udfordring på kontingentniveauet. Jeg kan godt forstå dem, der siger, at det er et højt niveau. Og vi er meget opmærksomme på, at prisen er en faktor. Men medlemmerne får altså også noget for pengene,« mener Mogens Blicher Bjerregård.

Han fortæller, at DJ ikke har hævet kontingentet de seneste 10 år.

»Og min indstilling er, at det skal vi heller ikke på det delegeretmøde, vi står over for,« siger formanden.

0 Kommentarer