DJ-FORMAND: VI VAR OFFENSIVE

“Jeg synes ikke, det er rigtigt, at vi ikke var offensive på delegeretmødet,” siger DJs formand, Mogens Blicher Bjerregård, da JOURNALISTEN konfronterer ham med tillidsfolkenes kritik af delegeretmødet og ledelsens indsats.

“Jeg synes ikke, det er rigtigt, at vi ikke var offensive på delegeretmødet,” siger DJs formand, Mogens Blicher Bjerregård, da JOURNALISTEN konfronterer ham med tillidsfolkenes kritik af delegeretmødet og ledelsens indsats.
“Netop omkring overenskomststrategi var jeg markant og annoncerede, at vi skal tænke anderledes og vise mere mod, så vi også kan ramme de nye grupper, som stiller andre og mere fleksible krav. Jeg mener, jeg sagde, at vi skal arbejde i retning af nogle rammeoverenskomster. Det var klare tilkendegivelser, som vi fik delegeretmødets opbakning til,” siger Blicher Bjerregård.
“Det kan da godt være, at planen for organisering af de nye grupper ikke kom tydeligt nok frem. Men også omkring freelancestrategien var der meget opbakning.”
DJ-formanden kan ikke forstå, at tillidsfolkene kritiserer, at der blev brugt meget tid på småændringer af handlingsprogrammet.
“Handlingsprogrammet er jo hele udgangspunktet for vores arbejde. Vores drejebog. Og her kan man sætte dagsordenen for den politiske debat. Vi har jo netop rykket handlingsprogrammet frem på dagsordenen for at give den diskussion mere tid,” siger Blicher Bjerregård, som savner flere ændringsforslag til handlingsprogrammet fra medlemmer uden for hovedbestyrelsen.
“Jeg mener ikke, vi vakler. Vi ved godt, hvilken vej vi skal gå. Og jeg har fået mange positive henvendelser omkring min beretning. Men jeg tager da deres kritik til mig. Den skal jeg lære af, og det kan da godt være, jeg skal være mere markant. Men beretningen er bestemt ikke lavet for at undgå ballade. Jeg havde selv forventet en større reaktion over mine udspil om at tænke anderledes i vores krav til overenskomster,” siger Mogens Blicher Bjerregård, som selv giver delegeretmødets første dag med beretningsdiskussionen gode karakterer.
På andendagen stemte de delegerede flere gange modsat Blicher Bjerregård – det gjaldt både omkring bijob, delegeretmødefrekvens og ikke mindst kontingentstigningerne til Sikringsfond og forbund på 50 kr.
“Den beslutning bekymrer mig meget. Og måske fik jeg ikke markeret den bekymring stærkt nok,” siger DJ-formanden.

0 Kommentarer