search

DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere

DJ bør bør hurtigst muligt genskabe puljen til freelancere og andre uden betalt efteruddannelse, som ledelsen har sparet væk i efteråret, lyder det fra de sjællandske medlemmer. DJ-næstformand Lars Werge forsvarer nedskæringen.

DJ bør bør hurtigst muligt genskabe puljen til freelancere og andre uden betalt efteruddannelse, som ledelsen har sparet væk i efteråret, lyder det fra de sjællandske medlemmer. DJ-næstformand Lars Werge forsvarer nedskæringen.

Dansk Journalistforbund bør genindføre støtten til freelancere og andre medlemmer, som ikke har anden mulighed for at få tilskud til efteruddannelse.

Sådan lyder opfordringen fra generalforsamlingen i Kreds 2, der fandt sted søndag på Hotel Prindsen i Roskilde.

Efteruddannelsespuljen blev vedtaget på DJ's delegeretmøde i 2009 som en toårig forsøgsordning. Der blev afsat 500.000 kroner årligt i 2010 og 2011, og mere end 100 medlemmer har nydt godt af bevillingen.

Men på hovedbestyrelsesmødet i november sidste år blev støtten offer for forbundets anstrengte økonomi og sparet væk – blandt andet sammen med fem numre af Journalisten og Magasin K.

»Puljen har været en bragende succes, og vi mener helt klart det bør være en forbundsopgave at hjælpe medlemmerne til efteruddannelse. For mig handler det ikke kun om Kreds 2's medlemmer, men om udviklingen af faget i det hele taget. Og jeg ved, at andre kredse har samme holdning,« siger formanden for Kreds 2, Jette Hvidtfeldt.

Opfordringen om at genindføre puljen blev vedtaget efter et spontant forslag fra Abelone Glahn, som selv har nydt godt af støtten to gange. Hun har sin egen kommunikationsvirksomhed og har ingen anden mulighed for at få tilskud til efteruddannelse.

»Hvis du skriver for dagblade eller freelancer for tv, er der fonde, du kan søge. Men jeg skriver kun til web, og så er der ingen hjælp at hente længere. Hvis forbundets økonomi er et problem, så må man omprioritere,« siger hun.

Flere deltagere på generalforsamlingen nævnte det paradoks, at fastansatte journalister ikke når at tage deres efteruddannelse i tide, mens andre medlemmer ikke kan få den efteruddannelse, de gerne vil have.

På Nordvestnyt, som er en fusion af Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad, har man dog fundet en delvis løsning på problemet med de forældede kursusuger.

»Der er alt for mange, som ikke når at bruge al deres efteruddannelse. Det kan være fordi, hverdagen er blevet så presset, at man ikke føler der er tid, eller man ikke vil belaste kollegerne ved at være væk. Vi er så begyndt at spørge de enkelte kolleger, om vi må tage en af deres uger, inden det er for sent, og bruge den til fælles efteruddannelse på arbejdspladsen. Det er så en betingelse, at arbejdsgiveren siger ja,« fortæller Jesper Danscher, nyvalgt medlem af Kreds 2's bestyrelse.

Det var netop en journalist på Kalundborg Folkeblad, som for 20 år siden fik cementeret det enkelte medlems ret til selv at bestemme over sin overenskomstsikrede ret til efteruddannelse. Arbejdsgiveren mente ikke, at et spanskkursus var relevant, men en faglig voldgift gav medlemmet medhold.

Den ret er imidlertid ved at blive udhulet. Eksempelvis dækker den ikke Updates diplomkurser eller selvkomponerede kurser.

DJ har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for at forbedre efteruddannelsen for alle medlemmer. Og alt er i realiteten i spil, forklarede forbundets næstformand, Lars Werge på generalforsamlingen.

»Jeg er godt klar over, at det ikke har givet flere Facebook-venner at afskaffe efteruddannelsespuljen, og det var en meget vanskelig beslutning. Men økonomien er presset, og vi er på et felt, der ligger på kanten af, hvad man kan kalde en kerneopgave for et forbund. Men vi lytter,« sagde han og fortsatte:

»Og vi skal i det hele taget diskutere, hvordan vi indretter det bedst muligt. Jeg talte med tillidsmanden på Berlingske, som fortalte, at de hvert år har 100 uger, som ryger ud over kanten. Måske kunne man få arbejdsgiverne til at interesse sig mere for efteruddannelse, hvis de fik større indflydelse. Det er naturligvis et overenskomstanliggende, men det er noget, vi bør debattere,« sagde Lars Werge.

Kommentarer
12
Anne Mette Ehlers
07.02.12 14:03
Re: DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere

Mange tak til Kreds 2's opfordring om at genindføre Efteruddannelsespuljen. Puljen var en fantastisk mulighed for at få ny viden og færdigheder, som gør DJ's medlemmer eftertragtede på markedet. Jeg har ligesom Abelone Glahn egen virksomhed og ikke mulighed for at søge andre steder. Via midlerne har jeg fået ny, brugbar faglig viden, som kommer mig selv og mine kunder til gode.

Derfor: Genindfør Efteruddannelsespuljen, så medlemmerne besidder den nyeste viden og er så veluddannede som overhovedet muligt på dagens marked.

Fremhævet af Journalisten
Karin Høgh
07.02.12 14:21
Re: DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere

Jeg bakker også op om Kreds 2s opfordring. Jeg var så lykkelig sidste år at kunne søge - og fik - penge fra puljen, så jeg selv kunne stykke et uddannesesforløb sammen. 

Nu er den mulighed væk, og jeg skal selv betale for efteruddannelse, deltagelse i konferencer inden for mit felt og andet, som betyder, at jeg kan holde mig skarp ingen for mit speciale, som er podcasting. 

 Derfor: Genindfør Efteruddannelsespuljen, så medlemmerne besidder den nyeste viden og er så veluddannede som overhovedet muligt på dagens marked. 

 

Fremhævet af Journalisten
Else Marie Andersen
07.02.12 14:29
Re: DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere

Hej 

Som freelancer kan det være svært at få råd til jævnlig efteruddannelse på dyre kurser, når det skal foregå for egen regning. Derfor var efteruddannelsespuljen en stor gevinst for mange af os frie fugle, der lige fik pudset Twitter-redskabet af, kom på en konference der gav ny viden og nye kunder - og ikke mindst blev opdateret på Updates mange relevante - men for mig dyre kurser.

Jeg vil opfordre hovedbestyrelsen i Journalistforbundet til at genindøre efteruddannelsespuljen, for jeg tror, at den kan være med til at holde nogle freelancere i arbejde frem for at blive skubbet ud i ledighed. Netop fordi de får mulighed for at holde sig ajour med fagets nyeste discipliner.

Uden den pulje er der kun mulighed for gratis efteruddannelse hvert 6.- 7. år for os freelancere. Så sjældent kan vi ikke nøjes med at forny vore kompetencer nu til dags.

:-)

mvh

Else Marie 

Fremhævet af Journalisten
Jesper Madsen
07.02.12 14:42
Re: DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere

Det er utroligt. Lever vi stadig i en tid, hvor PU er den julemand, der pr definition gør alle glade?
Skal vi ikke også solidarisere os med typograferne...

Nye medier, nye tider, nye kompetencer - og behovet for efteruddannelse vokser støt, ikke mindst for os, der hele tiden skal være opdateret for ikke at miste kunderne.Og DJ er jo et forbund for alle...

vh
Jesper (selvstændig)

- og se så at det http:// i hjemmesidefeltet lagt ind atutomatisk!

Fremhævet af Journalisten
John Lykkegaard
07.02.12 14:44
Re: DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere

Jeg støtter fuldt ud Kreds 2 i dette vigtige krav. Ikke kun som freelancer men også som formand for Kreds 4, som netop har modtaget en forslag om at tage det op på kredsens generalforsamling den 7. marts, hvor det vil blive behandlet.

mv

John Lykkegaard

Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
07.02.12 15:51
Re: DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere

Jeg udsætter mig nok for stor freelance-vred nu, men: De af os som har ret til efteruddannelse skrevet ind i vores overenskomst, har jo selv betalt for den. Efteruddannelsen er på et tidspunkt givet ved en overenskomstforhandling i stedet for lønforhøjelse. Egentlig ville  det vel være urimeligt at vi både skulle betale for vores egen og for freelancernes efteruddannelse?

Og hvad med de mange fastansatte som ikke har ret til efteruddannelse - fx fordi de slet ikke har en overenskomst?  Ja, det er selvfølgelig deres arbejdsgivers ansvar at tilbyde dem efteruddannelse, men det er arbejdsgiverne nu ikke altid så flittige til. så mange fastansatte er her lige så dårligt stillet som freelancerne. Det er vel ikke helt retfærdigt at de skal betale for freelancernes efteruddannelse?

Det er bestemt en god idé med en efteruddannelsespulje for freelancerne. Men freelancerne må nok betale den selv.

Bedste hilsner
Uffe Gardel, Berlingske 

Fremhævet af Journalisten
Martin Blom Hansen
07.02.12 15:58
Re: DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere

Glimrende at sætte fokus på dette. Vi bliver vist ikke færre - os freelancere og selvstændige. Og vi bliver sørme så glade, når der åbner sig en støttemulighed til et kursus. Jeg var på et tredages efteruddannelseskursus i efteråret 2011 og fik støtte fra Efteruddannelsespuljen. Det var jeg simpelthen så taknemmlig for, for nu at sige det lige ud. Et godt og inspirerende kursus, der gav mig masser af vitaminer. Jeg kan sagtens huske, hvordan det var at tage på efteruddannelse, da jeg var i et fast job. Det var inspirerende og vigtigt. Det er det også, når man har sin egen biks og selv må betale en ordentlig portion, nemlig den tabte arbejdsfortjeneste. Hjælpen til kursusafgiften er meget værdifuld!

