DJ får bedre karakterer

På få døgn foretog Dansk Journalistforbunds økonomiske image hos Købmandsstanden et gigantisk tigerspring. Fra dumpekarakter til bestået med glans. Men der har været alvorlige problemer i DJ med for sent betalte regninger, blandt andet har ATP truet med at overgive en sag til politiet.

Knapt var det seneste nummer af JOURNALISTEN udkommet med historien om, at kreditoplysningsfirmaet Købmandsstandens Oplysningsbureau havde DJ registreret som dårlig betaler, før oplysningerne blev korrigeret. Pludselig stod DJ til en yderst pæn vurdering. I tørre tal: På en ratingskala fra 0 til 100 steg DJ fra pinlige 15 til solide 50.

Baggrunden for det pludselige spring er, at DJs ledelse var hurtig til at rykke ud og give DJs regnskab til Købmandsstanden, der derpå øjeblikkeligt korrigerede vurderingen.

Købmandsstandens første vurdering var primært baseret på Dansk Journalistforbunds ry som betaler. Det seneste år har seks forskellige DJ-leverandører oplyst til Købmandsstanden, at de i 14 tilfælde har fået deres penge mere end otte dage for sent.

Med regnskabet i hånden revurderede Købmandsstanden DJ. I Købmandsstandens vurdering tæller et godt regnskab betydeligt mere end manglende overholdelse af betalingsfrister. Hvor det derfor før var forbundet med "høj risiko" at handle med DJ, vurderer Købmandsstanden nu, at DJ tilhører en gruppe af firmaer, der drives på en solid økonomisk platform:

"Det kan anbefales at etablere normale og gode kredit-rutiner med disse virksomheder."

 

Kritik af Købmandsstanden
Smilet var stort hos DJs ledelse efter revurderingen – det samme var kritikken af Købmandsstandens Oplysningsbureau.

"Købmandsstandens edb-program, som automatisk spyr disse ratings ud, burde have en indbygget stopklods, som sørgede for at rekvirere regnskaberne hos firmaer, hvis ratings kommer under for eksempel 50," mener sekretariatschef Anne Louise Schelin.

Men ørerne er ikke røde hos Købmandsstanden.

– Er det ikke uanstændigt, at et solidt firma kan stå registreret hos Købmandsstanden med så lave ratings – bare fordi I ikke har deres regnskaber?

"Det kan du måske godt sige," siger chefanalytiker John Mikkelsen, Købmandsstandens Oplysningsbureau.

"Vi indsamler de offentligt tilgængelige regnskaber, som kan fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Men her taler vi om en fagforening, der ikke skal offentliggøre sit regnskab, derfor havde vi det ikke. Men måske burde vi rekvirere det selv, fordi der er sandsynlighed for, at vi ville få det udleveret," siger John Mikkelsen.

DJs sekretariatschef Anne Louise Schelin mener, Købmandsstandens vurderingssystem er fejlbehæftet og mangelfuldt. Den kritik afviser Leif Rusted, divisionschef hos Købmandsstanden.

"Det er rigtigt, at vi gør brug af et automatisk vurderingssystem, som kan træde i spinaten. Men det, synes jeg ikke, er tilfældet her. Vi anbefaler altid, at vores kunder tager en kreditrapport ud over ratingen," siger Leif Rusted, der understreger, at vurderingen af DJ som betaler ikke var forkert.

"Den, der oplever det her som kreditor, vil jo have den samme oplevelse som os: Der er noget galt, mine penge kommer ikke."

Chefanalytiker John Mikkelsen:

"Der har været rod i maskineriet hos Dansk Journalistforbund. Og det er i sig selv alvorligt nok."

 

DJ truet med politiet
At der har været problemer med for sent betalte regninger blev understreget, da DJs sekretariatschef Anne Louise Schelin i sidste uge orienterede DJs hovedbestyrelse om sagen.

"Der har været et voldsomt pres på regnskabsafdelingen sidste år, som skyldes ibrugtagning af nyt edb-system," forklarede Anne Louise Schelin. Arbejdspresset kulminerede i sommeren 2000.

"Vi fik rykkere i et omfang, så vi kunne se, at der var et problem. Især én rykker gjorde stort indtryk – en rykker fra ATP," sagde Anne Louise Schelin, der forklarede, at DJ på baggrund af ATP-rykkeren fik et revisionsfirma til at gennemgå arbejdsgangene i regnskabsafdelingen.

"Revisionen fortalte, det gik godt. Men regnskabsafdelingen var bagud, derfor blev den opnormeret. Men helt hen i december, har der været forsinkelser," sagde Anne Louise Schelin, der kunne berolige HB med, at problemerne nu er overvundet.

"Nu er der klart bord. Der går maksimalt tre dage, før en regning er betalt," sagde hun.

Det er ikke tilfældigt, at rykkeren fra ATP gjorde stort indtryk. I rykkeren, der er fra 6. september 2000, henviser ATP til loven og skriver:

"Vi gør opmærksom på, _at sagen nu overgives til politiet … hvis vi ikke har hørt fra Dem senest 8 dage …".

Baggrunden er, at DJ den 16. juli – knap to måneder for-inden – skulle have betalt godt 40.000 kroner til ATP. ATP har rykket to gange, før bissen bliver skruet på. DJ betalte øjeblikkeligt rykkeren og slap for en politisag.
ATP-rykkeren er ikke med i statistikken fra Købmandsstandens Oplysningsforbund, hvor den ville have trukket DJs økonomiske image nedad. En anden rykker, som heller ikke figurerer hos Købmandsstanden, handler om et mellemværende mellem DJ og DJs nære samarbejds-partner, Den journalistiske Efteruddannelse – DjE.

I begyndelsen af januar 2001 modtog DJs næstformand Christian Kierkegaard en henvendelse fra DjE. DjE rykker for et tilgodehavende på godt 300.000 kroner.

Pengene er primært DJs betaling for efteruddannelse af ledige på DjE. DjEs regnskabsafdeling har gennem et halvt år rykket DJ skriftligt og mundtligt for beløbet. Uden succes – derfor den direkte henvendelse til Christian _Kierkegaard, som er bestyrelsesmedlem i DjE. Han sørger for, at pengene øjeblikkeligt bliver betalt.

"Det var selvfølgelig uheldigt, at DjE måtte vente på sine penge. Men som hovedbestyrelsen er orienteret om, er der taget hånd om problemerne, så det ikke sker igen," siger Christian Kierkegaard.

Og DjE har tilkendegivet, at der ingen bad feelings" er på grund af forsinkelsen," siger Kierkegaard.

 

0 Kommentarer