search

DJ dropper fusion med KS – for nu

DJ's hovedbestyrelse har på et lukket møde besluttet at udskyde en fusion med KS. Formand Mogens Blicher Bjerregård ærgrer sig, men afviser, at det er et nederlag for formandskabet: »Det ville da være en underlig ledelse, som ikke lytter godt og grundigt til baglandet« Opdat. 10.02

Dansk Journalistforbund er ikke klar til en fusion med forbundet Kommunikation og Sprog.

Årsagen er, at medlemmerne er for splittede.

Planerne om en fusion droppes dog ikke, men udskydes, forklarer formand Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten.

»Når der er tale om en så vigtig beslutning som en fusion, så skal der være bred opbakning til det. Vi skal ikke ud i en situation, hvor vi splitter forbundet på så væsentlig en sag. Derfor har vi besluttet, at nu arbejder vi videre med det gode samarbejde med KS og sætter tempoet ned for fusionen,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Vil ikke fremsætte forslag om fusion på delegeretmøde 

Beslutningen om at droppe fusionen for nu er truffet ved et lukket møde i DJ's hovedbestyrelse mandag eftermiddag.

Helt konkret betyder den beslutning, at DJ-toppen ikke vil fremsætte et forslag om en fusion ved delegeretmødet i 2015.

Formandskabet har arbejdet meget aktivt for en fusion, og Bjerregård ærgrer sig over, at planerne nu er skudt til hjørne.

»Jeg synes, det er ærgeligt, at det ikke kan lade sig gøre på nuværende tidspunkt. Men jeg har også stor respekt for, at det er vigtigt med bred opbakning til så væsentlig en forandring af vores organisation.«

DJ: Fusionen er stadig en god idé

Du siger, at I ”sætter tempoet ned”. Betyder det, at du stadig mener, at DJ og KS skal fusionere, bare senere?

»Ja, min ambition er, at vi skal samle hele det her område medier og kommunikation, og at fusionen er et godt middel til det. Men vi er nødt til at bruge mere tid, og derfor sætter vi tempoet ned,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Hvad er det, I skal bruge mere tid til?

»For det første skal vi fortsætte og udbygge det gode samarbejde, vi har med KS. For det andet er det rigtig vigtigt, at vi opruster mere på kommunikationsområdet. Det er der tydeligt behov for, at vi gør, specielt på det professionsfaglige – vi skal være et stærkere forbund på faget kommunikation.«

Ikke et nederlag for formandskabet

DJ gennemførte en medlemsundersøgelse, som blev offentliggjort i september. Her var der dødt løb mellem tilhængere og modstandere af fusionen.

Er det her et nederlag for formandskabet?

»Nej, det synes jeg ikke, det er. Det ville da være en underlig ledelse, som ikke lytter godt og grundigt til baglandet og den situation, der er. Det rigtig vigtige her er, at medlemmerne klart har tilkendegivet, at strategien om at samle medier og kommunikation er rigtig,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Han henviser til den del af medlemsundersøgelsen, hvor medlemmerne blev bedt om at forholde sig til DJ's linje med at samle journalistik og kommunikation. 

Har vejet for og imod 

Medlemmerne blev bedt om at erklære sig enige eller uenige i dette udsagn: "DJ har de sidste mange år udvidet sit virke til at dække hele medie- og kommunikationsbranchen og arbejder for at hjælpe medlemmerne inden for begge fagområder samt, når de skifter mellem fagene. I hvor høj grad er du enig i denne retning for DJ's arbejde?"
35 procent svarede "I høj grad" og 34 procent "i nogen grad". 14 procent svarede "i mindre grad" og 6 procent "slet ikke".

Du siger, at I udskyder fusionen, fordi medlemmerne er splittede. Men det er jo ingen nyhed, for undersøgelsen kom frem i september. Hvad er den konkrete grund til, at I træffer beslutningen nu?

»Nu er vi færdige med første runde af forhandlingerne med KS. Vi har især set på den demokratiske struktur og den måde, den politiske del af en ny organisation kunne se ud. Det skulle vi forelægge for HB,« siger Mogens Blicher Bjerregård og fortsætter:

»Jeg synes egentlig, det er en meget professionel tilgang, at vi ikke dagen efter sådan en undersøgelse siger, at fordi vi ikke fik det klare ja, så skifter vi retning øjeblikkeligt. Det ville være en forkert måde at gøre det på. Vi har vejet for og imod, og nu har vi så besluttet det.«

Mogens Blicher Bjerregård tilføjer, at KS havde et repræsentantskabsmøde i weekenden, hvor KS’ ledelse efterlyste et klart svar fra DJ.

Formand forsvarer lukket hovedbestyrelsesmøde

Den årsag, I har givet, er, at medlemmerne er splittede. Men hvorfor dropper I så ikke planerne om en fusion i stedet for at udskyde den?

»Selvfølgelig kan vi se, at det her har splittet medlemmerne. Nu sætter vi tempoet ned, så der er tid til at se tingene grundigt igennem. Det er vigtigt at huske på, at uanset hvad vil en eventuel fusion jo skulle vedtages af medlemmerne.«

DJ’s hovedbestyrelse traf beslutningen på et ekstraordinært møde i går eftermiddag. Mødet blev afholdt efter Fagfestival og var lukket. Det betyder, at observatører – og Journalisten – ikke kunne deltage.

Hvorfor var mødet lukket?

»Det synes jeg ikke er så mærkeligt. Det er helt naturligt, at man holder et møde for hovedbestyrelsen i en sag af denne karakter. Vi er inde og referere fra lukkede forhandlingsmøder. Ellers kunne vi jo ikke fortælle HB, hvad der er sket på de møder. Det kan jeg ikke se noget som helst problem i.«

Men HB har praksis for, at både observatører og Journalisten godt kan deltage i møder med fortroligt indhold om forhandlinger, for eksempel når der tales om overenskomstforhandlinger. Hvad er det særlige her?

»Jamen sådan har vi bare valgt at gøre det her.«

Hvorfor er det nødvendigt lige i denne situation?

»Vi er helt inde i nogle fortrolige forhandlinger, så jeg kan bare gentage, at det har HB krav på at få fuldstændig viden om. Det er der intet underligt i.«

Delegeretmøde skal alligevel tage stilling til resultatet

Det hedder i mandatet, som DJ fik af de delegerede i marts 2013, at det opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion skal gennemføres, så at de to forbunds kompetente organer – det vil sige delegeretmøde for DJ – kan tage stilling til resultatet af forhandlingerne senest 15. maj 2015.

Det betyder, at delegeretmødet uanset hvad skal forholde sig til et eller andet, selv om HB nu udskyder fusionen. Det bekræfter Mogens Blicher Bjerregård.

»Ja, delegeretmødet kommer til at tage stilling til resultatet.«

Og betyder det, at der kommer noget til afstemning?

»Vi har et HB-møde sidst i november, hvor vi skal bruge mere tid på at drøfte den del. Det er ikke skræddersyet, hvad delegeretmødet skal tage stilling til endnu.«

Opdateret 10.02: Interview med Mogens Blicher Bjerregård tilføjet.

Kommentarer
23
Luci Smith
11.11.14 08:44
Godt!
Godt!
Fremhævet af Journalisten
Jeppe Sørensen
11.11.14 08:44
En rigtig beslutning. Der var
En rigtig beslutning. Der var et godt stykke op til 2/3 flertal og en fusion skulle også gerne gå igennem med mere end lige akkurat.
Fremhævet af Journalisten
Sanne Bøg
11.11.14 09:07
Æv, hvor er det ærgerligt:(
Æv, hvor er det ærgerligt:(
Fremhævet af Journalisten
Lasse Lindquist
11.11.14 09:19
Jeg ville sådan ønske, at
Jeg ville sådan ønske, at vores formand ville være mere åben omkring denne her proces. Det giver mig en mærkelig fornemmelse i maven, at vi i en situation, hvor halvdelen af nej-sigerne skulle overtales til at skifte mening, stadig finder det rimeligt, at medlemmerne kun får et begrænset indblik i proces og overvejelser - og så samtidig sige, at det kun er en udskydelse af en fusion. DJ-toppen har nu i årevis forgæves arbejdet helt eksplicit for at ændre medlemmernes holdning til en fusion. Alligevel er projektet ikke skrinlagt. Jeg undrer mig over, hvad det er, ledelsen mener at se, som et kvalificeret flertal af medlemmerne ikke ser?
Fremhævet af Journalisten
Kurt Westh Nielsen
11.11.14 09:42
Jeg forstår ikke, at denne
Jeg forstår ikke, at denne beslutning er taget på et lukket HB-udvalg. Jeg mener, at DJ's ledelse ikke kan slippe for at konsultere medlemmerne mht. det fortsatte arbejde på at fusionere - nu blot i langsommere tempo. Fusionsplanerne blokerer efterhånden alvorligt for en meget mere interessant diskussion om, hvordan DJ bør udvikle sig, hvordan organiseringen skal foregå, hvilke politikområder der er vigtige og hvordan medlemmernes faglige kompetancer og arbejdsvilkår kan styrkes. I den sammenhæng er samarbejde med KS og tågede Fusionsplanerne nærmest ligegyldige.
Fremhævet af Journalisten
Maria Becher Trier
11.11.14 09:58
Der bliver ikke en afstemning
Der bliver ikke en afstemning om fusion ved delegeretmøde 2015. Hovedbestyrelsen vil arbejde for at udbygge samarbejdet med KS, og de planer skal delegeretmødet tage stilling til. For mig at se er arbejdet mod fusion ikke spildt arbejde - tværtimod. Nu skal vi bruge de erfaringer, vi har fået til at toptune Journalistforbundet, så vi som organisation kan få den bedst mulige arbejdsvilkår og tilbud til medlemmerne. Byd ind - vi lytter gerne.
Fremhævet af Journalisten
Lasse Lindquist
11.11.14 10:21
Man kunne indlede med at
Man kunne indlede med at bruge kræfterne på noget andet end en fusion, der savner den nødvendige opbakning i forbundet. Sådan som jeg lige husker det, så var der vist noget med, at fusionen især udfordres af medlemmers skepsis over for perspektiverne i at fastholde faglig identitet i et stadigt bredere sammensat forbund. Sådanne bekymringer kunne adresseres ved at stede fusionsplanerne endeligt til hvile - planer der efter min mening om noget sætter fællesskabsfølelsen i DJ under pres. I samme omgang kunne man helt principielt tage en åben diskussion om, hvorvidt større virkelig er lig bedre? Bør vi vitterlig tilstræbe at hverve medlemmer på danskstudier og lignende? Og hvis ja: Hvorfor? Jeg har stadig ikke forstået det. Og i samme ombæring: Hvorfor er samarbejdet med KS så afgørende? Kunne de kræfter ikke smides i en seriøs, selvkritisk indsats, der kan arbejde for reelle bud på, hvordan vi som fag i flertal (her tænker jeg især journalistik) kan sikre troværdig og relevans fremover? Vores faggrupper er ikke kendetegnede ved at være bærere af beskyttede titler såsom jurister og læger. Det betyder, at vores felter og positioner kontinuerligt skal legitimeres af, at vi kan noget særligt på en særlig måde. Arbejde med den slags overvejelser vil jeg langt hellere have, at vores forbund arbejder for, end for at vi skal blive det nye 3F eller LO for folk, der arbejder med hvad som helst, der kan minde sprog. I den forbindelse finder jeg midlerne og ambitionerne, der blev tilknyttet etikarbejdet i forlængelse af Se & Hør-sagen, helt og aldeles utilstrækkelige.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus Løppenthin
11.11.14 10:30
@Maria Becher Trier

@Maria Becher Trier

Du mangler vist bare at pointere, at det er "tid til at trække i arbejdstøjet"?

Medlemmerne efterlyser mere åbenhed om substansen i sagen og så lirer du en klassisk politikerplade af. Det er ikke så kønt.

For helt ærligt: Hvis du dækkede den her fusionssag som journalist, ville du så ikke stille et kritisk spørgsmål eller to, hvis en kilde gravede den slags klichéer frem som svar på kritik?
Fremhævet af Journalisten
Maria Trier
11.11.14 11:14
@Rasmus Vi skal have åbenhed.
@Rasmus Vi skal have åbenhed. Jeg er helt enig. Der har været forhandlinger mellem vores og deres forhandlingsudvalg. Jeg har ikke været med. Men jeg har fået at vide, at der i forhandlingerne er knaster - blandt andet om hvordan demokratiet i et fusioneret forbund kan fungere og kontingentet. Men forhandlingerne har været lukkede - sådan bliver det nødt til at være, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at nå et resultat.
Jeg skal ikke iføre mig arbejdstøjet, for det har jeg allerede på. Når vi ikke skal stemme om fusion i 2015, så forventer jeg, at det frigiver politiske kræfter, som skal bruges til at udvikle Journalistforbundet. Og det glæder jeg mig til. Og jeg bliver ved med at kæmpe for åbenhed - også i det arbejde.
Fremhævet af Journalisten
Asbjørn Andersen
11.11.14 12:22
Sådan som jeg husket debatten
Sådan som jeg husket debatten på delegeret møde i 2013, så var det MEGET vigtigt for formandsskabet at få er mandat for at kunne få en hurtig afklaring. Der blev endda snakket om et ekstraordinært delegeret møde. Jeg kan husker det også sådan, at argumentet for at det skulle gå hurtigt var, at man ville sikre, at DJ-medlemmerne ikke endte med at stå i en situation, hvor man ikke vidste om, hvor fremtiden var. Nu står vi så netop i den situation, hvor man sætter tingene på stand-by og sender medlemmerne ud i uvished. Det er svagt!

@maria: jeg forstår ikke, hvorfor du kan afvise en afstemning fuldstændigt - Forklar det gerne.

@Mogens: Hvor lang tid vil der så gå nu før vi får en afklaring?
Fremhævet af Journalisten
Maria Trier
11.11.14 12:30
@Asbjørn Hvis vi skulle have
@Asbjørn Hvis vi skulle have en afstemning om fusion eller ej, skulle der også være et forhandlet bud på, hvad en fusion indebærer - demokratisk struktur, kontingent, delegeretmødes størrelse m.m.. Et sådan bud findes ikke til 2015, derfor bliver der ikke en afstemning som handler om, hvorvidt vi skal sige ja eller nej til en fusion. Jeg kan dog godt forestille mig, at der bliver en afstemning om, hvordan samarbejdet med KS skal udbygges fremover.
Fremhævet af Journalisten
Jørgen Kjær Mortensen
11.11.14 12:51
For mig ser det ud til at det
For mig ser det ud til at det ikke er det døde løb for dem der har taget stilling til for og imod, men skrækken for den sidste 1/3 del der ikke har deltaget i debatten. Ledelsens eventuelle sejer / nederlag ville være legitim, men en drønende øretæve fra den sidste 1/3 ville være fatal.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
11.11.14 12:54
Først vedtager en enig
Først vedtager en enig hovedbestyrelse for halvandet år siden at gå positivt ind i en fusionsdebat. Herefter blev det ene HB-medlem efter det andet svag i knæene og tør ikke holde ved, at det var en klog beslutning. Sørgelig forestilling.
Nu sker der det, jeg har advaret om: KS går til Magisterforeningen (DM), de får landets stærkeste kommunikationsafdeling, AJKS taber tusindvis af medlemmer og svækkes alvorligt (er i forvejen den mindste a-kasse i Danmark), mange af vores k-medlemmer smutter til DM/KS, fordi de undervejs i debatten er blevet lagt for had og gjort til grin, de tilbageværende medlemmer i DJ skal enten betale et højere kontingent eller se kraftige nedskæringer i øjnene... Trist, trist, trist.
Fremhævet af Journalisten
Jens Ringberg
11.11.14 14:11
Fra min side skal der lyde et
Fra min side skal der lyde et tillykke til Hovedbestyrelsen med en klog beslutning. Det var ikke tiden at gennemføre en fusion med KS.
Der er nok at tage fat på herfra. Bare to eksempler:
1. Der er brug for en indsats for at styrke sammenhængskraften i det nuværende forbund. Den er under pres. Jeg byder nye medlemmer velkommen, uanset om de er reportere eller danskstuderende - men jeg hører også traditionelle DJ-journalist medlemmer sige at de er ved at miste følelsen af at høre til i DJ.
2. Der er brug for at styrke overenskomstområdet (endnu mere), men det tror jeg også HB er opmærksom på.
VH
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bo Danscher
11.11.14 16:13
Jeg kan blot tilslutte mig
Jeg kan blot tilslutte mig Jens Ringbergs kloge ord til Hovedbestyrelsen.
I har truffet et rigtigt valg. Nu handler det om at stå sammen og styrke journalistforbundet og ikke mindst tone ned for retorikken - så vi igen kan blive et samlet forbund for journalister, kommunikatører, pladevendere, fotografer ...... . Forbundet har allerede styrket indsatsen over for studerende på kommunikationsuddannelserne - det arbejde skal nu udbygges.
Og så tillykke til os alle sammen, fordi vores demokrati og flade struktur nu er sikret :-)
Fremhævet af Journalisten
Per Roholt
11.11.14 17:26
Jeg indrømmer: Jeg var et af
Jeg indrømmer: Jeg var et af de hovedbestyrelsesmedlemmer, der troede at en fusion var en "formsag". Med et slag kunne DJ være blevet det største og stærkeste forbund på både medie- og kommunikationsområdet. Men debatten har været hård. Retorikken har været hård, og vi må konstatere, at vi som hovedbestyrelse ikke været i stand til i tiden at levere svar på alle de spørgsmål, og bekymringer, som medlemmer har. Derfor har hovedbestyrelsen ( og dermed også undertegnede) beslutte at sætte tempoet for fusions-forhandlingerne ned.

Løsningerne er ikke klar detaljerne er ikke diskuteret til bunds, og tvivlen hersker stadig i mange sjæle.

For mig ændrer det dog ikke noget ved, at DJ stadig er nødt til at blive bedre og stærkere, hvis vi for alvor vil være den foretrukne fagforening for kommunikatører. Det kan ske gennem en fusion med KS, det kan ske gennem et meget tæt samarbejde med KS - og på mange andre måder. Nu skal vi skrue ned for retorikken, bløde op for fjendebillederne og trække i arbejdstøjet. Vi har et ansvar, som ikke kun handler om principper.
Jeg gider ikke hykle. Jeg er her for medlemmerne.
Fremhævet af Journalisten
Mogens Blicher Bjerregård
11.11.14 18:28
Kære Asbjørn og jer andre.

Kære Asbjørn og jer andre.
Jeg oplever, vi har fået en afklaring mandag. En afklaring, der betyder, at vi ikke er klar til en fusion nu, og at der derfor ikke kommer forslag fra hovedbestyrelsen om det til næste delegeretmøde. Jeg må selvfølgelig erkende, at sådan en proces tager længere tid, end jeg havde tænkt. Det er også vigtigt, at der er en bred medlemsopbakning. For mig er det også væsentligt at huske på, at der blandt medlemmerne findes en stor gruppe, som bakker op om tankerne bag en fusion og har anbefalet den, ligesom flere grupper har indledt mere samarbejde med KS’erne. Det samarbejde skal have tid til at vokse; også derfor sætter vi tempoet ned.

DJ skal ikke ligge stille i mellemtiden. Vi skal stadig forandre os. Vi skal indrette organisationen, så alle faggrupper kan se sig selv, så vi fortsat kan være helt up to date med fagenes – både inden for medier og kommunikation – og medlemmernes udfordringer.
Fremhævet af Journalisten
Lasse Lindquist
12.11.14 07:58
@Rasmus Løppenthin: Så fik du
@Rasmus Løppenthin: Så fik du dit 'i arbejdstøjet'-kommentar. Dog fra Per Roholt og ikke Maria Trier, men den kom da :)
Fremhævet af Journalisten
Nalle Kirkvåg
12.11.14 11:20
Hvorfor ikke lave en kartel
Hvorfor ikke lave en kartel konstruktion - fx inspireret af/ligesom 3F?
På den måde kan der laves en overbygning, der samler kræfterne mv., men samtidig fastholde forskellene de to (faktisk ret) forskellige faggrupper i mellem?

Uanset hvad er det en god idé som minimum at nedsætte hastigheden omkring en evt. sammenlægning; så brug gerne tiden til at overveje ovennævnte!
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
12.11.14 18:19
Med kun 27% positive i den
Med kun 27% positive i den medlemsundersøgelse om KS-fusionen, som DJ lavede, var løbet kørt. Der skulle totredjeledel af stemmerne til på delegeretmødet i 2015 til at ændre DJs vedtægter.

Den eneste mulighed for ikke at splitte DJ var at trække KS-fusionen. Det er også den eneste mulighed for DJs formandskab for at blive siddende.

Det kan godt være, at der stadig bliver arbejdet for en KS-fusionen bag kulisserne. Men det er spild af tid og forbundets økonomi.

På delegeretmødet vil der forhåbentlig komme en stor debat og beslutning om, hvilken vej DJ skal gå.

Venlig hilsen
Bodil RohdeFremhævet af Journalisten
Torben Kragh
12.11.14 20:15
Tak til HB. En længe ventet
Tak til HB. En længe ventet klog beslutning. Jeg havde frygtet et delegeretmøde, der ville have splittet forbundet og hvor et formandskab og et flertal i HB havde måttet konstatere, at de var ude af trit med medlemmerne - og hvad det naturligvis havde fået af konsekvenser. Næste skridt er at erklære fusionen for stendød og så fortsætte det gode samarbejde omkring a-kassen.
Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
13.11.14 20:41
Jeg spurgte for et år siden,
Jeg spurgte for et år siden, hvem der skulle styre kalifatet og fik at vide, at det var altid for tidlig med en sådan detalje. Vil dog gerne vide, om det er medlemmernes modstand eller stoleleg, der fik det hele til at briste. Medlemmernes modstand har været kendt siden september, mens formandsskabet først hiver stikket ud to måneder senere efter nogle møder med KS, som Mogens synes skal være hemmeloge. Hvad var planen? At Mogens skulle på retræte på en af sine internationale poster og gøre Lars til formand? Havde KS- formanden en anden plan? Stort set alle kuldsejlede fusioner er kuldsejlet på grund af personspørgsmål, og hvorfor skulle vores være anderledes? Til Maria: stik nu fingeren i jorden. Hvis du fortsætter i samme spor, risikerer du at ryge ud af HB.
Fremhævet af Journalisten
Allan Boye Thulstrup
14.11.14 12:59
Kære Teddy.

Kære Teddy.
Jeg synes, helt oprigtigt, at det er dårlig stil at komme med den slags grundløse beskyldninger.
Det er ren spekulation fra din side, men du fremstiller det som en semi-sandhed. Det er sådan man starter god konspirations-teori, men jeg synes faktisk ikke, at der her er tale om nogen særlig god konspiration.
Det vil i DJ være umuligt at klappe formandsposter af på forhånd, eftersom ingen delegerede ville acceptere, at der ikke skulle stemmes om den slags.
Med venligst mulig hilsen
Allan Boye Thulstrup, HB-medlem
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen