search

DJ for fremtiden

DJ skal være, hvor medlemmerne er. På den måde kan DJ præge udviklingen på arbejdsmarkedet, ligesom DJ skal præge fagenes udvikling

Faglige organisationer har i mere end et århundrede haft en af de helt centrale pladser i vores demokrati. Dels giver de os gennem den frie forhandlingsret indflydelse på ansættelsesvilkår, dels har vi adgang til at påvirke beslutningsprocesserne inden for vores fagområder.

DJ har som alle andre brugt den indflydelse til at indgå kollektive aftaler, men også til at skaffe bedre efteruddannelsesmuligheder, til at rettighedshavere i højere grad får deres vederlag, der på få år er fordoblet til 50 millioner kroner, tydelige fingeraftryk på den nye mediestøtteordning samt senest en praktikantvejlederuddannelse blot for lige at nævne en håndfuld.

Vores samfund er bygget op på, at en lang række af organisationer har indflydelse gennem meningsudvekslinger, høringssvar, konferencer og meget mere på den demokratiske udvikling. Det er en meget fornem samfundsstruktur, som vi skal værne om.

Det gør DJ ved at tage indflydelse. Helt grundlæggende kræver det, at DJ først og fremmest kender medlemmernes behov og krav, at DJ samarbejder bredt og forstår samfundsudviklingen, så vi som forbund kan forholde os til virkeligheden og fremtiden.

For eksempel ændrer arbejdsmarkedet sig, så stadig flere bliver ansat på individuelle kontrakter eller får beskæftigelse som freelancere eller selvstændige. DJ forsømmer derfor sin opgave, hvis hovedformålet alene er at indgå kollektive aftaler.

Det er en helt grundlæggende opgave at tegne overenskomster, hvor vi kan komme af sted med det. Men vi må også erkende den virkelighed, at en stor gruppe af vores medlemmer aldrig nogen sinde kommer i nærheden af en overenskomst – samt at nogle faktisk heller ikke ønsker det.

Derfor er behovet for individuel rådgivning vokset markant, og alene sidste år gav DJ individuel rådgivning til mere end 2.500 medlemmer. Behovet er nu så stort, at DJ har etableret et særligt rådgivningsteam; et stærkt hold for medlemmerne.

DJ udvikler den faglige organisation til den fremtid, hvor industrisamfundet for længst er afløst af vidensamfundet, og hvor den oprindelige lønarbejder stadig oftere viger pladsen for nye beskæftigelsesformer. Vi skal være, hvor medlemmerne er!

Ved at være det kan DJ præge udviklingen på arbejdsmarkedet, ligesom DJ skal præge fagenes udvikling. Det hører med til den opgave at være en del af demokratiudviklingen. Derfor skal vi også blive ved med at udbygge de samarbejdsrelationer, som gennem årene har givet os resultater.

AC har løftet vores freelancepolitik op til en erhvervspolitik, sammen har vi i de rettighedsbårne organisationer haft styrken til at forsvare og udbygge ophavsretten, snart kommer vi til at indgå flere fælles overenskomstaftaler, sammen med Danske Medier har DJ bygget og forsvaret fundamentet for pressefriheden, og sammen med forbundet KS kan vi præge kommunikationsområdet. Eksemplerne er mange.

DJ vil løbende blive udfordret af nye opgaver. På alle medlemmers vegne vil jeg derfor slutte denne, min sidste Fagligt Talt med: Pas godt på DJ. 

 

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen