DJ-formand: »Der er ingen solidaritet i ophavsret«

Flere billedmedieoversættere bekymrer sig om fordelingen af ophavsretsmidler efter nye individualiserede regler. Det kom frem på FBO's generalforsamling. De ønsker et mere solidarisk system tilbage. Men det er umuligt, sagde Mogens Blicher Bjerregård

En god snes medlemmer var mødt op, da Forum for Billedmedieoversættere (FBO) holdt generalforsamling på Gammel Strand i lørdags.

Her vakte blandt andet nye, individualiserede regler for fordelingen af ophavsretsmidler debat.

Reglerne betyder, at pengene fordeles efter et individualiseret system, hvor den enkelte honoreres på baggrund af det arbejde, han eller hun har udført, og som er blevet videreudnyttet.

Endnu er det uklart, præcis hvordan systemet for fordelingen kommer til at se ud. Flere medlemmer bekymrede sig for, om nogle billedmedieoversættere vil blive forfordelt på grund af de opgaver, de varetager, fordi nogle typer programmer vil kaste mere af sig i ophavsretsmidler end andre.    

»Hvis det kommer til at bone meget forskelligt ud, hvad folk får, så kommer der modstand i hvert fald fra mig,« sagde medlem Lise Jensen.

På den baggrund forudså formand Amalie Foss, at virksomhederne får en ny udfordring med at lede og fordele arbejdet:

»Der vil komme fokus på, hvordan arbejdet er fordelt i de forskellige firmaer, nemlig i forhold til hvad der er attraktivt at tekste ud fra, hvad det genererer af ophavsretsmidler,« sagde hun.

Ønskede solidariteten tilbage

Medlem Mette Curdt havde en anden bekymring i forhold til den individualiserede fordeling.

Hun har oplevet, at programmer, hun tekstede for år tilbage, genudsendes i ét væk – men pludselig mangler hendes navn i krediteringen:

»Der får jeg så slet ingenting, når det bliver genudsendt for 112. gang. Så der er rigtig meget, man skal se på, når det her skal i gang. Jeg går meget mere ind for den gamle solidaritet, hvor man putter alting i en pulje, og se deler vi i porten,« sagde hun.

Lise Jensen mente, at det kunne være en mulighed at se på, at virksomhederne gav en lønmæssig kompensation til medarbejdere, som især laver programmer, der vil give dårligt i ophavsretsmidler. 

Opmærksomhed i virksomhederne

DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård var også til stede ved generalforsamlingen.

Han afviste, at løn og ophavsret kan blandes sammen, og han slog fast, at det intet nytter at ønske sig tilbage til forne tiders solidaritet, blandt andet fordi det individualiserede system gennemføres per direktiv fra EU.

»Der er ingen solidaritet i ophavsretten. Det er der bare ikke. Grundlaget er, at honoreringen ligger i det stof, der videreudnyttes og bruges meget. Derfor kan du godt mene, at det er vigtigt at få en høj løn for et dokumentarprogram, men det skal ikke blandes sammen med ophavsret,« sagde han til Lise Jensen.

Amalie Foss mente, at bestyrelsen havde et arbejde med at skabe opmærksomhed i virksomhederne, hvis fordelingen blev et problem:

»Det drejer sig om skærpet opmærksomhed og om, at medlemmerne skal have en mere aktiv holdning. At man siger: »Vi synes ikke, det her er helt fair!«. For nu kommer der nye vilkår, og det må vi tage stilling til, individuelt og samlet.«

Fokus på kvalitet

I sin beretning lagde bestyrelsen i øvrigt vægt på deres arbejde for at fastholde en høj kvalitet i tekstningen i Danmark.

Stadig flere programmer tekstes, men kvaliteten trues af virksomheder, der hyrer tekstere til takster på helt ned til »fem dollars per spilleminut«, forklarede Amalie Foss.

I den forbindelse arbejder FBO blandt andet med at finde internationale og civile samarbejdspartnere, der kan hjælpe billedmedieoversætterne med fokus på kvalitet.

»Det er super godt, at I tænker så meget i alliancepartnere, som I gør,« roste Mogens Blicher Bjerregård og fremhævede blandt andet kontakten til døvesamfundet.

Året har desuden været præget af mandefald og dermed nedsat aktivitet i bestyrelsen af »forskellige gode og private årsager«, sagde Amalie Foss, som fortsætter i den nye bestyrelse.

Den består i øvrigt af Claus Stenhøj, Inge Sunesen, Anders Bagger Pedersen og Mette Curdt samt suppleanterne Mette Holm og Birgit Friis Petersen. Christina Estrup blev valgt til revisor.

0 Kommentarer