DJ evaluerer DJ

Dansk Journalistforbund (DJ) og medlemmerne i DR har vurderet deres egen indsats under DR-konflikten.

Dansk Journalistforbund (DJ) og medlemmerne i DR har vurderet deres egen indsats under DR-konflikten.

Den mest knubbe evaluering kommer fra bestyrelsen for DRs Journalistgruppe, som skriver, at "Forbundet skulle have forberedt sig på et nej(op til urafstemningen red.). Endvidere spørger bestyrelsen: "Blev der oprettet kampagnegrupper, udarbejdet informationsstrategi over for pressen osv.? Svaret er nej."

Journalistgruppen kritiserede også forbundet for manglende opbakning og forståelse for konflikten.

Kampagnegruppen, der under konflikten bestod af frivillige DR-journalister, kritiserer også forbundets information.

"… medlemmerne modtog blot ét brev fra forbundet og dette brev var endda ikke fyldestgørende," står der i Kampagnegruppens evaluering.

Så slemt mener forbundets formand ikke, informationsarbejdet var:

"Informationsindsatsen fungerede godt bortset fra det fatale informationshul den 1. juli 2002," skriver Mogens Blicher Bjerregård i sin indstilling til det seneste hovedbestyrelsesmøde i DJ.

Dette var HB-medlem Carsten Lorenzen ikke enig i på det seneste HB-møde, hvor evalueringerne blev drøftet.

"Det er pinligt, at vi ikke på et eneste tidspunkt under hele konflikten kunne læse på DJs hjemmeside, hvad den gik ud på," sagde Carsten Lorenzen.

Formanden skriver dog også i sin indstilling til HB, at:

"Kampagnedelen skal i fokus langt tidligere, end tilfældet var under DR-konflikten," samt at" informationsafdelingen skal have en ekstra bemanding, så der hele tiden kan være fuld opmærksomhed på information og kampagne."
HB-medlem Lene Sarup savnede, at DJ havde informeret mere bredt til forbundets medlemmer om, hvad de kunne gøre under konflikten.

"Jeg manglede et stykke papir, hvor der stod, hvad vi kunne gøre. Skulle vi skrive støtteerklæringer og holde informationsmøder med de strejkende? Det vidste jeg ikke," sagde Lene Sarup, som er tillidsmand på Fyens Stifttidende.

Alle evalueringer kan læses uredigeret her

 

0 Kommentarer