DJ drømmer om Fagfestival hvert år

Fagfestival er med udsolgte billetter og over 1000 deltagere Dansk Journalistforbunds ubetinget største trækplaster. Men Fagfestivalen bliver kun holdt hvert andet år. Succesen får flere hovedbestyrelsesmedlemmer til at drømme om fagfestival hvert år.

Fagfestival er med udsolgte billetter og over 1000 deltagere Dansk Journalistforbunds ubetinget største trækplaster. Men Fagfestivalen bliver kun holdt hvert andet år. Succesen får flere hovedbestyrelsesmedlemmer til at drømme om fagfestival hvert år.

Afskaf Fagligt Forum og erstat det med en Fagfestival, så Dansk Journalistforbund laver Fagfestival hvert år. Sådan lyder et konkret forslag fra Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet (PF) og medlem af DJs hovedbestyrelse. Det skriver næstformand Fred Jacobsen i en blog.

I dag er der kun Fagfestival hvert andet år. Det er netop blevet holdt i Odense Kongrescenter i midten af november 2010 og vil således først blive gentaget i 2012 efter DJ's nuværende planer. Men hvis resten af hovedbestyrelsen og medlemmerne på delegeretmøde er enige med Lars Lindskov skal DJ fremover afholde Fagfestival hvert år.

Næstformand i Dansk Journalistforbund, Fred Jacobsen, synes, at ideen er interessant.

»Hvis vi ser på, hvor mange folk, vi rammer med Fagfestival i forhold til Fagligt Forum, så hælder jeg til at vi lave en fagfestival mere, hvor vi rammer flere,« siger Fred Jacobsen til Journalsiten.dk

Mens der er over 1.000 deltagere på Fagfestival og udsolgte billetter, deltager der under 300 deltagere til Fagligt Forum, hvor kun tillidsrepræsentanter og andre delegerede er inviteret. Hvis alle inviterede dukkede på til Fagligt Forum ville der kunne være omkring 550 deltagere, men arrangementet er ikke lige så stort en publikumsmagnet som andre landsmøder i DJ.

Hvis ideen om en årlig Fagfestival vækker genklang i resten af Hovedbestyrelsen, foreslår Fred Jacobsen, at DJ genovervejer, hele sin mødestruktur. Mens Lars Lindskov ifølge Fred Jacobsen taler om en nedlæggelse af Fagligt Forum, foreslår Fred Jacobsen en mere kreativ løsning.

I DJ er firkantet sagt to typer møder. Mens Fagfestival handler om journalistik, kommunikation og det faglige og professionsorienterede indhold, så handler DJ's øvrige møde om det fagpolitiske arbejde.

Hver andet år er der et delegeretmøde, som fungerer som DJ's øverste organ, og hvert andet år er der Fagligt Forum, som blev indført som erstatning for delegeretmødet hvert andet år. På Fagligt Forum træffes der ikke beslutninger, men diskuteres politik som forberedelse til det næste års delegeretmøde. Derudover er der også et tillidsstævne om efteråret i Vejle. Fagligt Forum og Tillidsrepræsentantstævnet kunne måske tænkes sammen.

»Fagligt forum er ikke noget skidt, men hvis jeg står over for en prioritering, så vil jeg hellere bruge pengene på mere Fagfestival. Men samtidig vil jeg arbejde på, at vi får tænkt vores fagpolitiske møder sammen, så vi kan lave mere om det faglige og professionsrettede og om journalistik og kommunikation,« siger Fred Jacobsen.

Derudover er næstformanden også parat til at se på, om Fagfestival kan holdes i en mindre udgave. I 2008 var der 10 blokke hver dag med flere samtidige foredrag på forskellige scener. I 2010 var der otte daglige blokke.

»Jeg tror godt, at man kunne arrangere en lidt mindre Fagfestival og til gengæld gøre det hvert år, uden at det vil opleves som en mindre interessant Fagfestival af den enkelte deltager,« siger Fred Jacobsen.

Det var mandag ikke muligt at få et interview med Lars Lindskov.

0 Kommentarer