DJ er til for alle medlemmer

»Heldigvis er det ret sjældent, at der opstår sager mellem medlemmer, hvor DJ bliver involveret.«

»Heldigvis er det ret sjældent, at der opstår sager mellem medlemmer, hvor DJ bliver involveret.«

De seneste måneder er der blusset en lille debat op om, hvorvidt DJ nu også kan varetage alle medlemmers interesser, når for eksempel journalister og kommunikatører løber skævt af hinanden, eller der opstår sager andre medlemmer imellem. Det skal vi naturligvis kunne i DJ, og det kan vi godt. Vi skal selvfølgelig erkende, at der kan opstå meget svære situationer, hvor enkelte medlemmer ikke oplever en tilfredsstillende hjælp, når de er raget uklar med en kollega.

Hver eneste gang det sker, skal vi lære af det.

Heldigvis er det ret sjældent, der opstår sager mellem medlemmer, hvor DJ involveres. I løbet af de seneste to år har vi blot haft syv-otte sådanne sager. Når det er sket, er det oftere sager mellem traditionelle journalister og fotografer, snarere end det er mellem en journalist og en kommunikatør.

'Derfor vil jeg godt mane i jorden, at vi i den forbindelse har et særligt problem, fordi vi organiserer både journalister og kommunikatører. Skulle der opstå sager, er det i virkeligheden oftere mellem det pågældende medie og den pågældende virksomhed, og så skal vi rent fagretligt selvfølgelig hjælpe vores medlemmer på lige fod over for henholdsvis journalistens medie og kommunikatørens virksomhed.

Hertil kommer, at DJ skal stå bi med rådgivning til journalisten, som vi gør i forhold til medieretlige aspekter, endda via akutlinjen, når det skal gå stærkt. På samme måde skal vi naturligvis kunne rådgive kommunikatøren om de kommunikationsfaglige aspekter.I virkeligheden er begge parter bedst hjulpet gennem samme forbund, fordi vi er med til at fremme en større gensidig forståelse af de to sider af vores informationssamfund, og jeg er sikker på, at vi på den måde støtter en udvikling, hvor etik og kvalitet er i højsædet i såvel den afhængige som den uafhængige journalistik.
DJ's hovedbestyrelse har taget de første meget seriøse drøftelser af problemstillingerne for sager mellem medlemmerne på baggrund af et oplæg fra forretningsudvalget. Det havde været så enkelt, hvis der kunne opstilles en facitliste for, hvordan vi håndterer sådanne sager, men vores medlemmer har meget individuelle vilkår, og det skal vi tage videst mulig hensyn til.

Et af de midler, vi allerede har taget i brug, er mediation eller mægling, hvor DJ har en særlig ekspertise i at facilitere den proces, der kan føre frem til en løsning for de medlemmer, der er kommet i clinch med hinanden. Mediationen har den særlige fordel, at det er medlemmerne selv, der i sidste ende finder frem til en løsning.

Blandt andre muligheder er, at der sættes forskellige konsulenter til at varetage de enkelte medlemmers interesser, og så er der de særlige situationer i forbindelse med injurier, som vi i DJ normalt ikke går ind i, medmindre der foreligger en helt særlig situation.

Når det gælder mellemledere, har vi også klart sagt til blandt andet delegeretmødet, at vi som udgangspunkt hjælper den svageste. Men i virkeligheden drejer det sig her om, at den svage part skal have støtte over for sin egentlige chef på samme måde, som mellemlederen kan og skal forvente tilsvarende ydelse.

Alt dette skal ikke bortforklare, at oplevelsen hos medlemmerne kan være en anden, nemlig at de selv sidder med problemerne over for hinanden.

I DJ vil vi gøre vores bedste for at være den professionelle organisation – også i denne situation. Det er heller ikke noget særsyn for DJ. Langt de fleste faglige organisationer løber ind i den slags sager.

Sagerne dukker op,

  • fordi arbejdsmarkedet er blevet mere komplekst
  • fordi begrebet ledelse ikke længere kun er et spørgsmål om arbejdsgiver og arbejdstager
  • fordi den enkeltes krav til en faglig organisation er vokset
  • fordi det fagpolitiske landskab er ændret markant
  • fordi vi som faglig organisation skal kunne organisere hele vores om-
  • råde for at bevare styrken.

 
Alligevel er antallet af sager bemærkelsesværdig få.

– Mogens Blicher Bjerregård, formand for Dansk Journalistforbund

0 Kommentarer