DJ: For mange gratister på overenskomst

Cirka 200 ansatte i medierne nyder godt af DJ-overenskomst, men er ikke medlem. »I har en opgave,« lyder opfordringen til tillidsrepræsentanterne

Dansk Journalistforbund skønner, at cirka 200 ansatte på mediearbejdspladserne ikke er medlem af forbundet, selv om de er på en arbejdsplads, hvor de nyder godt af en overenskomst tegnet af DJ.

Og selv om DJ er i medlemsvækst og passerede medlem nummer 17.000 i april 2014, så vil forbundet gerne fange flere ind.

»Vi er i en stigende konkurrence med andre fagforeninger. Og folk melder sig i dag ikke altid uden videre ind i en fagforening. I har en opgave,« opfordrede Louise Theil på DJ's tillidsmandsstævne, der afvikles i Vejle onsdag og torsdag i denne uge.

Louise Theil blev sidste år udpeget til at stå i spidsen for DJs midlertidige rekrutteringsindsats, der siden er gjort permanent.

Den skal blandt andet indfange studerende på de mange nye medie- og kommunikationsuddannelser, hvor DJ er i stigende konkurrence med andre forbund.

Hver fjerde tillidsrepræsentant hverver ikke

En måde at indfange ikke-medlemmer på arbejdspladserne er, at tillidsrepræsentanterne hverver dem aktivt med gode argumenter om fællesskab og mindelige opfordringer. Det gør flertallet af tillidsrepræsentanterne allerede i dag – men ikke alle.

Godt hver fjerde – 27 procent – af tillidsrepræsentanterne i DJ bruger ikke hvervet til at rekruttere nye medlemmer på arbejdspladsen. Mange tror i udgangspunktet, at kollegaen allerede er medlem.

Det viser en undersøgelse, DJ gennemførte i april 2015 blandt 250 tillidsrepræsentanter.

Rekruttering er således helt nede på femtepladsen på tillidsrepræsentanternes egen prioriterede liste over opgaver.

Øverst ligger rådgivning af kolleger i forhold til løn- og ansættelsesforhold.

Mange forklaringer

Der er mange forklaringer på, at nogle tillidsrepræsentanter ikke påtager sig opgaven med at hverve medlemmer.

»Den vigtigste forklaring i undersøgelsen lyder, at cirka hver fjerde tillidsrepræsentant ikke mener, det er deres opgave – men DJ's," sagde Louise Theil på tillidsmandsstævnet.

1 Kommentar

Stefan Vase
17. SEPTEMBER 2015
Kunne man ikke bare lade
Kunne man ikke bare lade "gratisterne" forhandle deres egne ansættelsesvilkår?

En indsats, der har til formål at sælge en given fagforening og miskreditere andres selvstændige (og formentlig velovervejede!) fagforeningsvalg, _kan_ resultere i et utroligt dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det findes der talrige eksempler på, så derfor bør man fare med lempe i forhold til at få andre fagforeningers medlemmer "ind i folden".

Man kan også kollidere med EMRDs dom fra januar 2006 om den såkaldte negative foreningsfrihed.