DJ favoriserer K-gruppen

Næstformanden i Organisationsgruppen træder tilbage i morgen. Han er blandt andet træt af, at Journalistforbundet bruger alt krudtet på K-gruppen. DJ-formand afviser.

Næstformanden i Organisationsgruppen træder tilbage i morgen. Han er blandt andet træt af, at Journalistforbundet bruger alt krudtet på K-gruppen. DJ-formand afviser.

Alt for meget K. Og alt for lidt O. Dansk Journalistforbund er så sultne efter at rekruttere kommunikationsfolk, at det går ud over medlemmerne på fagbladene og organisationsblade i Organisationsgruppen.

Det mener Michael Bræmer, journalist på LOs Ugebrev A4 og næstformand i O-gruppen indtil i morgen, hvor han træder tilbage på generalforsamlingen.
»Jeg gider simpelthen ikke mere,« siger Michael Bræmer, der synes, at DJ bruger alt krudtet på at betjene de 1.500 kommunikationsmedlemmer, men glemmer de 300 medlemmer i organisations- og fagblade.
»Kommunikation er blevet et satsningsområde for Journalistforbundet, og man har fangarmene ude for at gafle så mange K-medlemmer som muligt. De tager også vores medlemmer, så vi langsomt bliver langsomt udsultet,« siger Michael Bræmer.

Michael Bræmer henviser til, at DJ adskillige gange har placeret medlemmer i Kommunikationsgruppen, selv om de mere naturligt hører til i O-gruppen. Det gælder for eksempel alle journalisterne på Ugebrevet A4, der selv måtte kontakte DJ og fortælle, at de altså ikke opfatter sig som kommunikationsfolk.
»Selv bestyrelsesmedlem i O-gruppen, Dorthe Monggaard, røg over i K-gruppen, da hun for en kort periode var ude af DJ og blev meldt ind igen,« fortæller Michael Bræmer.

Formand for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård, siger, at der hverken ligger politiske eller strategiske motiver bag, hvis nogle medlemmer er blevet placeret i K-gruppen ved en fejltagelse.
»Hvis folk er blevet medlem det forkerte sted, skal vi kigge på de administrative procedurer og finde en løsning. Folk, der har mulighed for at være medlem af to forskellige specialgrupper, skal selv have lov til at vælge hvilken,« siger han.

Også Dansk Journalistforbunds strategisk satsning, Magasinet K, tilgodeser K-gruppens medlemmer, mener Michael Bræmer.
»Når jeg læser K-magasinet, er det så fjernt fra min verden, som man kan forestille sig. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvorfor kommunikationschefer ikke bliver direktører. Jeg synes, bladet er for Kommunikationsforum-agtigt og alt for fokuseret på karriere. Selv om Mogens Blicher Bjerregård siger, at bladet også er lavet til os i O-gruppen, skriver de ikke om noget, som er relevant for vores medlemmer,« siger Michael Bræmer.

Til Journalisten.dk siger Mogens Blicher Bjerregård – der er Magasin K's ansvarshavende redaktør – at bladet ikke er forbeholdt K-gruppe-medlemmer.
»Det er for alle medlemmer, der arbejder med kommunikation.«

Men på Magasin Ks hjemmeside kan man se, at de fire centrale målgrupper for magasinet er "kommunikationsmedarbejderen, kommunikationsrådgiveren, webredaktøren og kommunikationschefen". Hvor kommer for eksempel journalister i organisationer eller på fagblade ind i billedet?

»De fire målgrupper er magasinets primære målgrupper, men vi skriver for alle medlemmer, der arbejder med kommunikation – for eksempel fotografer eller folk i den grafiske branche,« siger Mogens Blicher Bjerregaard, der gerne hører fra O-gruppe-medlemmer, der har konstruktive forslag til, hvordan bladet bliver bedre.

På Journalistforbundets hjemmeside fremgår det, at Organisationsgruppen organiserer ansatte i organisationer. Medlemmerne tæller blandt andet redaktører, webmastere, redaktionssekretærer, journalister og informationsmedarbejdere.
Kommunikationsgruppens medlemmer er informationsmedarbejdere, journalister og informationschefer eller har titel som redaktør, kommunikationskonsulent, tekstforfatter, fuldmægtig eller webdesigner.

Ved O-gruppens generalforsamling tirsdag den 24. februar er der debatmøde med Mogens Blicher Bjerregård, O-gruppens formand, Jørn Albertus, og Nicolai Würtz fra TVGruppen om specialgruppernes status i forbundet.

1 Kommentar

Lars Elmsted
23. FEBRUAR 2009
Re: DJ favoriserer K-gruppen

Ærgerligt, at Michael Bræmer vælger at stoppe med den begrundelse. Der er ingen tvivl om, at kommunikation er et satningsområde i forbundet, men jeg har nu altid opfattet, at O-Gruppen var med på den bølge.

Der er jo store overlap mellem, hvad de to gruppers medlemmer laver.

Også ærgerligt, at der er sket nogle fejlplaceringer af medlemmer, men det er der vist ved at blive rettet op på.

Lad os dog skabe noget synergi i stedet og udnytte de - sparsomme - frivillige kræfter hver bestyrelse har på at samarbejde til gavn for medlemmerne.

Lars Elmsted
Formand for K-Gruppen