DJ eller DA

Journalistforbundet skal ikke bare tænke på medlemmerne, men også på udgiverne. "Vi skal være fleksible," sagde DJ-formanden. Det faldt ikke i god jord hos alle.

Dagbladene har det svært, derfor skal vi journalister hjælpe udgiverne.

Ordene faldt ikke helt sådan. Men budskabet var ikke til at tage fejl af, da Mogens Blicher Bjerregård holdt årets vigtigste DJ-tale, den mundtlige beretning.

"Vi skal være i stand til at forny vores traditionelle overenskomster således, at dagbladene får rum til at kunne konkurrere på lige fod med de øvrige medier," sagde han.

En vigtig hjælp til dagbladene er, ifølge Mogens Blicher Bjerregård, at dagbladsjournalisterne bliver mere fleksible. For eksempel ved både at skrive og fotografere (se artikel side 8-9)

"Vi skal som professionel aftalepart kunne levere en vare i form af overenskomster, der øger dagbladenes muligheder for at konkurrere med de øvrige medier."

"Vi skal levere bæredygtige aftaler, som er til gunst for såvel kollegerne som medierne," sagde Bjerregård, med tanke på overenskomster, der er mere individuelle og fleksible.

Det er ikke første gang, at Mogens Blicher Bjerregård har vist, at han er klar til at gå langt for at stoppe dagbladsdøden. I efteråret foreslog han at indføre direkte statsstøtte til dagbladene mod krav om public service-forpligtelser. Det fik en hård modtagelse.

Denne gang fik formandens ord en blidere medfart. Kun Thomas Szlavik, tillidsmand på Ekstra Bladet og medlem af hovedbestyrelsen, steg op på talerstolen med en hård kritik:

"Vores forbundsformand brugte nogle smarte vendinger, som – hvis man lytter godt efter – kunne bringe en i tvivl om, hvorvidt dette er et delegeretmøde i en fagforening."

"I min oversættelse af formandens beretning hedder det: Vi skal give efter for udgivernes krav. Vi skal pukle røven ud af bukserne. Og så skal vi passe på med at stille for mange krav til arbejdsgiveren."

Thomas Szlavik beklagede, at et flertal i hovedbestyrelsen er enig med Mogens Blicher Bjerregård i at arbejde for mere fleksible overenskomster.

"Når DJs forbundsformand i blinde følger udgivernes råb om fleksibilitet, er han på vildspor. Dagbladskrisen skyldes dårlige ledere. Og når de dårlige ledere ikke kan sælge avisen, kommer vi bare krybende for at opfylde deres urimelige ønsker om forringet arbejdskvalitet," tordnede Thomas Szlavik.

"Det verdensbillede, Szlavik har, kan jeg ikke genkende," svarede Morten Uhrenholdt, fællestillidsmand i DR.

"Arbejdsgiverne gør ikke noget, fordi de har trang til at ødelægge vores verden. Jeg er enig med min arbejdsgiver i, at det handler om at overleve," sagde Morten Uhrenholdt, som senere blev valgt som hovedbestyrelsesmedlem.
"Vores faglige arbejde er forankret i nutiden. Det er der, resultaterne skal opnås," sagde han.

0 Kommentarer