DJ-formand: Ny støtteordning giver flere arbejdspladser

Mogens Blicher Bjerregaard føler sig sikker på, at det nye forslag til mediestøtte vil betyde flere arbejdspladser, fordi pengene følger produktionen og ikke distributionen.

Mogens Blicher Bjerregaard føler sig sikker på, at det nye forslag til mediestøtte vil betyde flere arbejdspladser, fordi pengene følger produktionen og ikke distributionen.

DJ's formand har grund til at "grine som en flækket træsko", skrev Politikens medieredaktør Jakob Elkjær i sin analyse af medieudvalgets rapport om fremtidig mediestøtte.

Og det er da også en fornøjet Mogens Blicher Bjerregaard, som Journalisten.dk fanger til en kommentar til det forslag, han selv som medlem af medieudvalget har stået fadder til.

»Jeg er meget tilfreds. Jeg synes, der er god grund til at lægge mærke til, at forslaget fremlægges i enighed, og at mediestøtten flyttes væk fra distribution til produktion af indhold. Jo mere, man vægter selv at producere stof, jo mere får man i støtte. Det mener jeg er helt afgørende.«

Hvilke kampe har DJ ført i arbejdet?

»Jeg oplever ikke de store kampe. Men for mig var det vigtigt at kigge på det med indhold frem for distribution. Så har jeg været meget optaget af en god innovationspulje, der kan bruges til noget udvikling, og at vi får afløst et dagbladsudvalg, som er håbløst forældet. Jeg mener det her forslag er fremtidsorienteret, fordi det er uafhængigt af platforme, så journalistikken får støtte uanset om det kommer i broadsheet-aviser eller på iPhone.

Vil denne mediestøtteordning skabe flere arbejdspladser til DJ-medlemmer?

Det vil det. For den nuværende ordning er tvært imod med til at udhule medierne, fordi støtten ikke går til indhold, men papir-distribution, så det er vanskeligt at udvikle sig i forhold til indholdet.

Blandt taberne i den foreslåede model er regionale dagblade som Århus Stiftstidende og Randers Amts Avis, som i forvejen har haft det rigtig hårdt. Frygter du ikke, at dette forslag kan knække nakken på disse medier?

»Der vil være vindere og tabere, og man kan være lidt striks at sige: vil vi give støtte til indholdsproduktion, så må man også lave et system, der følger det princip. Men vi har haft meget fokus på det, og jeg har personligt været optaget af, at de regionale medier ikke bliver så hårdt ramt, som de måske ellers kunne være blevet. Og jeg synes også, jeg er blevet hørt i de synspunkter. Og så må man også tilføje, at Berlingske Media som koncern får flere penge, så det er jo op til dem, om de vil sikre deres titler.«

Gratisaviserne bliver også ramt, og det går især ud over marginal-læserne. Er det godt?

»Hvis gratisaviser vil producere mere, så vil de kunne få mere støtte. Og hvad de unge, så viser vores analyser, at de meget bruger elektroniske medier. Og støtteordningen giver netop mulighed for at sikre at indholdet på nettet af høj kvalitet.«

Rapporten stiller det åbent om pengene skal følge hoveder eller lønsummer. Hvad vil du anbefale?

»Jeg har ingen klar anbefaling. Der er brug for at kigge dem godt igennem. Fordelen ved, at støtten følger de redaktionelle hoveder er, at man bedre kan lave en graduering, hvor de mindre medier får forholdsvis mere. Men jeg tror ikke, den ene model sikrer flere arbejdspladser frem for den anden.«

Der opstilles to modeller omkring ejerskabs-krav til magasin-støtte, hvor den ene giver mulighed for at fagblade kan få støtte. Hvilken løsning foretrækker du?

»Udvalget har ingen anbefalinger. Men jeg vil mene, vi skal tage den store model, hvor alle, der er kvalificerede, kan få støtte. Det vil i givet fald betyde, at der flyttes 17 millioner fra dagblads-puljen til dette område. Men hvis vi vælger den model, mener jeg også, vi bør finde flere ressourcer til ordningen. Og formanden peger også på, at der er flere ressourcer at finde, først og fremmest ved at få kapitaliseret nul-moms-støtten,« siger Mogens Blicher Bjerregaard.

Han referer her til den støtte, dagbladene i øjeblikket modtager gennem deres moms-fritagelse. Da salget af dagblade falder, falder den indirekte nul-moms-støtte også. En af de modeller, mediestøtteudvalget stiller op som mulighed, er at det nuværende moms-støttebeløb fastfryses, men at den del, aviserne ikke skal have qua et mindre salg, i stedet lægges i produktionspuljen.

En af de muligheder, udvalget stiller op, er at

0 Kommentarer