search

DJ-formand: Vi smider ingen ud på grund af Se og Hør-sagen

Selv om Se og Hør-journalister skulle have skrevet artikler baseret på ulovlig overvågning af kendte, vil de ikke blive smidt ud af Dansk Journalistforbund. "Som forbund skal vi ikke være smagsdommere og begynde at dømme enkelte medlemmer. Det kan blive en meget vanskelig grænse at skulle trække,” fastslår formanden

Hvis en journalist har skrevet artikler baseret på ulovlig overvågning af kendtes privatforbrug – skal den journalist så smides ud af Dansk Journalistforbund?

Spørgsmålet er blevet aktuelt i kølvandet på Se og Hør-sagen. Ifølge tidligere medarbejdere på Se og Hør – og en halv-fiktiv bog – har ugebladet i en årrække betalt en it-konsulent for oplysninger om kendte og kongeliges kreditkort. Oplysningerne er blevet sendt til journalister i sms-beskeder og siden blevet til artikler i Se og Hør, lyder det.

Journalister bliver ikke smidt ud

Nu slår Dansk Journalistforbunds formand fast, at selv hvis anklagerne er sande, bør de pågældende kolleger på Se og Hør ikke blive ekskluderet af Dansk Journalistforbund.

Hvis en journalist har betalt en kilde for oplysninger om kendtes privatforbrug – vel vidende at det i sidste ende er ulovligt at bringe de oplysninger – er den journalist så velkommen i DJ?

”Vi skal markere klart og tydeligt, at vi tager kraftigt afstand fra ulovligheder og uetisk adfærd. Det har vi i den nuværende sag på Se og Hør om ulovlig overvågning. Så er det op til myndighederne og Aller som ejere af Se og Hør at gå videre i sagen. Som forbund skal vi ikke være smagsdommere og begynde at dømme enkelte medlemmer. Det kan blive en meget vanskelig grænse at skulle trække,” skriver han i en mail.

Vil ikke spå om fremtiden

Mogens Blicher Bjerregård har i går her på Journalisten taget kraftigt afstand fra de metoder, der ifølge kritikken har været brugt på Se og Hør.

"Ulovlig overvågning af kendtes færden har intet med graverjournalistik at gøre, men er nærmere undergravende journalistik. Derfor tager jeg klart afstand fra de ulovlige og helt igennem uetiske metoder, der ifølge en ny bog skulle have været brugt på Se og Hør i en årrække," skrev formanden.

Men det er altså ikke galt nok til, at Dansk Journalistforbund skal gribe til vedtægternes regel om eksklusion. Dansk Journalistforbund kan smide et medlem ud i flere tilfælde, blandt andet hvis man bryder en strejke. Men det kan også ske, hvis medlemmet skader forbundets interesser. Det fremgår af vedtægternes §7 stk. 1.

"Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem og/eller idømme det bøde, når medlemmet enten skader andre medlemmer eller forbundets interesser," står der.

Nu slår du fast, at denne sag ikke vil føre til eksklusion af medlemmer. Kan man forestille sig, at DJ nogensinde vil smide et medlem ud på grund af arbejdsmetoder?

”Jeg kan ikke spå om fremtiden,” svarer Mogens Blicher Bjerregård per mail.

Journalisten har de seneste dage forgæves forsøgt at indhente kommentarer til sagen fra Se og Hørs chefredaktør, tillidsrepræsentanter på Aller samt den omtalte it-specialist.

Kommentarer
24
Jan Eskildsen
01.05.14 05:52
Dansk Journalistforbund har
Dansk Journalistforbund har en regel om eksklusion og kan smide et medlem ud, hvis man bryder en strejke, og hvis medlemmet skader forbundets interesser. Vedtægternes §7 stk. 1. "Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem og/eller idømme det bøde, når medlemmet enten skader andre medlemmer eller forbundets interesser," står der.
Men forbundets formand har allerede meddelt, at det vil man ikke gøre i forbindelse med Se og Hør. Nå. Mener hele hovedbestyrelsen også det? For så kan de da lige så godt slette den paragraf. Hvis ikke de mange medvidere og muligvis dermed lovbrydere på Se og Hør skal smides ud, er der ingen grund til at have paragraffen. Så ved alle, at de kan gøre hvad der passer dem, der sker dem ikke noget. Og danskerne får bekræftet opfattelsen af, at man ikke kan stole på en journalist.
Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
01.05.14 05:53
Jeg er vred. Vred på Se & Hør
Jeg er vred. Vred på Se & Hør og de journalister og journalistiske chefer, der tager den slags metoder i brug, og de kolleger der stiltiende accepterer.
Vred er jeg også på Mogens Blicher Bjerregaard, der på forhånd afviser at smide medlemmer ud af forbundet, såfremt det viser sig, at de har sjoflet fagets mest grundlæggende principper. Vi skal ikke være smagsdommere, siger han.
Smagsdommere? Hvad har det med smagsdommeri at gøre? Vi taler klokkerene ulovligheder, såfremt beskyldningerne er sande. Vel at mærke ikke brugt til at afsløre uretfærdigheder begået af magthaverne, men til at snage og sladre om kendte og semi-kendte, den rene og skære underholdning.
Læger og advokater kan finde ud af at smide brodne kar ud af deres respektive forbund, hvis forseelsen er grov nok.
Journalisternes troværdighed er under pres. Hvis vi ikke som forbund samlet kan sige, at vi står for nogle idealer, og at vi mener dem alvorligt, så har jeg svært ved at se, hvad vores berettigelse er andet end at være et sted, hvor man kan forhandle overenskomster. Det er der brug for. Men det er da godt nok laveste fællesnævner på den funktionæragtige måde.
Vi afviser blankt, at politikerne skal blande sig mere i vores forhold, f.eks. gennem nye beføjelser til pressenævn osv. Men så må vi også vise, at vi kan rydde op i egne rækker, når vi står med så alvorlig en sag.
Jeg kan ikke se andet, end at de ansvarlige i Se & Hør-sagen - igen forudsat at beskyldningerne er sande - både har skadet andre medlemmer og forbundets interesser.
Kan vi ikke tage vores egen troværdighed og faglighed alvorligt, hvorfor skulle andre så?
Fremhævet af Journalisten
Stig J. Pedersen
01.05.14 06:28
Kan kun være enig i
Kan kun være enig i ovenstående kommentarer og undrer mig endnu mere, når samme formand i P1 Morgen (1.maj ca. kl. 7.10) slår fast, at måtte disse medlemmer have brug for hjælp (juridisk), så er DJ parat til at hjælpe dem som andre medlemmer. Hvis de 7 (måske) medlemmer, der indtil videre er sendt på frivillig ferie, er en del af denne skandale - eller selve skandalen - så skader det altså alle os andre.
Det er akkurat, som når enkelte læger bruger forskningsmidler til eget brug. Og der kender forargelsen - af gode grunde - jo ingen grænser - heller ikke i medierne og blandt journalister.
På samme måde skader denne sag såvel vores - medlemmernes - omdømme som forbundets samme.
Det er i den grad med til at sætte mange overvejelser i gang på denne internationale kampdag. Forhåbentligt også i DJ der selvfølgelig ikke skal være smagsdommer eller populistisk folkedomstol.
Men man må i den grad overveje, hvordan man sikre sit eget og medlemmernes samlede omdømme.
Ellers må vi jo hver især tage konsekvensen af de samme overvejelser.
Fremhævet af Journalisten
Mogens Blicher Bjerregård
01.05.14 07:00
Nu skal vi tage sagerne i den
Nu skal vi tage sagerne i den rigtige rækkefølge. Ingen kan vist være i tvivl om, at jeg tager kraftig afstand fra den ulovlige overvågning, der angiveligt er fundet sted, og sagen skal undersøges helt til bunds - af såvel advokater og politi som gennem den afdækning, der lige nu helt efter bogen finder sted i medierne. Det er den eneste måde at komme tilbage på sporet på og arbejde for etik og troværdighed.
Hvis nogle af de berørte medlemmer skulle bede om hjælp i DJ, vil de få juridisk bistand i forhold deres ansættelse. Vi skal ikke som det føste begynde at dømme. - Skulle en eller flere af sagerne føre til tiltaler, får de pågældende jo en beskikket forsvarer, som i udgangspunktet ikke har noget med DJ at gøre. Her vil vi så i hvert enkelt tilfælde skulle vurdere, hvad vi som forbund kan, skal og ikke skal.
Vi begynder heller ikke på nuværende tidspunkt at varsle eksklusioner. Skulle der komme en indstilling om en eksklusion, vil det være et anliggende for hovedbestyrelsen.
Fremhævet af Journalisten
Lasse Lindquist
01.05.14 07:28
Vel talt Jan, Susanne og Stig
Vel talt Jan, Susanne og Stig.

Og til Mogens: Såfremt anklagerne holder stik, hvilket meget lige nu tyder på med en direkte indrømmelse (http://ekstrabladet.dk/112/article2273139.ece) fra en tidligere redaktør på bladet og med diverse mediers udsagn om at have dokumentation, hvad står forbundet og os som medlemmer til at tabe ved en eksklusion? Omkostningerne ved udelukkelse er allerede fint skitseret af andre herover, men jeg har oprigtigt svært ved at forstå argumenterne imod.

Og hvilken type fællesskab mener du, Mogens, egentlig, at DJ skal være? Er det en strengt økonomisk branche-sammenslutning, der skal kæmpe for medlemmernes rettigheder, eller er det et fagligt fællesskab med faglig stolthed? Hvis overskridelser af såvel juridiske som etiske grænser, som tilfældet tilsyneladende er her, blot udløser kritik og ingen reelle konsekvenser, hvad er det så for et signal, jeg sender, hvis jeg viser mit DJ-medlemskort? Hvem er vi i DJ?

Jeg er rystet og forvirret.
Fremhævet af Journalisten
Lars Rugaard
01.05.14 08:46
Dansk Journalistforbund er et
Dansk Journalistforbund er et retssamfund, hvor medlemmernes rettigheder og pligter er fastsat i et sæt vedtægter. Så hvis medlemmer ønskes ekskluderet, skal vedtægternes bestemmelser og spilleregler følges.
Det kræver f.eks. i Se og Hør-sagen, at nogle uomtvistelige kendsgerninger fastslås:
1. Om medlemmer har skrevet artikler på grundlag af bestilt og betalt personspionage.
2. Om medlemmer har været vidende om grundlaget for artiklerne.
3. Om medlemmernes arbejdsforhold har været sådan, at de kan have følte sig tvunget til at skrive artiklerne uanset helt eller delvist kendskab til baggrundmaterialet.
4. Om medlemmer har været initiativtagere eller medvirkende til at foranstalte personspionage.
5. Om medlemmers artikler på evt. grundlag af personspionage med rette kan siges at skade andre medlemmer eller forbundets interesser, herunder om der er tale om alvorligere skade end den, der forvoldes gennem andre former for problematisk journalistisk aktivitet.
Jeg har læst mangt og meget om sagen, men har ikke set afgørende svar på ovenstående spørgsmål.
Derfor må jeg minde om retssamfundets grundlov - indtil andet er fastslået, er man uskyldig. Og derfor skal ingen leve med en udtalt trussel om sanktioner, mens sagen undersøges.
Vrede kan være forståelig. Men den kan ikke erstatte retfærdighed.

Fremhævet af Journalisten
Maria Becher Trier
01.05.14 09:09
Jeg synes, det er alt for
Jeg synes, det er alt for tidligt at snakke om eksklusion af medlemmer. For mig at se, er også journalister uskyldige, indtil det modsatte er bevist. Og for mig er det først bevist, når der er faldet en dom. Lige nu er det forbundets opgave at tage kraftig afstand fra ulovlig overvågning og også gerne tage afstand fra direkte betaling for oplysninger. Men det er også forbundets opgave at hjælpe de medlemmer, der bliver anklaget for at have taget del i den ulovlige overvågning.
Jeg kan kun støtte Lars Ruggaards kommentar,
Fremhævet af Journalisten
Lasse Lindquist
01.05.14 09:22
@Rugaard og Trier: Ja, vi
@Rugaard og Trier: Ja, vi lever heldigvis i et samfund, hvor man er uskyldig indtil andet er bevist, men ifølge denne artikel, så afviser Mogens på forhånd eksklusion, selvom der er hold i anklagerne. Det er klart, at det ikke tilfalder formanden at afsige nogen forhåndsdom over de implicerede - i en eventuel eksklusionsproces skal forbundets procedurer naturligvis efterleves, og forudsætningerne for eksklusion selvsagt opfyldes uomtvisteligt. Men så meget desto mere får det mig op af stolen, når Mogens på forhånd afviser en eksklusion med henvisning til, at vi ikke skal være 'smagsdommere' i DJ. Her finder jeg det dog væsentligt at tage forbehold for, hvorvidt det reelt er en korrekt udlægning af formandens synspunkter, da det, så vidt jeg kan se, ikke fremgår af hans direkte (skriftlige) citater. Men da han allerede har kommenteret herover uden at gøre indsigelser mod artiklens vinkling, så formoder jeg, at han er enig i udlægningen.

