DJ-formand: Håb om bedre overenskomster og beskæftigelse

Efter flere år med stigende arbejdsløshed og øget pres på arbejdsmarkedet, er der nu grund til optimisme. Det var meldingen fra DJ's formand Mogens Blicher Bjerregård under åbningen af Delegeretmødet 2011

Efter flere år med stigende arbejdsløshed og øget pres på arbejdsmarkedet, er der nu grund til optimisme. Det var meldingen fra DJ's formand Mogens Blicher Bjerregård under åbningen af Delegeretmødet 2011

Mens arbejdsgiverne og ledelserne i landets medievirksomheder nu i en del år har haft held til at presse de ansatte til at løbe stærkere og samtidig forringet reallønnen, så tegner den kommende tid mere lyst.

Det var et af hovedbudskaberne i Mogens Blicher Bjerregårds beretning til de omkring 350 fremmødte i dag til Dansk Journalistforbunds Delegeretmødet på Nyborg Strand.

"Vi ser bedre regnskaber i mediehusene, og den private sektor er forhåbentlig igen parat til at bruge resurser på kommunikation. Det giver alt sammen anledning til optimisme," fortalte DJ's formand og pegede på, at der er begrundet håb om yderligere fremgang i beskæftigelsen til efteråret – eksempelvis med den nye radiostation, Radio 24syv – og tilføjede:
"DJ's mange dygtige medlemmer er særlig attraktive, når de nye stillinger skal besættes."

Men de bedre tider ses også ved, at man netop i øjeblikket indgår en række nye overenskomster, hvor der er tegn på forbedringer. Her nævnte han blandt andet TV 2, Producenterne, hele det offentlige område og tilføjede overenskomsten med kommunerne, som kom på plads i sidste uge med en aftale om, at man i perioden skal se på freelancernes vilkår.

"Det er et nybrud her," understregede Mogens Blicher Bjerregård.

Overenskomstfornyelsen på dagbladsområdet endte dog i den foregående periode med et smalt økonomisk forlig. Og efter de lokale forhandlinger i 2010 kunne DJ konstatere, at det ikke lykkedes at sikre reallønnen – som det var tilfældet på store dele af det øvrige arbejdsmarked.

"Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, men et vilkår når en finanskrise kommer oven i en strukturel forandringsproces. Nu ser vi så, at det ene mediehus efter det andet melder om pæne overskud. Det øger forventningerne til de lokale forhandlinger i år, inden vi om ikke så længe skal i gang med at forny vores overenskomster på dagbladene," sagde Mogens Blicher Bjerregård.

I forhold til landets freelancerne er situationen dog noget mere problematisk. Og sagen om freelancerne i Aller-koncernen indebar sidste år et nederlag til Dansk Journalistforbund.

"Vi var ellers tilfredse med at have fået en overenskomst, endda efter at Aller havde slæbt DJ for arbejdsretten med det argument, at vi slet ikke havde hjemmel til at indgå kollektive aftaler for freelancere og da slet ikke havde lov til at bruge de almindelige arbejdsretlige kampskridt for at nå så langt," sagde DJ's formand og fremhævede, at man vandt i Arbejdsretten.

"Men Aller tvistede endnu engang en afgørelse, som de har gjort så ofte før. Selv om det for os stod klart, at vi kunne indgå overenskomst for alle, der arbejder under lønmodtagerlignende vilkår, så var der ikke enighed om, hvad dette begreb indeholder. Ifølge Aller var det en meget indskrænkende forståelse, og så måtte vi igennem en voldgift, som vi tabte. Det var to skridt frem og et tilbage," konstaterede Mogens Blicher Bjerregård og understregede, at det kun var i forhold til Aller.

"Det var nemlig en konkret afgørelse på en konkret overenskomstfortolkning – og det skal vi holde fast i," sagde han.

I den efterfølgende debat erklærede medlem af hovedbestyrelsen og formand for fagligt udvalg, Steen Larsen, at man i den kommende periode vil bruge rigtig mange kræfter på, hvad der skal være fremtidens overenskomster.

"Vi har haft en tendens til at løbe efter arbejdsgivernes krav og ønsker. Men det vi har behov for i de kommende år er at kigge på, hvad det er for nogle krav, vi gerne vil sætte på dagsorden," sagde Steen Larsen og pegede selv på tryghed i ansættelsen, realløn og konsekvenserne af den nedsatte dagpengeperiode, som nogle af de temaer, man skal diskutere offensivt.

"Vi skal også diskutere, hvordan vi reagerer pro-aktivt frem for – som det er blevet følt – at vi har reageret på arbejdsgivernes vilkår. Det er det arbejde, der er sat i gang. Og det håber jeg vil fortsætte."

Nogle af de øvrige temaer, som indgik i formandens beretning var desuden de mange nye medlemmer, som er strømmet til Dansk Journalistforbund i de seneste år, og i den forbindelse DJs inkluderende tilgang til nye medlemmer – eksempelvis kommunikationsfolk.

Men også ledigheden blandt dimittender; DJ's fagpolitiske dialogmøder i efteråret; manglende ligestilling mellem fastansatte og freelancere; forslaget til ny offentlighedslov; den kommende ændring af mediestøtten; mediesituationen i Grønland, DJ's internationale arbejde og mulighederne for efteruddanelse var blandt temaerne.

Hele beretningen kan læses her

0 Kommentarer