DJ-formand provokerede tyrkisk viceminister

Mogens Blicher Bjerregård forsøger at skabe europæisk opmærksomhed om de tyrkiske journalister, der er blevet livstidsfængslet på grund af deres politiske tilhørsforhold

En vred tyrkisk vice-kulturminister måtte gå på talerstolen og forsikre sine europæiske kolleger om, at Tyrkiet bestemt ikke knægter hverken presse eller ytringsfrihed, og at de journalister, der netop er blevet idømt fængsel på livstid, er at sidestille med terrorister. Det på trods af, at der i 2012 sad mere end 100 mediearbejdere fængslet i Tyrkiet for at "formidle informationer, der fremmer terrorisme".

Den tyrkiske ministers vrede kom, efter at DJ’s formand, Mogens Blicher Bjerregård, i sin egenskab af formand for European Federation of Journalists (EFJ) torsdag gik på talerstolen ved en konference i Beograd og som den eneste talte om sagen med de tyrkiske journalister.

»For mig var det vigtigt at få gjort fuldstændigt klart, hvad det er, der foregår i Tyrkiet, og der var faktisk mange, der ikke er klar over, hvor alvorligt det er. Men jeg fik ret mange henvendelser om min tale bagefter, og jeg oplever, at det er noget, der nu bliver taget seriøst,« siger Blicher Bjerregård.

Konferencen i Beograd blev afholdt af Europarådet for alle medlemslandes ministre for presse og information, og temaet var netop ytrings- og informationsfrihed. Tyrkiets repræsentant var landets vice-kulturminister, og vedkommende havde været på talerstolen en gang, men måtte altså vende tilbage efter Blicher Bjerregårds kritiske indlæg, som han blankt afviste.

Strategi: Larm

Mogens Blicher Bjerregård gik på talerstolen i sagen om fem tyrkiske journalister, der for nyligt er blevet idømt lange fængselsstraffe – fire af dem på livstid – for at være medlemmer af en marxistisk organisation, der er blevet forbudt af den tyrkiske regering. En af disse er den hollandsk-tyrkiske journalist Füsun Erdogan, som DJ har ”adopteret” med henblik på at give hende særlig opmærksomhed og støtte.

For Mogens Blicher Bjerregård var talen i Beograd led i en strategi, der går ud på at skabe så meget larm og opmærksomhed som muligt om behandlingen af de tyrkiske journalister.

»Europarådet er et vigtigt forum, fordi Tyrkiet selv er medlem, og de ønsker ikke at tabe anseelse. Derfor er det vigtigt for EFJ, at det her budskab nu er blevet hørt af repræsentanter for kulturministerier i hele Europa,« siger han.

Sag skal knyttes til EU-medlemskab

En anden front, EFJ arbejder på, er i forhold til EU. Omtrent samtidig med Blicher Bjerregårds tale i Beograd sendte organisationen et brev til Stefan Füle, som er EU’s kommissær for udvidelse af unionen. Formålet er at gøre sagen om de tyrkiske journalister til et tema i diskussionen om Tyrkiets mulige indlemmelse i EU.

»Vi er nødt til at bruge alle de kanaler, vi kan. Det, jeg hører, er, at det handler om at blive ved med at presse på,« siger Blicher Bjerregård.

Han håber også, at den danske regering vil bidrage med pres på Tyrkiet, og han skulle onsdag have mødtes med udenrigsminister Villy Søvndal om sagen. Et møde, der dog ser ud til at blive udskudt, da udenrigsministeren har forlænget sin orlov.

Journalisten har tidligere bedt den tyrkiske ambassase om en kommentar i sagen om Füsün Erdogan, men ambassaden "kommenterer ikke sager, der er under behandling ved retten."

0 Kommentarer