Kort sagt, så hungrer jeg ikke efter vores medjournalisters blod, men jeg har svært ved at forstå vores formands udmelding på nuværende tidspunkt. Det er også sådan, jeg har læst de øvrige kritiske kommentarer her på siden.
Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
01.05.14 09:47
Tak for præcisering, Lasse.
Tak for præcisering, Lasse. Jeg er enig - og tager også de forbehold i mit eget indlæg. Det er forhåndsafvisningen, jeg er vred over. Det giver sig selv, at alle er uskyldige, indtil det modsatte er bevist.
Fremhævet af Journalisten
Stig J.Pedersen
01.05.14 10:03
Jeg er ganske enig med
Jeg er ganske enig med Rugaard m.fl. og mener også, jeg tager de nødvendige forbehold i mit indlæg. Men principielt er det stadig en sag, der udfordrer DJ's gøren og laden.
Fremhævet af Journalisten
Stig J. Pedersen
01.05.14 10:21
Det er ikke nemt at være DJ -
Det er ikke nemt at være DJ - eller menigt medlem - i disse fusionstider krydret med en medieskandale.
http://politiken.dk/kultur/medier/ECE2277114/journalist-formand-den-vaerste-sag-i-dansk-pressehistorie/
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
01.05.14 11:20
Hvor bliver der dog sagt
Hvor bliver der dog sagt meget bavl i denne sag.

DJs formand gør det hele til et spørgsmål om smagsdommeri – og det er nok lige at nedtone sagen en nuance for meget.

Andre vil åbenbart lade domstolene bestemme, hvad der er god journalistik. Nogle taler fx om ”ulovligheder” –- som de fordømmer - mens andre pænt vil vente til ”der er faldet en dom”.

Lovlig eller ulovlig – det er underordnet, for det er ikke Byretten der bestemmer hvad der er hæderlig journalistik. Man kan teoretisk set forestille sig at en journalist er nødt til at bryde loven for at fortælle en historie af stor samfundsmæssig interesse. Husk Grevil-sagen, hvor Berlingskes journalister blev tiltalt, men heldigvis frifundet. Skulle de have været ekskluderet, hvis de var blevet dømt?

Nej, selvfølgelig ikke. Det afgørende er her om journalisten opfører sig hæderligt - altså afvejer en histories samfundsinteresse mod dens mulige skadevirkninger - på andres privatliv, fx, eller landets sikkerhed, hvis vi er ovre i Grevil-kategorien.

Det synes jeg ikke Se og Hørs journalister har gjort, hvis ellers det vi læser nu, er sandt. Jeg synes – hvis historierne passer! – at Se og Hør-journalisterne er nogle uslinger, nogle tølperagtige sølle uslinger, der har krænket kendte menneskers privatliv for at kunne skrive helt ligegyldige artikler om hvem der har været på ferie med hvem, og hvorhenne. Føj og Vorherre bevares.

Men de skal ikke ekskluderes af DJ. For de har ikke skadet forbundet. Kun sig selv og deres blad.
Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
01.05.14 11:58
Jeg er lidt træt af den
Jeg er lidt træt af den rutine-blodtørst, som den her sag udløser hos flere - og jeg kan ikke befri mig for en mistanke om, at den delvis udløses af fordomme om Se & Hør.
Hvis vi skal lære noget af den her sag - respekt til kollegerne på BT der fik gravet virkeligheden ud af en blanding af fiktion og virkelighed - skal alle journalister nok stille sig selv det spørgsmål, om de ikke selv under andre omstændigheder kunne blive en del af en usund kultur, der ender i sådan noget som det her - og om man selv ville kunne sige fra.
Hvis ikke man lærer af historien, er man dømt til at gentage den. Så lad os lære af den her sag og gøre op med usunde, selvtilstrækkelige kulturer - de findes ikke kun på Se & Hør.
Og så er jeg i øvrigt enig med Uffe i, at det ikke er tale om forbundsskadelig virksomhed her - DJ er - stadig - en fagforening, ikke Moral Majority.
Vh Christian Barfoed
Fremhævet af Journalisten
ole felsby
01.05.14 12:44
Jeg læste DJ-formandens
Jeg læste DJ-formandens udtalelser som en klar melding om, at eksklusion ikke bør komme på tale, hvis der falder dom, og jeg mener fortsat, at det er svært at læse budskabet i artiklen anderledes. Skulle Blicher Bjerregaard komme på bedre tanker, vil det være godt. Foreløbig overvejer jeg første gang i 30 år seriøst at melde mig ud af DJ og finde en ordentlig fagforening. Også selv om det skulle blive opfattet som "smagsdommeri".
Fremhævet af Journalisten
Russel Marks
01.05.14 13:18
Kære Christan, Uffe, Mogens m
Kære Christan, Uffe, Mogens m.fl
HVIS det er kommet frem er sandt - understreger hvis - og det ikke skal falde ind under §7 stk. 1 hvor der står: "1. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem og/eller idømme det bøde, når medlemmet enten skader andre medlemmer eller forbundets interesser.", hvad falder så ind under det?
Jeg har svært ved at se, at den forkastelige arbejdsmetode, som tilsyneladende er blevet brugt, ikke skader andre medlemmer og ikke skader forbundets interesser.
Denne her sag tegner til at være den objektivt største skandale omkring journalisters arbejdsmetoder i DK i nyere tid. Hvis ikke det skader andre medlemmer eller forbundets interesser, hvad gør så?
Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
01.05.14 13:47
Russel:

Russel:
....at resten af standen ikke lærer af denne her sag, og at journalister og redaktører bliver i vildfarelsen om at en flok mennesker med relativt korte uddannelser men ret høj løn er i stand til at afgøre, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt for demokratiet. Den vildfarelse har de i det mindste aldrig lidt af på Se og Hør.....det sidste skrevet helt uden ironi.
Vh Christian Barfoed
Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
01.05.14 14:09
Jeg er mest forarget over, at
Jeg er mest forarget over, at kolleger tilsyneladende har været parate til at bryde loven og skide på al anstændighed for blot at "afsløre" ligegyldigheder om, hvad en politiker som Morten Helveg shoppede under en ferie. Havde vi haft en dumhedsparagraf i DJ, kunne de - med forbehold for alle de Rugaard'ske forbehold - ekskluderes på det grundlag. Når vi nu, uanset hvad, åbenbart også i fremtiden skal kalde de pågældende kolleger, står Mogens og DJ overfor noget af en opgave med at forklare befolkningen, altså mediebrugerne, om baggrunden for at holde hånden over dem. Jeg vil ikke!
Fremhævet af Journalisten
Jeppe Villadsen
02.05.14 08:22
Meget enig i pointerne fra
Meget enig i pointerne fra Susanne Sayers, Lasse Lindquist og Eskildsen.

Må man bede forbundsformanden begrunde sin melding om PÅ FORHÅND at udelukke eksklusion. Som flere har sagt: Hvis ikke nu, hvornår så? Naturligvis forudsat, der er hold i anklagerne, som de fremstår nu. Det er svært at tænke sig frem til et scenarie, der rummer et mere systematisk, langvarigt og iskoldt kalkuleret brud med den journalistiske etik end dette.

På forhånd helt at afvise muligheden er da nemmest, bevares, men også udtryk for en fælles-faglig impotens, som vist ikke kun begrænser sig til denne sag.

Så er det reelt umuligt at blive ekskluderet, med mindre man forsømmer at betale sit kontingent. For mig som medlem er det tæt på at være en deal-breaker.

mh.
Jeppe Villadsen
Fremhævet af Journalisten
Mogens Blicher Bjerregård
02.05.14 10:34
Jeg har de seneste dage
Jeg har de seneste dage gentagne gange talt om de store skadevirkninger, sagen på Se og Hør har på journalistikkens troværdighed, og at Aller Media derfor må sørge for at få ryddet helt op i denne skandale. Der vil muligvis også komme retssager i kølvandet på sagen. Jeg støtter på det kraftigste, at alt bliver endevendt i denne sag, og at den syge kultur, der åbenbart har været på Se og Hør ophører.

Jeg får masser af mails og kommentarer fra dybt frustrerede medlemmer, som kræver handling fra DJ og eksklusion af medlemmer. Den frustration forstår jeg til fulde!

I disse hektiske dage, hvor sagen udvikler sig nærmest time for time, skal vi blot huske på den retssikkerhed, som vores samfund også bygger på, hvor vi ikke skal dømme hinanden på forhånd. Det gælder også for medlemmer af DJ.

En eksklusion af DJ er en meget alvorlig sag, som i givet fald skal være fuldt og grundlæggende belyst.
Det er til enhver tid DJ’s hovedbestyrelse, der skal tage stilling til sådanne sager. Ligesom DJ’s hovedbestyrelse skal diskutere, hvordan vi fortsætter arbejdet for troværdigheden og etikken i medierne.
Fremhævet af Journalisten
Jeppe Villadsen
02.05.14 11:14
Mogens, der er jo ingen i
Mogens, der er jo ingen i denne mail-streng, der taler for at dømme på forhånd. Det, som får blodet til at koge for mange af os, er din forhåndsavisning af, at en eksklusion overhovedet kan komme på tale. Uanset sagens udfald.

Skal vi læse dit seneste svar som en ændring af dette standpunkt?
Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
02.05.14 11:32
Kære Mogens. I denne
Kære Mogens. I denne situation er det vel ikke nok blot at diskutere det fortsatte arbejde for vores troværdighed og etikken i medierne. SH-sagen er i den grad med til at bestyrke de værste fordomme om journalister, og jeg skal opfordre HB til at afsætte penge til en kampagne i dagblade og på nettet med fakta om netop vores troværdighed. Fortæl befolkningen, hvor få sager der overhovedet føres i Pressenævnet og ved domstolene om de ganske få tilfælde, hvor medierne taber. Aller har tilsyneladende mest blik for, hvordan de også fremover kan tjene penge på SH.
Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
04.05.14 08:12
Jeg kan desværre ikke læse
Jeg kan desværre ikke læse Mogens' indlæg på anden måde end at han langt hen ad vejen bøjer sig for presset.
Men han skulle nok ikke have nævnt 'eksklusion' og så tage udsigten til henrettelserne fra tilskuerne ved guillotinen, der HAR lugtet blod.
Men hvis man bare ofrer nogle mennesker, som i forvejen bliver hårdt ramt og som 110 procent sikkert er dem, der har lært mest af den her sag (der er intet i den journalist-selvhøjtidelige tone i de "kloge" medier rundt omkring, der tyder på nogle andre har, kun pegen fingre af andre, stort set ingen selvkritik).
Det ser ud til I kan få jeres blod - og ingen udover dem, der allerede har lært, lærer noget.
Vh Christian Barfoed
Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
04.05.14 08:17
"Nogen andre" ikke "nogle
"Nogen andre" ikke "nogle andre" - væsentlig forskel :-D
Vh Chr
Fremhævet af Journalisten
Poul SMIDT
05.05.14 21:54
Juridisk bistand til
Juridisk bistand til medlemmer er en god ting, men i de aktuelle sager, må udgangspunktet vel, at det er arbejdsgiveren Aller som skal yde juridisk bistand. Hvis Aller ikke vil hjælpe sine ansatte må forbundet overveje at yde medlemmerne juridisk bistand til at banke Aller på plads som ansvarlig, men at formanden pr. automatik lover assistance er uskarpt i tanken og i konsekvensen en lettelse af Allers ansvar. Det går da ikke.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen