DJ for selvbeskæftigede

Den seneste måned har der været debat om, hvorvidt DJ nu gør det godt nok for freelancerne. Jeg vil derfor gerne understrege, at DJ gennem en årrække har haft freelancerne eller de selvbeskæftigede prioriteret helt i top.

Den seneste måned har der været debat om, hvorvidt DJ nu gør det godt nok for freelancerne. Jeg vil derfor gerne understrege, at DJ gennem en årrække har haft freelancerne eller de selvbeskæftigede prioriteret helt i top.

Gruppen udgør i dag knap 20 procent af DJ's medlemsskare og er i vækst. En nylig undersøgelse af fordelingen af arbejdsmængden i DJ viser da også, at over 20 procent af arbejdsindsatsen i DJ vedrører denne gruppe. Det er der også god grund til, for det er her, fremtidens største udfordringer og muligheder ligger. Det er nemlig ikke mindst blandt de selvbeskæftigede, at der er et vækstpotentiale i både medie- og kommunikationsmarkedet.

I DJ løser vi både de meget konkrete opgaver og det politiske påvirkningsarbejde. Den konkrete del handler blandt andet om kontrakt- og aftalerådgivning, kurser rettet mod mange forskellige dele af selvbeskæftigedes arbejdsvilkår – lige fra at komme i gang og til markedsforståelse og udvikling af forretninger. Hertil kommer et stigende antal ophavsretsager og inkassosager, som vel samlet set mere end opvejer medlemskontingentet i DJ.

På den politiske bane har vi de seneste måneder især været aktive i arbejdet for ligestilling på barselsområdet, så selvbeskæftigede også bliver omfattet af barselsudligningsordningen. Under møder med beskæftigelsesministeren, politiske ordførere samt et foretræde for arbejdsmarkedsudvalget har vi i DJ fremført både synspunkterne om barsel samt om de dagpengeregler og andre regelsæt, der diskriminerer freelancere. Vi har også påpeget det urimelige i, at konkurrencereglerne beskytter store virksomheder mod de enkelte freelancere.

Det sidste har betydning for vores muligheder for at kunne indgå kollektive aftaler på vegne af selvbeskæftigede. Vi har formentlig i Danmark flere overenskomster for freelancere end noget andet sted i verden. Det skyldes vores meget fleksible måde at indgå overenskomster på, nemlig at vi kan tilpasse dem virkeligheden. Det er også dem, der er levedygtige. Til gengæld skal vi så også kunne forstå, at der også er mange selvbeskæftigede, som har brug for en anden form for opbakning. Vi skal ikke holde os tilbage, når det gælder påvirkning af lovgivning, cirkulærer og bestemmelser, som alle er skrevet, som om vi stadig befinder os i industrisamfundet.

Nu er vi imidlertid for længst sprunget over i vidensamfundet og i et arbejdsmarked, der i stadig højere grad bygger på en helt anden sammensætning end den klassiske med arbejdstagere på den ene side og arbejdsgivere på den anden. Det er derfor, at både lovgivningen og vores aftalemønster skal indrettes anderledes, så de matcher med den udvikling, arbejdsmarkedet har taget.

Derfor skal vi løbende forbedre rådgivningen og kursusvirksomheden for de selvbeskæftigede, så vi klæder dem bedst muligt på til at kunne agere i det marked, der udvikler sig. Derfor har vi også i DJ været med til sammen med de øvrige AC-organisationer at sætte vækst og innovation på dagsordenen, hvor det har været DJ's klare målsætning at gøre de selvstændiges vilkår helt centrale.

Jeg er overbevist om, at ved at forbedre lovgivningen for vækstiværksættere, og ved at give vores medlemmer en bedre markedsforståelse, vil vi kunne hjælpe til med at udvide det arbejdsmarked, DJ's medlemmer agerer i – for det er nemlig ved at gøre markedet større, at medlemmernes indtjening kan øges.

0 Kommentarer