DJ-formand: Journalister skyr kritik

Med blikket rettet ud over de godt 300 forsamlede sørgede forbundets førstemand for, at nogle af de første ord, der blev affyret fra talerstolen, havde karakter af både selvransagelse og en solid svada.

Med blikket rettet ud over de godt 300 forsamlede sørgede forbundets førstemand for, at nogle af de første ord, der blev affyret fra talerstolen, havde karakter af både selvransagelse og en solid svada. Lars Poulsen mener, der er for mange »det-var-nu-ikke-så-godt«-sager, hvor journalisten selv skaber og derpå beskriver begivenheden:
»Lad mig nævne i flæng, da listen kan virke lang: Hærværket mod en lille bronzestatue i København – også kaldet mordet på Havfruen, en sag hvor også medierne tabte hovedet. Den helt nye version af skraldemandsmodellen, hvor medierne blev forsøgt brugt i en primitiv afpresning af en direktør. Og det afslørende paparazzia-fotografi af landets kronprins – hvor nyheden – det journalistiske clou – angiveligt var, at prinsens armbåndsur er vandtæt,« sagde Lars Poulsen.
På trods af skideballen fandt formanden ikke grund til »permanent panderynken,« som han formulerede det. »Naturligvis laver vi fejl – uden at de dog overskygger den kvalitet, der er i dansk journalistik.«
For mange fejl eller ej. De, der er, bliver for sjældent indrømmet, mener Lars Poulsen.
»Hvorfor skal vi lyde som en konservativ partichef, der bortforklarer en valgkatastrofe, når det handler om kritik af os selv?« spurgte Lars Poulsen, der understregede, at medierne har en central rolle i samfundet.
»Vi har pressefrihed og ytringsfrihed. Loven om medieansvar og loven om ophavsret giver den enkelte medarbejder den afgørende indflydelse på billeder, indslag og artikler,« sagde Lars Poulsen, der påpegede, at netop den frihed og magt i sig selv gør det bydende nødvendigt, at pressens repræsentanter lærer at lytte – før kritikken bliver til egentlige ordrer.
»Det er en farlig situation. Farlig fordi den kan udløse en – måske forståelig – modreaktion fra samfundets side med krav om flere forbud og forhindringer. Krav, der vil flytte det presseetiske ansvar fra den enkelte redaktionelle medarbejder til netop de magthavere, som medierne skal holde i ørene,« advarede Lars Poulsen. Ingen sagde ham imod – men heller ingen tog handsken op.

0 Kommentarer