DJ: Drop BonBon-Land på pressekortet

Pressekortet er udelukkende et arbejdsredskab, der skal give journalister adgang bag politiafspærringer og tjene som identifikation af pressen.

Pressekortet er udelukkende et arbejdsredskab, der skal give journalister adgang bag politiafspærringer og tjene som identifikation af pressen.
Der er ingen slinger i valsen, når Dansk Journalistforbunds formand, Mogens Blicher Bjerregård, skal definere brugen af pressekortet.
»Pressekortet kan selvfølgelig bruges i andre sammenhænge, men det er meget vigtigt at kortet respekteres som et arbejdsredskab, « siger Mogens Blicher Bjerrregård.

Mange journalister bruger pressekortet som adgangskort eller rabatkort i fritiden. Mogens Blicher Bjerregård mener, at det er svært at skelne mellem arbejde og fritid i konkrete sager.
»Jeg kan ikke vurdere, hvornår kortet bruges i arbejdsmæssig sammenhæng. Det vil jeg ikke være dommer over,« siger DJs formand.

For der er ifølge Mogens Blicher Bjerregård to sider af sagen.
»Der er to parter. For eksempel museer, der anerkender, at kortet kan bruges som adgangsbillet. Og så er der journalisten, der benytter sig af det. Jeg vil ikke dømme, om journalisten i den enkelte situation bruger kortet retmæssigt,« siger Blicher Bjerregård.

Hvad nu hvis en journalist tager i BonBon-Land med hele familien på pressekortet og åbent siger, at det ikke er for at arbejde, men for at spare penge. Er det så i orden?
»Det skal man holde sig fra, netop fordi pressekortet er arbejdsredskab, og det skal vi værne om.«

Er det i orden for DJ, hvis en journalist på eget initiativ aftaler en rabatordning med et firma, der gælder for alle med et pressekort?
»Nej, det synes jeg bestemt ikke er i orden, for det har man ingen adgang til at gøre på pressekortet. Det mener jeg vil være helt uhørt.«

Kortet må ifølge Blicher Bjerregård ikke få en anden værdi end arbejdsredskab.
»Når et forlystelsescenter tilbyder gratis adgang med pressekort, så er det deres eget ansvar. Det er bare meget vigtigt, at den måde, pressekortet bliver omtalt, opfattet og vurderet på, er som et arbejdsredskab,« siger han.

For faren er en devaluering af kortet, og at journalister bliver opfattet som nassere.
»Det er et alvorligt problem, hvis pressekortet bliver opfattet som et rabatkort, men jeg vil gerne understrege, at det ikke er den opfattelse, jeg hører rundt omkring,« siger DJs formand.

I Sverige og Norge har journalistforbundene udstedt retningslinjer for brug af pressekortet. Men DJ har indtil videre ikke ønsket at definere nærmere retningslinjer.
»Vi lavede en undersøgelse for nogle år siden, som undersøgte brugen af pressekortet, og det viste sig, at der ikke var nogen problemer. Men hvis en ny undersøgelse viser noget andet, opstår der en ny situation, som vi må tage stilling til,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Blicher Bjerregård henviser i øvrigt til den lille folder, der følger med kortet. I den kan man læse om brug i forbindelse med politiafspærringer, og det mener han umiddelbart er nok.
»Der står jo i folderen, hvordan man skal forholde sig til sit pressekort,« siger han.

At medier opstiller regler og retningslinjer for deres ansatte, også i forbindelse med brug af pressekortet, er i orden for DJ, men det skulle ikke være nødvendigt.
»Hvis pressekortet bruges, som det skal, har jeg svært ved at se, hvad det er for nogle retningslinjer, man vil stille op på et medie,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Hvem har ansvaret for at sætte grænser for brugen af pressekortet?
»Det har vi alle sammen. Det har alle, der har et pressekort et ansvar
for, og det har vi som forbund selvfølgelig også et stort ansvar for.«

1 Kommentar

Intet navn
15. MAJ 2007
Hvad med Medlemsbutikken?
Jeg undrer mig over, at DJs egnen 'Medlemsbutikken - Service 2' - https://www.service2.dk/Medlemsbutikken/DanskJournalistforbund/Forside/Forside.htm - ikke er nævnt med et ord i ovennævnte artikel.

Det kunne være interessant at høre om de tilbud, der ydes der også gives til andre faggrupper, eller om eksempelvis Tryg har ladet prisen presse yderligere, da 'journalister er gode kunder (læs: gode at holde sig på god fod med)'.

Jeg flyttede personligt mine forsikringer fra Lærerstandens Brandforsikring (der ellers går for at være Danmarks billigste) til Medlemsbutikken, da det var meget billigere, og jeg hører ofte, når jeg fortæller, hvor billig eksempelvis min bilforsikring er, mine venner udbryde "i får sgu alt foræret på jeres skide pressekort".

Hvori adskiller Medlemsbutikken sig fra BonBon-Land, så længe det ser ud, som om Pressekortet er adgangskravet til 'slaraffenland' for begge dele, hr. Blicher Bjerregaard?

Ellers synes jeg det er en udemærket holdning til pressekortet, vores formand udviser, og jeg tror i bund og grund ikke, at den adskiller sig fra 99 procent af medlemsskarens. At man måske kan få et andet indtryk af debattråden om Politikens påståede drukaftale https://journalisten.dk/politikenjournalist-laver-drukaftale-med-sted- hvor jeg er en af dem, der anonymt har givet udtryk for en lettere 'løs-på-tråden'-holdning - skyldes udelukkende, at udgangspunktet for en vigtig principiel diskussion ikke er til stede. Udgangspunktet er en artikel, der er så skinger, at det skriger til himlen og efterfølgende vil diskussionen også gøre det.

Bedste hilsner