DJ folder arbejdsmarkedet ud

Et nyt ambitiøst kursusprogram for freelancere og selvstændige, DJ BIZ, stadig flere tiltag på kommunikationsområdet og en mediepolitik, der netop sætter fokus på de mange forskellige platforme, har de seneste år kendetegnet en væsentlig del af DJ’s medie- og kommunikationspolitik. Derfor er det ærgerligt, at Rune Huvendick Jensen på dette nummers bagside vælger at sige farvel til DJ, for det er jo netop en række af de ydelser og politikker, han efterlyser.

Han har nemlig fuldstændigt ret i, at både medier og kommunikation er inde i en forandringsproces, som vi som faglig organisation skal og vil følge med i.

Vi har i DJ mange svar allerede i dag, men skal selvfølgelig kunne levere mange flere. Lad mig blot nævne et par af svarene. Et af dem er vores nye tilbud til freelancere og selvstændige, nemlig DJ BIZ, som er et meget ambitiøst kursusprogram, som er med til at klæde vores medlemmer på i et arbejdsmarked, hvor stadig flere må drive deres egen forretning.

Rune Huvendick Jensen er også kritisk over for DJ’s tilgang til den nye mediestøtte. Men lige præcis DJ har været en central spiller for, at vi overhovedet har fået en ny mediestøtte, som ikke alene er bundet op på papir, men nu er uafhængig af medieplatforme. Hermed er første skridt taget til at gøre op med en mediepolitik, der sidder fast i fortiden.

Der er også en efterlysning af, at journalister og kommunikatører i fællesskab favner og diskuterer de nye digitale muligheder. Det er lige præcis derfor, det er så vigtigt, at vi også bliver stærke på kommunikationsområdet og er gået ind i en undersøgelse af en fusion med Kommunikation & Sprog.

En af de udfordringer, som Rune Huvendick Jensen også peger på, er de sociale medier og det, han kalder de nye digitale økosystemer. Her skal DJ blive bedre, og det bliver vi ikke mindst i kraft af vores medlemmer. DJ er som medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet under hastig forandring, for det er sådan, vi udvikler os.

– Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ

Læs Rune Huvendicks kritik her

4 Kommentarer

Rune Huvendick Jensen
23. JANUAR 2014
Tak Michael :-) - og som vi
Tak Michael :-) - og som vi har diskuteret ovre på facebook så har du ret i at jeg i denne diskussion ikke har det store fokus på forbundets kerneopgave - altså fællesskab omkring løn og arbejdsvilkår.
Michael Bjørnbak Martensen
23. JANUAR 2014
Rune - du skal vide, at jeg
Rune - du skal vide, at jeg til fulde forstår dig.
Dine bemærkninger om den journalistiske selvrådighed har jeg dog svært ved at følge.
Hvis vi taler om faglig stolthed eller faglig integritet, hvad du måske tænker på, er jeg helt enig i, at tingene mister værdi, hvis man ikke kan putte noget tidssvarende og relevant ind i betegnelserne. Og her er jeg helt enig med dig i, at der er nogle udfordringer og at vi kan se nogle bevægelser, der er meget meget relevante for DJ.
Jeg tror, du tilhører en del af forbundet, der har nogle helt fantastiske personlige ressourcer og at du har et kæmpeønske til at være med på allerforreste række.
Og det er bare så godt - fordi du er med til at tydeliggøre hvor udviklingen (måske) er på vej hen og kan medvirke til at inspirere og tydeliggøre hvad et forbund skal navigere efter.
Når Per Roholt byder dig velkommen retur, vil jeg gerne støtte op med selvsamme.
At alle har brug for et fællesskab og opbakning, når tingene måtte gå skævt, er måske også en overvejelse du bør gøre dig.
Men - held og lykke med dig og dit.
Per Roholt
22. JANUAR 2014
Hej Rune - tak for din
Hej Rune - tak for din kommentar. Husk, at døren jo altid står åben til at vende tilbage.
Rune Huvendick Jensen
22. JANUAR 2014
Hej Mogens

Hej Mogens
Så faktisk først DJ Biz efter jeg havde skrevet mit indlæg - og jeg fornemmer også et klart nybrud der - så fuld opbakning til den indsats fra DJ. Mht. fusion etc. så kan jeg også godt se at der helt evident er gode takter der i forhold til den tværfaglige tænkning som er nødvendig i fremtiden. Jeg vil dog fastholde at på et personligt/fagligt plan så har mange journalister (inkl. de ansatte i DJ jeg har mødt gennem tiden) generelt lang vej igen før de reelt kan bringe sig selv til at tænke konstruktivt omkring tværfagligt samarbejde og de muligheder der ligger i det. Den journalistiske selvforståelse og egenrådighed er stærk - for stærk simpelthen - og egenrådighed er slet, slet ikke vejen frem. Der skal fokus på IT, på forretning, på iværksætteri, på samarbejde, på brugerne. Så længe journalister kun fokuserer på det de selv definerer som journalistisk kvalitet - så bliver der færre medier, færre gode historier og mindre god journalistik. Horisonten skal udvides - og det er helt nødvendigt at DJ er med til det. Når jeg nu melder mig ud så er det for at hjælpe mig selv med at fremtvinge den horisontudvidelse ved at træde væk fra det til tider snævertsynede journalistiske fælleskab.