DJ-formand begejstret for medieudspil: ”Jeg har svært ved at få armene ned”

Tine Johansen er særligt glad for, at regeringen lægger op til at stille krav til ordentlige løn- og arbejdsvilkår i medieaftalen

DJ’s formand, Tine Johansen, skulle lede længe efter malurt i bægeret, da kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på et pressemøde her til formiddag fremlagde regeringens udspil til en medieaftale.

”Lige nu har jeg svært ved at få armene ned. Jeg synes, der er rigtig mange gode ting i det her,” lød Tine Johansens umiddelbare reaktion efter ministerens præsentation af udspillet.

Hvad har du allermest armene over hovedet over?

”Hvis jeg skal prioritere, så er jeg simpelthen så glad for, at løn- og arbejdsvilkår også er en del af aftalen,” siger DJ-formanden.

Konkret lægger regeringen op til at stille krav om, at modtagere fra mediestøtteordningen og public service-puljen skal leve op til overenskomstlignende løn- og arbejdsvilkår samt kædeansvar, når det gælder underleverandører.

Som Journalisten tidligere har beskrevet, mener DJ, at vilkårene for mange DJ-medlemmer i tv-branchen er uholdbare.

Branchen er præget af korte kontrakter. Skæve arbejdstider. Ingen pension. Overarbejde, som ikke afspadseres. Underbemandede produktioner og budgetter, der er så stramme, at hver en krone skal vendes.

Derfor er formand for Film- og TV-gruppen Birger Lund glad for regeringens udspil.

”Der findes rigtig mange arbejdsfunktioner i vores branche, og nogle af dem har nogle lidt mistænkelige forhold, så der er for mange, der arbejder uden rettigheder og ikke er beskyttede,” siger Birger Lund.

”Ordentlige forhold er vigtige for os, så det er skønt, at det er et punkt i udspillet,” siger Birger Lund.

Pas på utilsigtede konsekvenser

Men det er langtfra det eneste punkt i udspillet, som vækker begejstring hos journalistforbundets formand, Tine Johansen.

”Jeg synes, at kulturministeren har fået øje på de problemstillinger, der er i branchen, og faktisk også peger på nogle gode løsninger,” siger Tine Johansen.

Hun nævner dels ministerens forslag til at regulere techgiganterne og få dem til at bidrage til de danske medier, men også den omfordeling af mediestøtte fra de store landsdækkende nyhedsmedier til lokale og regionale nyhedsmedier, som regeringen lægger op til med sit udspil.

Netop omfordelingen er dog også det, Tine Johansen umiddelbart er mest spændt på at få konkretiseret.

”Bevægelsen i det er helt rigtig. Men vi skal være opmærksomme på, at det ikke får utilsigtede konsekvenser for eksempelvis de store koncerner – det kunne være Jysk Fynske Medier – som jo har en masse titler. Det vil jo afhænge af, om det er titelloftet eller koncernloftet, man skruer på,” siger hun.

Jysk Fynske Medier er landet næststørste mediekoncern og består af en lang række lokale og regionale medier.

Afpolitisering af DR’s bestyrelse var en overraskelse

For DJ-formanden var den største overraskelse i medieudspillet, at regeringen lægger op til at afskaffe de politisk udpegede medlemmer af DR’s bestyrelse.

”Jeg skal lige vende skråen på den, men umiddelbart synes jeg da, det lyder som en god idé at professionalisere en bestyrelse. Og måske også tage noget politisk kampplads ud af DR,” siger Tine Johansen.

Hun er også positivt indstillet over for regeringens forslag om at etablere en medieombudsmand efter svensk model, der skal kunne undersøge sager på eget initiativ og bidrage til en god publicistisk praksis.

”Det er umiddelbart spændende overvejelser, men jeg ser det som et supplement til Pressenævnet,” siger DJ-formanden.

Netop Pressenævnets rolle i fremtiden lægger regeringen med sit medieudspil også op til, at et udvalg bestående af eksperter og repræsentanter fra mediebranchen skal se på.

”Så der har vi da en forventning om at blive inviteret med,” understreger Tine Johansen og tilføjer, at DJ i forhold til Pressenævnet især har efterspurgt kortere behandlingstid og større åbenhed og transparens.

0 Kommentarer