Gaza

DJ-formand rystet over, at Israels højesteret begrænser journalisters adgang til Gaza

”Det virker som en krigsførende beslutning mere end en helt grundlæggende menneskerettighedsafgørelse," siger Tine Johansen om beslutningen

Journalister uden for Gaza må ikke få adgang til det krigshærgede område uden at være i selskab med Israels militær.

Det står klart, efter at Israels højesteret har afvist en anmodning fra Foreign Press Association i Israel (FPA) om at give internationale journalister adgang til Gaza.

Formand for Dansk Journalistforbund Tine Johansen ser alvorligt på afgørelsen:

”Det er rystende, at afgørelsen så tydeligt tilsidesætter hensynet til den frie presse og mediernes vigtige rolle, som vores andres øjne og ører i en krig,” siger Tine Johansen.

”Det virker som en krigsførende beslutning mere end som en helt grundlæggende menneskerettighedsafgørelse.”

Ingen konkrete løfter

I begyndelsen af november 2023 sendte Dansk Journalistforbund sammen med Danske Medier et brev til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor de beskrev situationen og opfordrede regeringen til at lægge et pres på Israel for at sikre pressens adgang til Gaza og beskytte de civile og pressefolk, der allerede befinder sig i Gaza.

”I dag kunne vi så uddybe og sige, at tragedien kun er taget til, siden det brev blev skrevet,” siger Tine Johansen, som lige har været til møde med udenrigsministeriet på baggrund af DJ’s henvendelse.

Den 13. november kunne Journalisten på baggrund af Committee to Protect Journalists’ (CPJ) opgørelser skrive, at 40 journalister var blevet dræbt i krigen mellem Hamas og Israel.

Det tal er næsten fordoblet siden, hvor CPJ den 10. januar kunne rapportere, at 79 journalister og mediefolk er blevet dræbt.

”Udenrigsministeriet er opmærksom på afgørelsen og deler vores bekymring. Men det var ikke sådan, at de var udstyret med voldsomt konkrete løfter eller tiltag. Det var et møde, hvor de lyttede til vores bekymringer,” siger Tine Johansen om mødet.

I et skriftligt svar til Søren Søndergaard (EL) stillet den 8. december skriver Lars Løkke Rasmussen, at det er et ”område, som regeringen har fokus på”.

Konkrete tiltag, som udenrigsministeren nævner i svaret, er, at Danmark er medunderskriver på en erklæring af Media Freedom Coalitions om sikkerhed for journalister og pressefolk i konfliktzoner, samt at de støtter International Media Supports (IMS) arbejde i området.

Alvorligt, at det er højesteret

Afgørelsen fra Israels højesteret begrundes med, at journalister risikerer at bringe Israels militær (IDF) i fare ved at rapportere på deres positioner.

Det er den samme forklaring, som Israels regering hidtil har meldt ud.

Nu er det så Israels øverste juridiske organ, der fastslår, at de nuværende krigstilstande retfærdiggør nægtelsen af pressens adgang til Gaza.

”Højesteret er overdommer i forhold til nogle helt, helt grundlæggende menneskerettighedsprincipper. Derfor er det alvorligt, når de stadfæster den her afvisning af pressens frie adgang til Gaza.”

Israels højesteret bemærker, at internationale journalister kan komme ind, men kun ledsaget af militæret. Hvad tænker du om det?

”Her vil min bekymring selvfølgelig være, at det bliver en styret kommunikation. Når vi taler om pressefrihed, så mener vi, at pressen er fri til at beskrive virkeligheden, som den ser ud, og ikke som nogen synes, den skal beskrives,” siger Tine Johansen.

0 Kommentarer