vh Martin Blom 

Fremhævet af Journalisten
Martin Blom Hansen
07.02.12 16:16
Re: DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere

Kære Uffe

Jo, og ingen siger, at vi som freelancere og selvstændige ikke skal spytte i bøssen til efteruddannelsesmidler. Det ville da være en mægtig fin forbundsopgave at at støtte en forbedring af freelanceaftaler med diverse medier - hvor af  nogle jo ser ud til at skulle bruge flere freelancere... så de arbejdsgivere, der benytter freelancere og selvstændige og nyder godt af dette indhold, yder et bidrag. Solidariteten med freelancere og deres honorarvilkår er jo også et interessant element - uden at der skal gå jammerkommode i den. Skal man være grov kan man hævde, at først leverer du journalistik til et stort medie til en meget beskeden hyre, til gengæld skal du selv betale for at blive klogere:-)

vh Martin Blom  

Fremhævet af Journalisten
Jette Hvidtfeldt
07.02.12 20:14
Re: DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere

DJ's efteruddannelsespulje var for journalister, der ikke havde andre muligheder for at få støtte og altså dermed også for kolleger, der var ansat et sted. Det var ikke en ren freelance-pulje, men der var selvsagt mange freelancere, som søgte og fik penge fra puljen.

Venlige hilsner, Jette Hvidtfeldt

Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
08.02.12 08:44
Re: DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere

Kære Jette Hvidtfeldt, tak for rettelsen, og til Martin Blom Hansen: Jeg er enig, et langt stykke ad vejen i hvert fald, men jeg er bekymret for at man overbelaster forbundets evne til at hænge sammen, hvis man går videre ad denne vej.

Til gengæld tror jeg det er helt nødvendigt med tættere og bedre aftaledækning for freelancerne. Det er jo en 20 år gammel diskussion, hvor mange fastansatte har haft svært ved at se hvorfor de skulle fremme freelancekrav, men mon ikke de seneste års udvikling har overbevist en del af dem.

 v.h. Uffe Gardel 

Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
09.02.12 09:59
Re: DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere

Når man skal spare, er der jo mange poster, man kan se på.

Jeg undrer mig f.eks. over, at forbundet bruger vores penge på hele to magasiner. Hvad skal vi med det poppede og overfladiske Magasin K?

Og hvor mange gange skal vi i øvrigt betale dobbeltregninger for at tilgodese dobbeltheden i, at forbundet rummer både journalister og kommunikationsfolk og kloninger heraf?

Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
29.02.12 16:06
Re: DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere
Uffes som altid veldrejede kommentar kan umiddelbart se rigtig ud. Der mangler bare nogle mellemregninger, selv med liberalistiske briller på. For han glemmer behændigt, at dagbladsjournalisterne, DR-journalisterne og DJ-medlemmerne på TV2's regionalstationer er med til at dele 5-6 milliarder statslige kroner, betalt af os allesammen.

 Sådan ville jeg aldrig have set på det, da jeg selv var dagbladsjournalist. Men når man har skiftet fra dagbladsverdenen til først et kommunikationsjob og så videre til en tilværelse som selvstændig kommunikatør, falder der mange skæl fra øjenene. Og man begynder for alvor at se de skævvridninger, som statsstøtten af nogle medier fører til. På Fyn har vi Fynske Medier, som har modtaget millioner og atter millioner i støtte og momsfritagelse, og de bruger blandt andet pengene på at opsluge små konkurrerende lokalblade, så de kan sætte annoncepriserne op, så de kan få pengekassen til at vokse endnu mere. Mindst 200 mio. kr. er der i den nu. Og de har startet sideaktiviteter, der konkurrerer med os andre. Fyns Netdesign, for eksempel, har adgang til gratisannoncer i spandevis i Fynske Mediers medier - og gratis husleje. Og dyrt betalte konferencer, f.eks. om LinkedIn, holder de også. Det er surt at se på, når hjemmesidekunderne udebliver, og når konferencer, som man selv er med til at arrangere, www.moving-on.dk, har svært ved at få deltagere.

Så når dagbladsjournalisterne (er det i virkeligheden ikke den velpolstrede ophavsretsfond med 15-20 mio. kr. i, der betaler?) spytter i bøssen til freelancernes efteruddannelse, kunne man vel se det som en lille tilbagebetaling af den statsstøtte, som har drevet dagbladslønningerne så højt op, som de er (især på de store aviser)?

En ting er sikkert: Det med statsstøtten til udvalgte medier kommer til at blive et mere og mere brændende spørgsmål i DJ. Vi bliver flere og flere medlemmer, som skades af den. Vi må tage diskussionen nu, ellers vokser den frustration til et ubærligt niveau, akkurat som i samfundet generelt, hvor vi alt for sent har indset, at det ikke går, at halvdelen af befolkningen ikke arbejder.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen