DJ: Det er noget møg

Sagen mod JP, som DJ sagsøgte for at plagiere indholdet i en hovedopgave fra DJH, endte med et nederlag. Nu står forbundet fanget mellem sagens to parter, der begge føler sig svigtet som medlemmer.

Sagen mod JP, som DJ sagsøgte for at plagiere indholdet i en hovedopgave fra DJH, endte med et nederlag. Nu står forbundet fanget mellem sagens to parter, der begge føler sig svigtet som medlemmer.

OPHAVSRET. Den 21. juni fastslog byretten i Århus, at Jyllands-Posten ikke overtrådte nogen regler ved at bruge dele af en hovedopgave, som to tidligere studerende havde forsøgt at sælge dem. Dansk Journalistforbund førte sagen, og på baggrund af dommen valgte man ikke at anke til landsretten.

Men de to journalister, der lavede hovedopgaven, er langt fra tilfredse med beslutningen – og især ikke med den begrundelse, DJ har givet for ikke at føre sagen videre.

»Jeg er irriteret, fordi man bruger sådan nogle sjuskede argumenter. Hvis de havde rådført sig med advokaten og var kommet med nogle ordentlige argumenter. Men de har ikke bedt hende om en vurdering af, om sagen har en chance for at blive vundet i landsretten,« siger Caspar Birk, der i dag er journalist ved Nordjyske Medier.

DJs forklaring til Caspar Birk og hans makker Kim Hansen var, at sagen ikke ville blive anket, dels fordi der var DJ-medlemmer på begge sider af bordet, dels fordi man ikke ønskede, at sagen kom til at handle om ytringsfrihed.

De argumenter kan Caspar Birk ikke tage seriøst.

»Vi har før spurgt forbundet, om det var et problem, at den indblandede JP-journalist var medlem, og det var det ikke, fik vi at vide. Det andet argument har vores advokat Anne Troelsen klart afvist – denne her sag handler kun om ophavsret,« siger Caspar Birk.

Han understreger også, at sagen hele tiden har været ført mod JP og ikke mod den journalist, der skrev artiklen.

Men sådan har journalist Jesper Stein Larsen ikke oplevet det.

»Under hele sagen var det mig, der stod for skud. Så jeg synes, det er lidt sent, at forbundet vågner op og finder ud af, at de har ført sag mod et af deres egne medlemmer,« siger han.

Han ærgrer sig over at være blevet trukket i retten af sit fagforbund på et grundlag, der ikke holdt i retten.

»Man kunne have undersøgt sagen til bunds og spurgt mig om baggrunden for artiklen, så ville man have fundet ud af, at der ikke er fugls føde på den sag.«

John Jacobsen er formand for DJs faglige udvalg, der har truffet beslutningerne om sagen.

»I første omgang var rådet fra vores jurister, at det var tvivlsomt, om vi kunne vinde den. Så besluttede vi alligevel at køre den. Det var en politisk beslutning,« fortæller han.

Efterfølgende kan han godt følge Jesper Stein Larsens ønske om at være blevet hørt.

»Jeg havde ikke set hans forklaring før retssagen. I tilbageblik kan jeg godt se, at det kunne have været en god ting. Der var vores beslutningsgrundlag måske ikke så godt,« siger John Jacobsen.

DJs næstformand Fred Jacobsen forklarer beslutningen om at droppe sagen med, at forbundets medlemmer faktisk er bedst tjent med løse rammer i spørgsmålet om plagiering.

»Alle journalister er jo inspirerede, men hvor går grænsen? Det er den stramme fortolkning af det, man ikke har været interesseret i,« siger Fred Jacobsen.

Han forstår dog ikke helt Caspar Birks og Kim Hansens klage over ikke at have fået ordentlige forklaringer.

»Jeg har i sommerferien bedt Caspar Birk ringe til mig, hvis han ville have en forklaring – det har han ikke gjort,« siger Fred Jacobsen, der ikke vil huske denne sag som en af stjernestunderne. »Det er noget møg, når vi skal til at føre kamp mellem medlemmer.«

Det er et ordvalg, som Jesper Stein Larsen kan tilslutte sig.

»Jeg ville da ønske, jeg aldrig havde set den opgave. Så havde der været en glimrende artikel i Jyllands-Posten, der opsummerede sagen, og jeg var ikke blevet hængt ud som kopist og plagiator,« siger han. /

3 Kommentarer

Torben Duch Holm
3. SEPTEMBER 2007
DJ: Det er noget møj
I sagen vedrørende brug af dele af en hovedopgave i en artikel i Jyllands-Posten holdt juraen ikke i byretten.  Det  havde været interessant at få sagen afprøvet ved en højere retsinstans. Sagen er jo, at der står et kæmpe etisk spørgsmål tilbage. Det angår journalisten, der har skrevet  artiklen, samt hans arbejdsgiver. Men der er også principper, der verører DJ og  Danmarks Journalisthøjskole ( vedrørende adgangen til hovedopgaver).En uklarhed, der rejser store problemer vedrørende studerendes hovedopgaver.Oprindelig var vi i medarbejderforeningen på NORDJYSKE parat til at føre sagen, der berører en af vores kollegaer.På grund af det principielle fandt vi det mest rigtigt, at DJ gik ind. Endelig var der jo også en økonomisk side, hvor sagen kunne blive en belastning for medarbejderforeningen på NORDJYSKE . Det er ærgeligt, at man i et retssamfund skal gøre sig den slags overvejelser. Nu beklager jeg, at vi ikke påtog os det økonomiske ansvar. Det havde været godt at få sagen prøvet igen, mener jeg. Andre i DJ kan glæde sig over at slippe for en besværlig sag. Venlig hilsenTorben Duch Holm,  tillidsmand NORDJYSKE
Michael Bjørnbak Martensen
28. AUGUST 2007
Skal forbundets service nu nedlægges?

Forbundet har en service, hvor man kan indsende sine ideer i forbindelse med præsentation - spørgsmålet er, om denne service nu skal nedlægges.

Som jeg ser det, kan nok så gode ideer og gennemarbejdede forslag, nu bliver skudt sønder og sammen, endog på et meget løst grundlag.

 Jesper Stein Larsen  har ikke engang fremført sin version.

 

Helle Nissen Kruuse
27. AUGUST 2007
hvem er han?

Øh, hvem er Lasse Højsgaard? Han er ikke nævnt hverken i netstedets eller bladets kolofon, og han er heller ikke med i Danske Journalister. Hvad med lidt præsentation på nettet?

vh Helle