DJ dropper fusion med KS – for nu

DJ's hovedbestyrelse har på et lukket møde besluttet at udskyde en fusion med KS. Formand Mogens Blicher Bjerregård ærgrer sig, men afviser, at det er et nederlag for formandskabet: »Det ville da være en underlig ledelse, som ikke lytter godt og grundigt til baglandet« Opdat. 10.02

Dansk Journalistforbund er ikke klar til en fusion med forbundet Kommunikation og Sprog.

Årsagen er, at medlemmerne er for splittede.

Planerne om en fusion droppes dog ikke, men udskydes, forklarer formand Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten.

»Når der er tale om en så vigtig beslutning som en fusion, så skal der være bred opbakning til det. Vi skal ikke ud i en situation, hvor vi splitter forbundet på så væsentlig en sag. Derfor har vi besluttet, at nu arbejder vi videre med det gode samarbejde med KS og sætter tempoet ned for fusionen,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Vil ikke fremsætte forslag om fusion på delegeretmøde 

Beslutningen om at droppe fusionen for nu er truffet ved et lukket møde i DJ's hovedbestyrelse mandag eftermiddag.

Helt konkret betyder den beslutning, at DJ-toppen ikke vil fremsætte et forslag om en fusion ved delegeretmødet i 2015.

Formandskabet har arbejdet meget aktivt for en fusion, og Bjerregård ærgrer sig over, at planerne nu er skudt til hjørne.

»Jeg synes, det er ærgeligt, at det ikke kan lade sig gøre på nuværende tidspunkt. Men jeg har også stor respekt for, at det er vigtigt med bred opbakning til så væsentlig en forandring af vores organisation.«

DJ: Fusionen er stadig en god idé

Du siger, at I ”sætter tempoet ned”. Betyder det, at du stadig mener, at DJ og KS skal fusionere, bare senere?

»Ja, min ambition er, at vi skal samle hele det her område medier og kommunikation, og at fusionen er et godt middel til det. Men vi er nødt til at bruge mere tid, og derfor sætter vi tempoet ned,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Hvad er det, I skal bruge mere tid til?

»For det første skal vi fortsætte og udbygge det gode samarbejde, vi har med KS. For det andet er det rigtig vigtigt, at vi opruster mere på kommunikationsområdet. Det er der tydeligt behov for, at vi gør, specielt på det professionsfaglige – vi skal være et stærkere forbund på faget kommunikation.«

Ikke et nederlag for formandskabet

DJ gennemførte en medlemsundersøgelse, som blev offentliggjort i september. Her var der dødt løb mellem tilhængere og modstandere af fusionen.

Er det her et nederlag for formandskabet?

»Nej, det synes jeg ikke, det er. Det ville da være en underlig ledelse, som ikke lytter godt og grundigt til baglandet og den situation, der er. Det rigtig vigtige her er, at medlemmerne klart har tilkendegivet, at strategien om at samle medier og kommunikation er rigtig,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Han henviser til den del af medlemsundersøgelsen, hvor medlemmerne blev bedt om at forholde sig til DJ's linje med at samle journalistik og kommunikation. 

Har vejet for og imod 

Medlemmerne blev bedt om at erklære sig enige eller uenige i dette udsagn: "DJ har de sidste mange år udvidet sit virke til at dække hele medie- og kommunikationsbranchen og arbejder for at hjælpe medlemmerne inden for begge fagområder samt, når de skifter mellem fagene. I hvor høj grad er du enig i denne retning for DJ's arbejde?"
35 procent svarede "I høj grad" og 34 procent "i nogen grad". 14 procent svarede "i mindre grad" og 6 procent "slet ikke".

Du siger, at I udskyder fusionen, fordi medlemmerne er splittede. Men det er jo ingen nyhed, for undersøgelsen kom frem i september. Hvad er den konkrete grund til, at I træffer beslutningen nu?

»Nu er vi færdige med første runde af forhandlingerne med KS. Vi har især set på den demokratiske struktur og den måde, den politiske del af en ny organisation kunne se ud. Det skulle vi forelægge for HB,« siger Mogens Blicher Bjerregård og fortsætter:

»Jeg synes egentlig, det er en meget professionel tilgang, at vi ikke dagen efter sådan en undersøgelse siger, at fordi vi ikke fik det klare ja, så skifter vi retning øjeblikkeligt. Det ville være en forkert måde at gøre det på. Vi har vejet for og imod, og nu har vi så besluttet det.«

Mogens Blicher Bjerregård tilføjer, at KS havde et repræsentantskabsmøde i weekenden, hvor KS’ ledelse efterlyste et klart svar fra DJ.

Formand forsvarer lukket hovedbestyrelsesmøde

Den årsag, I har givet, er, at medlemmerne er splittede. Men hvorfor dropper I så ikke planerne om en fusion i stedet for at udskyde den?

»Selvfølgelig kan vi se, at det her har splittet medlemmerne. Nu sætter vi tempoet ned, så der er tid til at se tingene grundigt igennem. Det er vigtigt at huske på, at uanset hvad vil en eventuel fusion jo skulle vedtages af medlemmerne.«

DJ’s hovedbestyrelse traf beslutningen på et ekstraordinært møde i går eftermiddag. Mødet blev afholdt efter Fagfestival og var lukket. Det betyder, at observatører – og Journalisten – ikke kunne deltage.

Hvorfor var mødet lukket?

»Det synes jeg ikke er så mærkeligt. Det er helt naturligt, at man holder et møde for hovedbestyrelsen i en sag af denne karakter. Vi er inde og referere fra lukkede forhandlingsmøder. Ellers kunne vi jo ikke fortælle HB, hvad der er sket på de møder. Det kan jeg ikke se noget som helst problem i.«

Men HB har praksis for, at både observatører og Journalisten godt kan deltage i møder med fortroligt indhold om forhandlinger, for eksempel når der tales om overenskomstforhandlinger. Hvad er det særlige her?

»Jamen sådan har vi bare valgt at gøre det her.«

Hvorfor er det nødvendigt lige i denne situation?

»Vi er helt inde i nogle fortrolige forhandlinger, så jeg kan bare gentage, at det har HB krav på at få fuldstændig viden om. Det er der intet underligt i.«

Delegeretmøde skal alligevel tage stilling til resultatet

Det hedder i mandatet, som DJ fik af de delegerede i marts 2013, at det opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion skal gennemføres, så at de to forbunds kompetente organer – det vil sige delegeretmøde for DJ – kan tage stilling til resultatet af forhandlingerne senest 15. maj 2015.

Det betyder, at delegeretmødet uanset hvad skal forholde sig til et eller andet, selv om HB nu udskyder fusionen. Det bekræfter Mogens Blicher Bjerregård.

»Ja, delegeretmødet kommer til at tage stilling til resultatet.«

Og betyder det, at der kommer noget til afstemning?

»Vi har et HB-møde sidst i november, hvor vi skal bruge mere tid på at drøfte den del. Det er ikke skræddersyet, hvad delegeretmødet skal tage stilling til endnu.«

Opdateret 10.02: Interview med Mogens Blicher Bjerregård tilføjet.

23 Kommentarer

Allan Boye Thulstrup
14. NOVEMBER 2014
Kære Teddy.

Kære Teddy.
Jeg synes, helt oprigtigt, at det er dårlig stil at komme med den slags grundløse beskyldninger.
Det er ren spekulation fra din side, men du fremstiller det som en semi-sandhed. Det er sådan man starter god konspirations-teori, men jeg synes faktisk ikke, at der her er tale om nogen særlig god konspiration.
Det vil i DJ være umuligt at klappe formandsposter af på forhånd, eftersom ingen delegerede ville acceptere, at der ikke skulle stemmes om den slags.
Med venligst mulig hilsen
Allan Boye Thulstrup, HB-medlem
Teddy Gehrke
13. NOVEMBER 2014
Jeg spurgte for et år siden,
Jeg spurgte for et år siden, hvem der skulle styre kalifatet og fik at vide, at det var altid for tidlig med en sådan detalje. Vil dog gerne vide, om det er medlemmernes modstand eller stoleleg, der fik det hele til at briste. Medlemmernes modstand har været kendt siden september, mens formandsskabet først hiver stikket ud to måneder senere efter nogle møder med KS, som Mogens synes skal være hemmeloge. Hvad var planen? At Mogens skulle på retræte på en af sine internationale poster og gøre Lars til formand? Havde KS- formanden en anden plan? Stort set alle kuldsejlede fusioner er kuldsejlet på grund af personspørgsmål, og hvorfor skulle vores være anderledes? Til Maria: stik nu fingeren i jorden. Hvis du fortsætter i samme spor, risikerer du at ryge ud af HB.
Torben Kragh
12. NOVEMBER 2014
Tak til HB. En længe ventet
Tak til HB. En længe ventet klog beslutning. Jeg havde frygtet et delegeretmøde, der ville have splittet forbundet og hvor et formandskab og et flertal i HB havde måttet konstatere, at de var ude af trit med medlemmerne - og hvad det naturligvis havde fået af konsekvenser. Næste skridt er at erklære fusionen for stendød og så fortsætte det gode samarbejde omkring a-kassen.
Bodil Rohde
12. NOVEMBER 2014
Med kun 27% positive i den
Med kun 27% positive i den medlemsundersøgelse om KS-fusionen, som DJ lavede, var løbet kørt. Der skulle totredjeledel af stemmerne til på delegeretmødet i 2015 til at ændre DJs vedtægter.

Den eneste mulighed for ikke at splitte DJ var at trække KS-fusionen. Det er også den eneste mulighed for DJs formandskab for at blive siddende.

Det kan godt være, at der stadig bliver arbejdet for en KS-fusionen bag kulisserne. Men det er spild af tid og forbundets økonomi.

På delegeretmødet vil der forhåbentlig komme en stor debat og beslutning om, hvilken vej DJ skal gå.

Venlig hilsen
Bodil RohdeNalle Kirkvåg
12. NOVEMBER 2014
Hvorfor ikke lave en kartel
Hvorfor ikke lave en kartel konstruktion - fx inspireret af/ligesom 3F?
På den måde kan der laves en overbygning, der samler kræfterne mv., men samtidig fastholde forskellene de to (faktisk ret) forskellige faggrupper i mellem?

Uanset hvad er det en god idé som minimum at nedsætte hastigheden omkring en evt. sammenlægning; så brug gerne tiden til at overveje ovennævnte!

Flere