search

DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Hver gang nogen melder sig ud af forbundet, får de et brev om, at Rigspolitiet tager over, såfremt de ikke frivilligt sender deres pressekort retur - det var blot det, DJ formanden gerne ville vise åbenhed omkring, da han skrev det i en kommentar, fortæller han.

Hver gang nogen melder sig ud af forbundet, får de et brev om, at Rigspolitiet tager over, såfremt de ikke frivilligt sender deres pressekort retur – det var blot det, DJ formanden gerne ville vise åbenhed omkring, da han skrev det i en kommentar, fortæller han.

Ugen har budt på stor ståhej om pressekortet, da et tidligere medlem meddelte, at hun ikke havde i sinde at aflevere sit kort, selvom hun ikke længere var medlem af forbundet. Efterfølgende skrev DJ's formand Mogens Blicher Bjerregaard i et kommentarfelt på journalisten.dk at

"Dansk Journalistforbund har overfor myndigheder forpligtiget sig til at sikre inddragelse af pressekort, når medlemmer udmelder sig(…)Lene Torp Carlsen vil derfor nu i en ekstra henvendelse blive bedt om at indsende sit pressekort til DJ. I modsat fald vil vi bede Rigspolitichefen sørge for inddrivelsen af kortet."

Det fik læserne til efterfølgende at beskylde formanden for at gå i små sko. Mogens Blicher Bjerregaard fortæller til journalisten.dk, at han skrev om Rigspolitichefens indblanding for at vise åbenhed:

»Jeg skrev det faktisk til Lene Torp Carlsen for at være lidt offentlig om, hvad vi generelt skriver til medlemmer, når de melder sig ud af forbundet,« siger han.

Når man melder sig ud af DJ, får man nemlig et brev om, at man skal indsende sit pressekort, ellers vil sagen blive overdraget til Rigspolitiet.

»Det er politiets egen vurdering, hvordan de så vil håndtere de oplysninger, vi sender.
Men vi skal sikre os, at der bliver værnet om pressekortet, og i særlige situationer, hvor der er tegn på misbrug af kortet, skal vi sikre os, at politiet har mulighed for at stoppe det,« siger Mogens Blicher Bjerregaard.
Han har kendskab til én situation, hvor et medlem har fået inddraget sit kort af politiet.

En-to gange om året sender DJ en liste til Rigspolitiet, hvor navnene er noteret på de tidligere-medlemmer, som ikke endnu ikke har afleveret pressekortet.

Thomas Kristensen, kommunikationsrådgiver i Rigspolitiet oplyser, at Rigspolitiet videresender listen med ejere af udløbne pressekort til politikredsene.
»Så er kredsene klar over, hvem der har et pressekort uden at være medlem, hvis det bliver aktuelt, « siger han til journalisten.dk.
For eksempel – siger han – kan politiet printe listen ud og have den med sig, så de har mulighed for tjekke journalisters gyldighed af deres pressekort.

Thomas Kristensen erindrer ikke, at der skulle være opstået en situation, hvor Rigspolitiet har inddraget et pressekort. Men henviser til hver enkelt politikreds for at få svar.
"Vi har ikke forstået aftalen sådan, at vi automatisk skal tage ud til folk og inddrage folks pressekort, " fortæller Thomas Kristensen.

Lene Torp Carlsen har afleveret sit pressekort under et ganske fredeligt møde med DJ's formand.

Kommentarer
14
Rasmus Løppenthin
30.11.12 14:51
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed
Interessant. Jeg håber ikke, at journalisten blev træt i armen af at holde mikrofonen.
Fremhævet af Journalisten
Esben Ørberg
30.11.12 15:44
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Kære Rasmus

Jeg er den konsulent i DJ, som har pressekortet som arbejdsområde - og jeg forstår ikke din ironiske distance. Det er fuldstændig afgørende, at pressekortet opfattes som og behandles som et arbejdsredskab. At nogle vælger at opfatte det som flueknepperi, at formanden ikke blot beder om, men kræver, at ugyldige pressekort afleveres til udstederen, kan jeg egentlig ikke forstå. Gør han ikke bare sin pligt, som man bør forvente af formanden for DJ? Det er da rigtigt, at man hverken bliver sat indespærret eller får bøder, hvis man glemmer at aflevere. Men det er god stil at gøre det. Det er dårligt stil at smykke sig med lånte fjer.

Vores aftale med Rigspolitiet er enkel: Hvert kvartal sender vi navne og pressekortnumre på de tidligere medlemmer, som trods DJs udtrykkelige ønske ikke har returneret deres pressekort. Det manglede da bare. Pressekortet er jo alene udstedet på baggrund af en kundgørelse fra Rigspolitiet fra 1998. Vi skriver såmænd bare til de tidligere medlemmer, at vi underretter den myndighed, som tillader indehavere af pressekortet visse friheder i forhold til den almindelige borger.

Du beskylder Journalisten for mikrofonholderi, fordi DJ-formanden får lejlighed til at uddybe sit indlæg. Jeg vil kalde det elendig journalistik, hvis journalisten ikke åbnede for denne mulighed, når der nu er noget faktuelt og væsentligt at tilføje.

Men alt afhænger jo af øjene som læser. Og jeg er jo bare ansat af formanden...:-)

Esben Ørberg

Kommunikationskonsulent

Dansk Journalistforbund   

Fremhævet af Journalisten
Jan August Hillers
30.11.12 17:13
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed
Kan vi få oplyst hvilke typer medlemmer af Dj,  der får/ikke-får det for Rigspolitichefen og en ret lille procent af det samlede medlemstal så vigtige pressekort.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus Løppenthin
30.11.12 20:02
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

@Esben

Man skal vist være mere end almindeligt fagforeningsforblændet for ikke at kunne se, at interviewet er lallende ukritisk. Det kunne fint indgå i formandens beretning ved en GF, men det kan dårligt karakteriseres som journalistik. 

Der er jo en række spørgsmål, som formanden tilsyneladende ikke bliver stillet. 

Bjerregaards indlæg er strategisk tåbeligt formuleret. Ønsker man at signalere åbenhed havde det nok været smart med en mere blød formulering end "I modsat fald vil vi bede Rigspolitichefen sørge for inddrivelsen af kortet". Det er en passiv kancellistil, som virker taget ud af et brev fra en indebrændt embedsmand i kommunen. Ikke en formand der ønsker at signalere åbenhed. Derfor synes jeg passende, journalisten kunne have spurgt, om indlægget mon blev skrevet i den rette tone?

Men okay det bliver vel lidt meta-agtigt, og vi kan vel alle kløjs lidt i den strategiske kommunikation fra tid til anden. 

Men endnu mere væsentligt så virker det som overdreven paragrafrytteri at benytte sig af Rigspolitiet i en bagatelsag som denne. Jeg kan se på indlæggene i den anden tråd, at jeg ikke er den eneste, der tænker sådan. Formålet med denne her artikel må så være at gå kritisk til formanden, så han får lejlighed til at afvise, at der er blot er tale om overdreven nidkærhed over for reglementet. 

Men i stedet står vi tilbage med flere ubesvarede spørgsmål: Er der eksempler på misbrug af pressekort fra tidligere medlemmer? Kunne man forestille sig at lave et pressekortssytem, som ikke involverede besøg fra politiet i forbindelse med inddrivelsen? Er der begrundet frygt for, at pressekortet skulle blive devalueret? Hvor mange udmeldinger sker der årligt? Kunne der potentielt være mange hundrede med ubrugte presskort, eller drejer det sig om to støvede pressekort på bunden af en kommodeskuffe i henholdsvis Løgstør og Bjejning?

Og ikke mindst så misser journalisten endda en mulig selvstændig vinkel - som punkterer påstanden om, at der skam bare var tale om åbenhed. Bjerregaard skriver, som jeg sagde i mit indlæg:

 "I modsat fald vil vi bede Rigspolitichefen sørge for inddrivelsen af kortet".

 Men Thomas Kristensen fra Rigspolitiet siger:

Vi har ikke forstået aftalen sådan, at vi automatisk skal tage ud til folk og inddrage folks pressekort"

Der er noget her, det er lidt interessant. Er det en tom trussel fra formanden? Kan han slet ikke bede Rigspolitiet tage ud og inddrage et pressekort? Hvis ikke det er tilfældet, hvorfor skrev han det så? Og hvorfor siger han nu, at det skam bare er for at signalere åbenhed, når han umiddelbart ikke er forpligtet til at bede Rigspolitiet om at inddrive kortet? Og hvorfor gør Rigspolitet i øvrigt ikke det automatisk - fordi det ikke er et pronlem? Men det kan jo også være, at der faktisk er et problem, men Rigspolitiet bare ikke gider prioritere ressourcerne til at gøre noget ved det. Hvad ved jeg. Men det kunne jeg have vidst, hvis der var blevet spurgt om det.

Nu synes jeg ikke ligefren sagen er Cavlingmateriale. Og havde det ikke været fordi, sure pligter var alternativet, vhavde nok ikke prioriteret at forfatte dette indlæg med en længde på 24 tweets. Men når man vælger at "lade formanden komme til orde", synes jeg I skylder ham, jer selv og læserne at gøre det kritisk og trovædigt, som I havde gjort med en hvilken som helst anden kilde.

/Rasmus 

Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
01.12.12 09:18
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Kære esben

 I tærer voldsomt på tilliden til Mogens Blicher Bjerregård.

Hvis meningen er, at han skal genvælges som DJ-formand, så stop det der klodsede spinneri og lad ham selv svare på spørgsmål.

 Venlig hilsen

Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
01.12.12 16:46
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Fantastisk at en enkelt mand kan væve så meget i løbet af blot en enkelt uge. Lenes melding om ikke at ville aflevere pressekortet kom i et interview om freelancernes trængsler, men det er fortsat ikke gået op for Mogens BB, at det sådan noget, vi forventer, at en fagforeningsformand forholder sig til. Det andet har man kontorassistenter til.

P.S. Esben: Du plejer at være kvikkere, og det undrer, at du nu også kaster dig i ud i et håbløst forsvar for Mogens BB' tossestreger. Det er vel nok, at Lindskov snakker formanden efter munden.

Fremhævet af Journalisten
Per Roholt
01.12.12 16:59
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Kære debattører, jeg har meget svært ved at se fornuften i denne heksejagt på Mogens som formand. Forbundet har en klar, kendt politik om, at medlemmer skal returnere deres pressekort, når de melder sig ud af forbundet. Det skal for at vi er med til at værne om pressekortets troværdighed. Det skal det for at værne om det enkelte medlems sikkerhed . Det skal det fordi det er et arbejdsredskab, der følger af at være medlem. Det skal det, fordi vi ikke på nogen måde skal være med til at holde pressekort i omløb som kan misbruges, enten til at miskreditere branchen eller i ulovlige ærinder. 

Jeg synes det er i orden at kritisere formanden, men hallo! Det skal altså ske på et rimeligt grundlag. 

Medlemmer som ønsker at bevare pressekortet kan jo vælge at fortsætte med at være medlem, så man bevarer sit pressekort.

venlig hilsen

Per Roholt

 

Fremhævet af Journalisten
Rasmus Løppenthin
01.12.12 17:06
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

@Per

 Kan vi ikke godt blive enige om, at det er en journalistisk stramning ligefrem at kalde det en heksejagt? Min kritik går ji øvrigt heller ikke så meget på Mogens' udmeldinger, men i snarere, at jeg synes journalisten.dk i denne sammenhæng reduceres til et talerør. Og det kan ingen være tjent med. 

Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
01.12.12 17:13
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Kære Per

Lene Torp Carlsen rejste spørgsmålet om freelancernes vilkår og har i erkendelse af disse miserable vilkår valgt en helt anden boldgade. Samtidig har vi en forbundsformand, der vil genvælges på et løfte om at hjælpe freelancerne, og artiklen var en glimrende mulighed for at fremlægge nogle konkrete tanker og planer. Den mulighed forpassede han med en gedigen omgang flueknepperi. Det er det, min kritik handler om.

P.S. Dine K-medlemmer har det heller ikke alt for godt alle sammen i disse tider.

Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
01.12.12 17:41
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

 Uanset, hvem ophavsmændene er til idéen om at forvandle DJ-formandens pressekort-fadæse på tråden om Lene Torp Carlsens stop som freelancer til et helligt korstog for åbenhed, så ved vi nu, at det er helt galt i DJs ledelse.

Det er totalt utroværdigt, og det bedste, man kan sige, at en sådan spin-idè må være opstået under anden del af en julefrokost.

Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Anders Böye
01.12.12 19:02
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed
Jeg støtter Per Roholts udtalelse og så vil jeg synge en sang, "Til julebaaaaaaaall, til julebaaaaaal..."
Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
01.12.12 20:57
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Ingen bestrider vel, at pressekortet skal tages alvorligt. Problemet er efter min mening - som nævnt i en anden tråd om samme emne - at formanden for en sjælden gangs skyld deltager i en debat, hvilket er dejligt. Men så benytter han lejligheden til at optræde som funktionær og true med rigspolitichefen, hvilket provokerer mig og andre. Lidt mere gefühl, og så havde han taget sagen direkte med den frafaldne i al diskretion. Så kunne vi altid tage debatten om pressekortets efterhånden stærkt faldende valør bagefter, for der er en del omkring det at diskutere.

Helt galt går det så, når den skal reddes i land igen. I to lange indlæg får formanden lov til at væve løs. Men trods lang snor og taletid er der stadig intet, intet simpelthen, om, hvordan de problemer, som Lene Torp Carlsen nævner, skal løses. Blot at han er lydhør, og at det skam også er alvorlige problemer. Ja, gu er det. Og det ville ærlig talt være meget rart at høre vores formands bud på en måde at håndtere dem på, altså bortset fra at mediestøtten ikke må beskæres. De problemer, som Lene Torp Carlsen ser, handler mindre om økonomi og mere om holdningen i og til faget. Og jeg forventer ærlig talt, at min formand har gjort sig nogle tanker, som han gerne vil diskutere med alle os, der har problemerne inde på livet dagligt.

Det har intet med en hetz at gøre. Fra min side udspringer kritikken af en oprigtig undren over, at vi i en af fagets alvorligste kriser har en formand, der tilsyneladende går mere op i at inddrive et pressekort end i at indlede en åben og engageret dialog om, hvad katten vi gør for at udvikle vores fag og vores branche.

Venligst

Susanne Sayers 

Fremhævet af Journalisten
John Kreiner
03.12.12 13:23
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Jeg støtter fuldt ud den problematik, Lene Torp rejste om freelanceres vilkår og fagets habitus, og som nu er blevet en mærkelig debat om pressekort.

Mærkelig, men dog vigtig debat. 

Hvorfor er der ingen i DJ, der står ærligt frem og indrømmer, at pressekortet som arebejdsredskab er alvorligt devalueret, og at det i dag alene fungerer som medlemskort i DJ. Jeg mener, denn etråd handler også om åbenhed.

Det er forbundets egen politik med at uddele pressekort til alle medlemmer uden tanke for, om disse havde brug for det i deres arbejde eller ej, der er årsag til den kedelige devaluering af pressekortet som arbejdsredskab.

Mogens Blicher Bjerregård går formentlig også rundt med et pressekort i lommen, selv om det kan være vanskeligt (for mig i hvert fald) at se, hvordan det kan være et arbejdsredskab i jobbet som fagforeningsformand. 

Blot uheldigt, at også andre kan udstede dette "medlemskort til DJ", hvilket kun bidrager yderligere til kortets devaluering..

Få styr på det, og få pressekortet tilbage, hvor det retteligen hører hjemme, nemlig som arbejdsredskab for journalister og pressefotografer. 

Fremhævet af Journalisten
Hanne Holdkjær
03.12.12 14:00
Re: DJ-formand: Skrev om Rigspolitiet for at vise åbenhed

Nu fik jeg aldrig noget svar på mit brev til Mogens Blicher
Men jeg undrer mig stadig!
Hvorfor bruge så meget krudt på Lene Torp Carlsens pressekort, når DJ samtidig ikke kommer med noget brugbart bud på på journalistikkens fremtid.

Men Susanne Sayers spurgte jo også ganske rammende forleden: Hvad skal vi med en funktionær?
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen