DJ-formand: Jeg blev overrasket

Nyheden om at Dansk Journalistforbund sandsynligvis får ny næstformand kom bag på DJs formand Mogens Blicher Bjerregård. Han hilser dog Lars Werge velkommen og ser intet problematisk i den linje, Lars Werge går til valg på.

Nyheden om at Dansk Journalistforbund sandsynligvis får ny næstformand kom bag på DJs formand Mogens Blicher Bjerregård. Han hilser dog Lars Werge velkommen og ser intet problematisk i den linje, Lars Werge går til valg på.

For få dage siden så det ud, som om formandsskabet ville fortsætte fuldstændig uændret med Mogens Blicher Bjerregård og Fred Jacobsen. Men over weekenden har billedet ændret sig, så det nu ser ud til at hovedbestyrelsesmedlem Lars Werge, skal være Mogens Blicher Bjerregårds nærmeste kollega de næste to år.

Dansk Journalistforbunds formand  fortæller her for første gang, hvad han mener om sin nye nabo på direktionsgangen.

Hvad siger du til, at Lars Werge ser ud til at blive næstformand?

»Jeg glæder mig til at arbejde sammen med Lars Werge. Jeg er sikker på, at vi får et spændende og konstruktivt samarbejde.«

Hvad mener du om, at Lars Werge blandt andet går til valg på, at DJ skal lave om på den samarbejdslinje, man hidtil har haft med arbejdsgiverne?

»Jeg har noteret mig, at han har sagt, at han bakker op om den linje, jeg har stået for, og det er jeg glad for. Jeg tror det er rigtig vigtigt, at vi fastholder, at dialog og sammenhold betyder rigtig meget for DJs fortsatte virke. Jeg er enig med, at meninger skal brydes og meninger skal brydes på mange forskellige platforme.«

Så du mener ikke, at den linje han lægger for dagen på journalisten.dk, vil give anledning til problemer i jeres fremtidige samarbejde?

»Det tror jeg bestemt ikke. Det skal vi nok finde ud af. Det er jeg helt sikker på.«

Hvad siger du til at Fred Jacobsen har trukket sit kandidatur?

»Det har jeg ikke så mange kommentarer til. Han har truffet et valg og sådan er det. Jeg har haft et fantastisk godt samarbejde med Fred. Det samarbejde vi har haft, har været meget værdifuldt for Dj og DJs medlemmer.«

Ville du hellere have haft, at Fred Jacobsen var fortsat som næstformand?

»Det er et fuldstændigt hypotetisk spørgsmål, som der ikke er nogen grund til at svare på.«

Har det givet dig nogen anledning til at overveje din egen fremtid i Dansk Journalistforbund, at det her er sket?

»Nej det har det ikke«

Tror du, at Lars Werge vil være en god kandidat til at overtage formandsposten efter dig en dag?

»Nu tager vi det delegeretmøde, der kommer nu. Jeg har altid sagt at Lars Werge er en meget dygtig fagpolitiker, der ville kunne varetage poster. Det er jeg overbevist om. Jeg synes ikke, at vi nu skal begynde at spå om, hvad der sker langt ude i fremtiden. Nu har vi et valg foran os, og det er det, vi skal tage os af.«

Hvad synes du om måden billedet har ændret sig på over weekenden?

»Sådan er den politiske virkelighed og det politiske demokrati, så det har jeg ingen kommentarer til.«

Kunne du fornemme, at der var noget under opsejling ved hovedbestyrelsesmødet i onsdags?

»Ganske kort kan jeg fortælle, at jeg blev overrasket over, det der er sket.«

Hvad siger du til, at Didde Elnif har besluttet sig for at stille op alligevel?

»Didde har nogen synspunkter og nogle holdninger som er vigtige at have i hovedbestyrelsen. Det har jeg aldrig lagt skjul på.«

Hvad siger du til, at hun genovervejede sit kandidatur som konsekvens af, at det nu ser ud til, at der kommer en ny næstformand?

»Jeg kan se, at hun siger, at hun bakker 100 procent op om den linje, jeg har stået for. Det har jeg noteret mig, og det er jeg naturligvis glad for.«

Hun nævner, at der kan blive skabt et nyt momentum med en ny næstformand, hvor hun vil få større chance for at gennemføre nogle af de ting, hun har arbejdet for. Hvad mener du om det?

»Nu skal vi lige have en ny hovedbestyrelse sammensat. Vi skal passe på, at vi ikke undervurderer delegeretmødets betydning. Delegeretmøde har en vision- og strategiplan, som man skal tage stilling til. Det er et grundlag som er ret vigtigt for de næste to års arbejde. Den nye hovedbestyrelse skal være med til at sætte deres fingeraftryk, og det skal alle medlemmer være.«

Er der noget du vil tilføje?

»Jeg vil sige, at glæder jeg mig til, at vi får et godt og spændende delegeretmøde, og jeg glæder mig til at den nye hovedbestyrelse kan komme i gang med de meget vigtige udfordringer, vi står overfor. Jeg er sikker på at vi får sammensat en rigtig god hovedbestyrelse, som kan tage sig af det. Der er rigtig mange gode kandidater.«

7 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
8. MAJ 2011
Re: DJ-formand: Jeg blev overrasket

Skal vi nu ikke se fremad - hvor det interessante må være, hvordan de mange udfordringer vi står overfor kan løses ved fælles hjælp.

Den nye næstfomand lægger op til meget mere diskussion, og en diskussion kan som bekendt antage ganske mange former, også stærke alliancer og pludseligt opståede fronter i spørgsmål med stor uenighed eller vigtighed.

Jeg hilser initiativer velkomne. Jeg hilser diskussioner velkomne. Jeg hilser alt det initiativer og diskussioner fører med sig velkomment. I håbet og troen på, at det bedste argument vinder. 

Vi har sådan brug for gode argumenter. Vi lever i en tid, hvor enighed er alletiders, hvis der er styr på argumentationen. Enighed med halve sandheder og brug af magt, hører ikke fremtiden til.

Vi skal gerne have et forbund, der er helt i front i enhver sammenhæng, hvor temaet er det journalistiske arbejdsområde. 

This is it!

Finn Arne Hansen
8. MAJ 2011
Re: DJ-formand: Jeg blev overrasket

Kære Lars Rugaard

 Efter artiklen i Journalisten er vi nu alle blevet klogere på, hvordan Fred blev væltet. De oplysninger havde jeg ikke, da jeg  gættede på, at det formentlig var forløbet om offentlighedsloven, der førte til "kuppet".  Men mon ikke, det røre, forløbet gav, var en udløsende faktor? Jeg tror det.

Med hensyn til kredsenes eller kredsformændenes måde at arbejde på, så er det ikke deres politiske mål, jeg har kritiseret. Jeg er bare meget utryg ved at have to politikskabende lag i Dansk Journalistforbund. Jeg synes, det er grotesk, at jeg som forbundmedlem dels betaler kontingent til forbundet for at det skal skabe nogle fagpolitiske resultater og dels betaler kontingent til en kreds, der laver fraktionsarbejde for at få en anden politik. Hvis det skaber præcedens, splittes forbundet en dag. De enkeltpersoner, der var meget utilfredse med HB-flertallets beslutning om at accepterede begrænsningen i adgangen til at søge aktindsigt ved ministerbetjening, burde have indsamlet de 300 nødvendige underskrifter for at få indkaldt til et ekstraordinært delegeretmøde, ikke brugt kredskroner på fraktionsarbejde. Den overordnede politiske debat skal foregå i de rigtige fora.

VH

Finn Arne Hansen 

 

 

 

Jan Eskildsen
6. MAJ 2011
Re: DJ-formand: Jeg blev overrasket

Kan vi ikke få at vide, hvad det er for nogle ting, Didde Elnif har arbejdet for?

 

Lars Rugaard
6. MAJ 2011
Re: DJ-formand: Jeg blev overrasket

Tak til Jan Hillers for at have gjort opmærksom på Finn Arne Hansens fokusflytninger.

Nej, kuppet mod Fred er ikke en aktion foranstaltet af kredsene og aktionen mod offentlighedsloven. Kuppet er tværtimod lavet af hovedbestyrelsesmedlemmer, der arbejdede og vedtog DJs accept af Offentlighedskommissionens lovforslag. Og det er de samme, der nu udgør forbundets ledelse og forretningsudvalg.

Det blev ganske naturligt overvejet for et år siden, om flertallets holdning til den offentlighedslov, der er et af fagets væsentligste arbejdsredskaber, skulle føre til opstilling af en modkandidat til formand og næstformand. Men i sidste ende valgte man at satse på at skaffe fodslag i forbundet om afvisning af offentlighedsloven, hvilket som bekendt lykkedes. Konsekvensen af det er, at kredsene gennem deres aktivitet fik reddet forbundet fra en alvorlig fadæse.

Om vi så burde have satset på også at få en ledelse og FU med folk, der ikke accepterede offentlighedsloven, er en anden diskussion, som formentlig vil køre frem til næste delegeretmøde. Personlig mener jeg, at tiden må vise, hvordan den nye ledelse klarer sig - det er jo ingen naturlov, at et forretningsudvalg ikke kan ændres undervejs, når nye medlemmer får en klarere fornemmelse af, hvem der står for hvad i hovedbestyrelsen.

Kan kredsene og DJs grupper bidrage til en sådan afklaring, skal de naturligvis gøre det, også selv om Finn Arne Hansen er imod det. De er trods alt meget tæt på forbundets medlemmer.

Jan August Hillers
5. MAJ 2011
Re: DJ-formand: Jeg blev overrasket
Jeg synes personligt, at det var nogle af de bedst benyttede kredsmedlemskroner. Og jeg tror (håber) da, at hvis hovedbestyrelsen kun bestod af journalister, der arbejder med offentlighedsloven i deres arbejde eller havde bedre forståelse for problematikkerne, var der aldrig kommet  en flertalsbeslutning.

Flere