DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Hver gang nogen melder sig ud af forbundet, får de et brev om, at Rigspolitiet tager over, såfremt de ikke frivilligt sender deres pressekort retur - det var blot det, DJ formanden gerne ville vise åbenhed omkring, da han skrev det i en kommentar, fortæller han.

Hver gang nogen melder sig ud af forbundet, får de et brev om, at Rigspolitiet tager over, såfremt de ikke frivilligt sender deres pressekort retur – det var blot det, DJ formanden gerne ville vise åbenhed omkring, da han skrev det i en kommentar, fortæller han.

Ugen har budt på stor ståhej om pressekortet, da et tidligere medlem meddelte, at hun ikke havde i sinde at aflevere sit kort, selvom hun ikke længere var medlem af forbundet. Efterfølgende skrev DJ's formand Mogens Blicher Bjerregaard i et kommentarfelt på journalisten.dk at

"Dansk Journalistforbund har overfor myndigheder forpligtiget sig til at sikre inddragelse af pressekort, når medlemmer udmelder sig(…)Lene Torp Carlsen vil derfor nu i en ekstra henvendelse blive bedt om at indsende sit pressekort til DJ. I modsat fald vil vi bede Rigspolitichefen sørge for inddrivelsen af kortet."

Det fik læserne til efterfølgende at beskylde formanden for at gå i små sko. Mogens Blicher Bjerregaard fortæller til journalisten.dk, at han skrev om Rigspolitichefens indblanding for at vise åbenhed:

»Jeg skrev det faktisk til Lene Torp Carlsen for at være lidt offentlig om, hvad vi generelt skriver til medlemmer, når de melder sig ud af forbundet,« siger han.

Når man melder sig ud af DJ, får man nemlig et brev om, at man skal indsende sit pressekort, ellers vil sagen blive overdraget til Rigspolitiet.

»Det er politiets egen vurdering, hvordan de så vil håndtere de oplysninger, vi sender.
Men vi skal sikre os, at der bliver værnet om pressekortet, og i særlige situationer, hvor der er tegn på misbrug af kortet, skal vi sikre os, at politiet har mulighed for at stoppe det,« siger Mogens Blicher Bjerregaard.
Han har kendskab til én situation, hvor et medlem har fået inddraget sit kort af politiet.

En-to gange om året sender DJ en liste til Rigspolitiet, hvor navnene er noteret på de tidligere-medlemmer, som ikke endnu ikke har afleveret pressekortet.

Thomas Kristensen, kommunikationsrådgiver i Rigspolitiet oplyser, at Rigspolitiet videresender listen med ejere af udløbne pressekort til politikredsene.
»Så er kredsene klar over, hvem der har et pressekort uden at være medlem, hvis det bliver aktuelt, « siger han til journalisten.dk.
For eksempel – siger han – kan politiet printe listen ud og have den med sig, så de har mulighed for tjekke journalisters gyldighed af deres pressekort.

Thomas Kristensen erindrer ikke, at der skulle være opstået en situation, hvor Rigspolitiet har inddraget et pressekort. Men henviser til hver enkelt politikreds for at få svar.
"Vi har ikke forstået aftalen sådan, at vi automatisk skal tage ud til folk og inddrage folks pressekort, " fortæller Thomas Kristensen.

Lene Torp Carlsen har afleveret sit pressekort under et ganske fredeligt møde med DJ's formand.

14 Kommentarer

Hanne Holdkjær
3. DECEMBER 2012
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Nu fik jeg aldrig noget svar på mit brev til Mogens Blicher
Men jeg undrer mig stadig!
Hvorfor bruge så meget krudt på Lene Torp Carlsens pressekort, når DJ samtidig ikke kommer med noget brugbart bud på på journalistikkens fremtid.

Men Susanne Sayers spurgte jo også ganske rammende forleden: Hvad skal vi med en funktionær?
John Kreiner
3. DECEMBER 2012
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Jeg støtter fuldt ud den problematik, Lene Torp rejste om freelanceres vilkår og fagets habitus, og som nu er blevet en mærkelig debat om pressekort.

Mærkelig, men dog vigtig debat. 

Hvorfor er der ingen i DJ, der står ærligt frem og indrømmer, at pressekortet som arebejdsredskab er alvorligt devalueret, og at det i dag alene fungerer som medlemskort i DJ. Jeg mener, denn etråd handler også om åbenhed.

Det er forbundets egen politik med at uddele pressekort til alle medlemmer uden tanke for, om disse havde brug for det i deres arbejde eller ej, der er årsag til den kedelige devaluering af pressekortet som arbejdsredskab.

Mogens Blicher Bjerregård går formentlig også rundt med et pressekort i lommen, selv om det kan være vanskeligt (for mig i hvert fald) at se, hvordan det kan være et arbejdsredskab i jobbet som fagforeningsformand. 

Blot uheldigt, at også andre kan udstede dette "medlemskort til DJ", hvilket kun bidrager yderligere til kortets devaluering..

Få styr på det, og få pressekortet tilbage, hvor det retteligen hører hjemme, nemlig som arbejdsredskab for journalister og pressefotografer. 

Susanne Sayers
1. DECEMBER 2012
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Ingen bestrider vel, at pressekortet skal tages alvorligt. Problemet er efter min mening - som nævnt i en anden tråd om samme emne - at formanden for en sjælden gangs skyld deltager i en debat, hvilket er dejligt. Men så benytter han lejligheden til at optræde som funktionær og true med rigspolitichefen, hvilket provokerer mig og andre. Lidt mere gefühl, og så havde han taget sagen direkte med den frafaldne i al diskretion. Så kunne vi altid tage debatten om pressekortets efterhånden stærkt faldende valør bagefter, for der er en del omkring det at diskutere.

Helt galt går det så, når den skal reddes i land igen. I to lange indlæg får formanden lov til at væve løs. Men trods lang snor og taletid er der stadig intet, intet simpelthen, om, hvordan de problemer, som Lene Torp Carlsen nævner, skal løses. Blot at han er lydhør, og at det skam også er alvorlige problemer. Ja, gu er det. Og det ville ærlig talt være meget rart at høre vores formands bud på en måde at håndtere dem på, altså bortset fra at mediestøtten ikke må beskæres. De problemer, som Lene Torp Carlsen ser, handler mindre om økonomi og mere om holdningen i og til faget. Og jeg forventer ærlig talt, at min formand har gjort sig nogle tanker, som han gerne vil diskutere med alle os, der har problemerne inde på livet dagligt.

Det har intet med en hetz at gøre. Fra min side udspringer kritikken af en oprigtig undren over, at vi i en af fagets alvorligste kriser har en formand, der tilsyneladende går mere op i at inddrive et pressekort end i at indlede en åben og engageret dialog om, hvad katten vi gør for at udvikle vores fag og vores branche.

Venligst

Susanne Sayers 

Anders Böye
1. DECEMBER 2012
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed
Jeg støtter Per Roholts udtalelse og så vil jeg synge en sang, "Til julebaaaaaaaall, til julebaaaaaal..."
Bodil Rohde
1. DECEMBER 2012
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

 Uanset, hvem ophavsmændene er til idéen om at forvandle DJ-formandens pressekort-fadæse på tråden om Lene Torp Carlsens stop som freelancer til et helligt korstog for åbenhed, så ved vi nu, at det er helt galt i DJs ledelse.

Det er totalt utroværdigt, og det bedste, man kan sige, at en sådan spin-idè må være opstået under anden del af en julefrokost.

Bodil Rohde

Flere