DJ-formand afviser kritik af nye etik-standarder

Der er ikke meget nyt i DJ's forslag til 10 etiske bud for kommunikationsbranchen, der skal lægge op til debat, mener fagfolk. De handler ikke om etik, men banaliteter, siger ekspert. DJ-formand afviser: »Vi har også eksperter i DJ«

10 bud på etiske standarder for kommunikation får hårde ord fra fagfolk og eksperter i den kommende udgave af Journalisten, men DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård afviser nu kritikken.

»Vi har rigtigt mange kommunikatører, som har diskuteret det her,« siger Mogens Blicher Bjerregård til journalisten.dk.

Det er meningen, at de 10 bud skal skabe opmærksomhed om kommunikatørenes måde at arbejde på og samtidig være en etisk rettesnor for professionelle kommunikatører i deres arbejde, hvor 68 procent jævnligt oplever etiske dilemmaer.

Du kan finde buddene, som de ser ud nu, nederst på siden.

Buddene står ikke mejslet i sten, men er et udspil fra DJ, der er til debat forud for delegeretmøde den 23. og 24. april, og de har allerede nu fået kommunikatører til tasterne her på journalisten.dk.

Journalisten.dk har forelagt DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård kritikken fra fagfolk og eksperter.

Fagfolk

Fagfolkene er Sune Bang og Olof Stenström fra Kommunikationsbureauet København. De glæder sig over, at etikken er kommet på dagsordenen, men de rejser dog spørgsmålet om, hvor meget nyt der reelt er i de 10 bud fra DJ.

Sune Bang og Oluf Stenström siger, at der ikke er meget nyt i de 10 bud, og at det meste er dækket af markedsføringsloven. Er du enig med dem?

»Nårh, men når man læser det, de skriver, så er det også en anerkendelse af, at vi tager denne her debat og gør noget ud af at få sat fokus på det her. Jeg synes ikke bare, at man kan sige, at det her er noget, som står et eller andet sted. Med al den debat, det har rejst, har de allerede indfriet det første formål, nemlig at sikre, at etik er en væsentlig del af kommunikationsarbejdet, ligesom det er for journalistikken.«

Så lige for at være sikker: Er du enig eller uenig i, at markedsføringsloven rummer alt det her?

»Jeg har ikke nogen mening om, hvad markedsføringsloven rummer og ikke rummer. For mig handler det her om, at vi nu sætter meget præcist fokus på kommunikationsetik. Vi gør dét, at vi tør at tage den her kommunikationsdebat, og at vi sætter den på formel. Jeg mener faktisk, at vi ved at sætte det her fokus på kommunikationsetik også er med til at løfte faget.«

Ja, det er der jo ikke rigtigt nogen af dem, som vi har snakket med, som er uenige med dig i …

»Ja netop. Dermed ligger der jo også en anderkendelse af, at vi gør det her. Og at vi nu går foran med etiske standarder.«

Ja, det er den ene halvdel af det, de siger. Den anden halvdel er, at det udspil, der er kommet, det indeholder stort set ikke noget nyt. Hvordan forholder I jer i Dansk Journalistforbund til, at udspillet bliver fundet kalorielet?

»Det her, det har vi diskuteret. Det har været diskuteret meget, meget indgående gennem vores medlemmer blandt kommunikatørerne. Det har været til debat i rigtigt mange forskellige kredse, så jeg synes simpelthen, det er meget forenklet at sige, at det er indholdsløst. Det mener jeg ikke, det er.«

Eksperter

Eksperterne er Sabrina Speiermann, der leder kommunikationsuddannelsen på DMJX, og Jan Fogt Mikkelsen, der er lektor på RUC og forsker i formidlingsetik. Ligesom fagfolkene glæder de sig også over, at DJ vil sætte kommunikationsetik på dagsordenen. De to eksperter mener dog begge, at de 10 bud reelt ikke drejer sig særligt meget om etik, men nærmere om almindelig kompetence, og Jan Fogt Mikkelsen kalder endda de 10 bud »indlysende banaliteter«.

Er det etiske retningslinjer det her?

»Ja, vi kommer med bud på standarder for god kommunikationsetik,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Men eksperterne siger, at der ikke er tale om etiske spørgsmål generelt. Det er et fåtal af punkterne, der overhovedet berører noget, som de mener er etik?

»Ja, men der er masser af eksperter. Vi har også eksperter i DJ, og vi har rigtigt mange kommunikatører, som har diskuteret det her.«

Jan Fogt Mikkelsen siger, at hvis man laver ikke-testen, altså sætter et ”ikke” ind og udskifter ”kommunikatører” med ”alle”, som der også er nogen, der har gjort i debatten på journalisten.dk, så kommer det ret hurtigt til at se meget ud som overordnede selvfølgeligheder?

»Sådan nogle øvelser kan man altid gøre sig. Dertil vil jeg bare gentage, at der er arbejdet rigtigt meget for at nå frem til overordnede standarder, og det er dem her, vi er endt med, og de er endt der på baggrund af mange eksperter og mange diskussioner blandt rigtig mange af vores medlemmer.«

De 10 bud

1. En kommunikatør kan arbejde for enhver privatperson og lovlig virksomhed.

2. En kommunikatør skal overholde gældende lov, indgåede aftaler og Dansk Journalistforbunds standarder for kommunikationsetik.

3. En kommunikatør giver saglig rådgivning til kunden/arbejdsgiveren og giver denne et realistisk billede af kommunikationens effekt.

4. En kommunikatør bør arbejde aktivt for at få indsigt i målgruppernes behov og vidensniveau og repræsentere målgrupperne over for kunden/arbejdsgiveren.

5. En kommunikatør arbejder bevidst for, at budskaberne når frem til målgrupperne på den mest givtige måde med respekt for såvel målgrupper som andre modtagere.

6. En kommunikatør skal informere sin kunde/arbejdsgiver om interessekonflikter og/eller interessesammenfald, som kan påvirke kommunikatørens arbejde.

7. En kommunikatør skal stå inde for den fortrolighed, kunden eller arbejdsgiveren forventer.

8. En kommunikatør, som kontakter andre på vegne af sin kunde/arbejdsgiver, skal altid være åben om, hvem han/hun repræsenterer.

9. En kommunikatør må ikke vildlede i forhold til fakta.

10. En kommunikatør skal optræde på en måde, som fremmer respekt for og tillid til kommunikationsfaget og kommunikatørrollen.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right