DJ dropper investeringer i skattely

Hovedbestyrelsen har netop besluttet, at DJ skal trække sine penge ud af hedgefonde i skattely. Til gengæld var hovedbestyrelsen uenige om, hvor den etiske grænse går

Dansk Journalistforbund bør ikke længere investere medlemmernes penge i hedgefonde i skattely. Det har hovedbestyrelsen netop besluttet på et møde i Roskilde. Hvor grænsen så skal gå, er imidlertid uafklaret.

Journalisten kunne i april fortælle, at DJ i en årrække har investeret flere millioner i hedgefonde på øen Guernsey, der ifølge eksperter er et kendt og populært skattely.

DJ investerede i 2014 83 millioner kroner af medlemmernes penge via Danske Bank. 11 procent af dem – omtrent 9 millioner kroner – blev investeret i to hedgefonde på Guernsey.

Størstedelen af de investerede millioner kommer fra strejkekassen, som medlemmerne betaler til hver måned ved siden af kontingentet.

Bred opbakning til at arbejde videre

Hovedbestyrelsen skulle tage stilling til et forslag, som formand Lars Werge og direktør Linda Garlov havde skrevet. Forslaget vandt bred opbakning.

»Det vigtige er, at vi i hovedbestyrelsen sender et klart signal om, at vores penge skal investeres på en etisk forsvarlig måde,« sagde hovedbestyrelsesmedlem Allan Boye Thulstrup.

Forslaget var ikke en endelig beslutning, men et mandat til den daglige ledelse, som nu kan gå i forhandlinger med kapitalforvalterne Danske Capital og Nordea Invest.

Men forslaget gav anledning til en del debat om, hvad DJ bør investere i.

HB-medlem Mathias Bay Lynggaard foreslog, at DJ også beslutter at investere grønt og eksempelvis undgå investeringer i kul.

Det fik dog HB-medlem Villy Dall til at opponere.

»Hvis man skal investere grønt, så skal man investere i nye kulkraftværker, som forurener mindre end dem, vi har i dag. Vi er nødt til at være realistiske,« sagde han.

Investere i fast ejendom?

Maria Becher Trier understregede, at det er vigtigt, at HB kan forholde sig til etikken i forhold til, hvad det koster.

»Det er fint, at vi vil investere godt, grønt og korrekt. Men realistisk set: Hvad vil det koste medlemmerne i kroner og ører? Det må vi vide. Vi kan ikke bare investere ud fra, hvad vi føler i maven.«

HB-medlem Rasmus Mark Pedersen støttede også indstillingen, men understregede, at det netop var, fordi indstillingen ikke var en endelig beslutning, men et mandat til yderligere forhandlinger.

»Jeg leder efter, hvad vores holdning rent faktisk er. Det står ikke i denne indstiling. Vi er enige om at investere etisk, men hvad betyder det? Våben kan vi nok blive enige om, men hvad med tobak? Måske. Kul? Jeg kunne godt tænke mig en diskussion af, hvor vores grænse går,« sagde Rasmus Mark Pedersen.

Han foreslog også selv, at forbundet bør undersøge muligheden for at investere i fast ejendom.

Indstillingen gav ikke kun mandat til at droppe hedgefonde. Der blev også givet mandat til, at daglig ledelse forhandler en ny aftale, hvor grænsen for, hvor meget kapitalforvalterne må investere i aktier, øges fra 15 til 25 procent.

Ikke ulovligt

Det skal understreges, at DJ ikke har foretaget sig noget ulovligt ved at investere i selskaber med adresse i skattely. Men kritikere mener, at forbundet har et moralsk ansvar for ikke at understøtte skattely.

»Når man investerer i fonde eller virksomheder, som ligger i skattely som Guernsey, så er man med til at legitimere dem,« sagde kampagnechef i IBIS Lars Koch, som har speciale i skattely.

Han opfordrede DJ til at trække sine penge ud af Guernsey og tilføjede:

»Hvis man som fagforening mener, at ordentlige arbejdsvilkår og velfærd er vigtigt, så er det en rigtig dårlig idé at investere sine penge i skattely. Skattely er netop med til at underminere den skat, som finansierer velfærden.«

Vil have bedre aftale

Beslutningen vil formentlig betyde, at DJ taber indtægter i form af lavere afkast, da netop investeringerne på Guernsey har givet historisk højt afkast. Men det var også en del af det forslag, der blev vedtaget, at DJ’s daglige ledelse nu vil forsøge at genforhandle aftalerne med de to kapitalforvaltere Danske Capital og Nordea Invest.

»Målet med dette er samlet set at opnå en bedre pris for DJ’s bank-forretninger,« lød det i indstillingen.

Formand Lars Werge samlede op efter debatten i hovedbestyrelsen:

»Jeg er glad for den tilslutning, der er til indstillingen. Nu vil vi gå tilbage og optage forhandlinger om, hvad vi gør herfra. Når vi er der, hvor vi kan se, hvilken retning det ser ud til, at vi går i, så kommer vi tilbage hertil.«

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
14. AUGUST 2015
En bindegal beslutning,
En bindegal beslutning, presset frem af en ligegyldig forening og vort eget fagblad på et helt og aldeles usagligt og ubelyst grundlag. Hedgefonde er lovlige kapitalforvaltere, der snupper penge fra andre kapitalforvaltere, der tolker markedet forkert. Skattely er et tomt skældsord for lande, der ikke ønsker at opkræve så høje skatter som andre. Og når afkastet udbetales i Danmark, falder skattehammeren med fuld kraft. Og våben er i øvrigt nødvendige, når man skal smadre IS og andre massemordere. Jeg foreslår, at redaktionen, IBIS og de HB-medlemmer, der blindt stemte ja, deler millionregningen.