DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Hver gang nogen melder sig ud af forbundet, får de et brev om, at Rigspolitiet tager over, såfremt de ikke frivilligt sender deres pressekort retur - det var blot det, DJ formanden gerne ville vise åbenhed omkring, da han skrev det i en kommentar, fortæller han.

Hver gang nogen melder sig ud af forbundet, får de et brev om, at Rigspolitiet tager over, såfremt de ikke frivilligt sender deres pressekort retur – det var blot det, DJ formanden gerne ville vise åbenhed omkring, da han skrev det i en kommentar, fortæller han.

Ugen har budt på stor ståhej om pressekortet, da et tidligere medlem meddelte, at hun ikke havde i sinde at aflevere sit kort, selvom hun ikke længere var medlem af forbundet. Efterfølgende skrev DJ's formand Mogens Blicher Bjerregaard i et kommentarfelt på journalisten.dk at

"Dansk Journalistforbund har overfor myndigheder forpligtiget sig til at sikre inddragelse af pressekort, når medlemmer udmelder sig(…)Lene Torp Carlsen vil derfor nu i en ekstra henvendelse blive bedt om at indsende sit pressekort til DJ. I modsat fald vil vi bede Rigspolitichefen sørge for inddrivelsen af kortet."

Det fik læserne til efterfølgende at beskylde formanden for at gå i små sko. Mogens Blicher Bjerregaard fortæller til journalisten.dk, at han skrev om Rigspolitichefens indblanding for at vise åbenhed:

»Jeg skrev det faktisk til Lene Torp Carlsen for at være lidt offentlig om, hvad vi generelt skriver til medlemmer, når de melder sig ud af forbundet,« siger han.

Når man melder sig ud af DJ, får man nemlig et brev om, at man skal indsende sit pressekort, ellers vil sagen blive overdraget til Rigspolitiet.

»Det er politiets egen vurdering, hvordan de så vil håndtere de oplysninger, vi sender.
Men vi skal sikre os, at der bliver værnet om pressekortet, og i særlige situationer, hvor der er tegn på misbrug af kortet, skal vi sikre os, at politiet har mulighed for at stoppe det,« siger Mogens Blicher Bjerregaard.
Han har kendskab til én situation, hvor et medlem har fået inddraget sit kort af politiet.

En-to gange om året sender DJ en liste til Rigspolitiet, hvor navnene er noteret på de tidligere-medlemmer, som ikke endnu ikke har afleveret pressekortet.

Thomas Kristensen, kommunikationsrådgiver i Rigspolitiet oplyser, at Rigspolitiet videresender listen med ejere af udløbne pressekort til politikredsene.
»Så er kredsene klar over, hvem der har et pressekort uden at være medlem, hvis det bliver aktuelt, « siger han til journalisten.dk.
For eksempel – siger han – kan politiet printe listen ud og have den med sig, så de har mulighed for tjekke journalisters gyldighed af deres pressekort.

Thomas Kristensen erindrer ikke, at der skulle være opstået en situation, hvor Rigspolitiet har inddraget et pressekort. Men henviser til hver enkelt politikreds for at få svar.
"Vi har ikke forstået aftalen sådan, at vi automatisk skal tage ud til folk og inddrage folks pressekort, " fortæller Thomas Kristensen.

Lene Torp Carlsen har afleveret sit pressekort under et ganske fredeligt møde med DJ's formand.