DJ: Derfor blev fusionen parkeret

Fusionen mellem forbundet Kommunikation og Sprog og DJ bliver ikke til noget i denne omgang. ”Samlet er vores bedømmelse, at det vil være risikabelt at føre det her til afstemning på delegeretmødet i 2015,” konkluderede Mogens Blicher Bjerregård over for hovedbestyrelsen. Men samarbejdet mellem parterne skal styrkes, og DJ vil fremlægge en rapport, der anbefaler det videre arbejde

Hvorfor skal der ikke stemmes for eller imod en fusion mellem forbundet Kommunikation og Sprog og DJ til maj på delegeretmødet?

Det spørgsmål var der kort sagt tre svar på ved mødet i hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund torsdag formiddag. Og hovedbestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes en rapport, som forklarer medlemmerne, hvorfor en fusion med Kommunikation og Sprog ikke blev til noget i denne omgang. Rapporten skal fremlægges for DJ’s delegeretmøde til maj.

Et udkast til rapporten var udgangspunkt for debat på mødet. Formand Mogens Blicher Bjerregård indledte med at pege på de tre hovedårsager til, at fusionen ikke skal til afstemning i denne omgang.

 

Store forskelle

De tre grunde lyder:

De konkrete forhandlinger med KS. Fornemmelsen for opbakningen. Og en medlemsundersøgelse, der hverken viser, at DJ’s medlemmer er entydigt for eller imod en fusion, men delte.

»Og det er de tre ting samlet, der gør, at vi ikke kan stille forslag om fusion på delegeretmøde i 2015, men sætter tempoet ned,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Han forklarede, at forhandlingerne med KS blandt andet havde vist, at man ikke var enige om, hvad delegeretmødet skal bruges til.

»Der er kulturerne meget forskellige. Det kunne vi måske godt have fundet ud af. Men der var vi et stykke fra hinanden.«

Også spørgsmålet om størrelsen på hovedbestyrelsen og måden, den vælges på, skiller DJ og KS.

»Der var bestemt et stykke vej tilbage,« sagde Mogens Blicher Bjerregård, der også pegede på, at de to forbund ikke har samme syn på optagelse af nye medlemmer og brugen af gratis medlemskab.

»Samlet er vores bedømmelse, at det vil være risikabelt at føre det her til afstemning på delegeretmødet i 2015. Det vil ikke være forsvarligt. Det vil splitte forbundet. Derfor har vi sat tempoet ned,« konkluderede Mogens Blicher Bjerregård.

 

Fusionen er udsat

I rapporten står, at DJ nu skal samarbejde tættere med KS på en række områder. Fusionen er udsat, men ikke skrottet. Og netop det handlede en stor del af debatten om.

»Endemålet for mig er ikke en fusion. Det kan sagtens være, at samarbejdet viser, at en fusion er en god idé, og det kan være, at alle KS’erne melder sig ind hos os. Men fusion er ikke endemålet,« sagde HB-medlem Frederik Juel.

Allan Boye Thulstrup var uenig.

»Det er vigtigt, at vi stadig har ordet “fusion” stående et sted, for vi skal være ærlige over for medlemmerne. Vi arbejder stadig for en fusion, og det skal vi ikke skjule, for så vil det virke fordækt. Vi er også nødt til at have den selvtillid, at det er os, der har læst papirerne og kender KS bedst. Hvis vi mener, fusion er en god ide – og det gør jeg – så må vi stå ved det,« sagde han.

Maria Becher Trier fremhævede, at DJ nu bør bruge mere tid internt i forbundet.

»De seneste to år har vi brugt rigtig meget politisk energi på fusionen. Jeg siger ikke, at vi skal aflyse fusionen, men jeg synes, at nogen skal arbejde videre med det, og så skal der frigøres noget tid til, at vi kan fokusere på noget andet. Vi har brug for at tage nogle debatter internt. Der er nogle kerne-diskussioner, som vi skal bruge noget energi på at tage fat på i stedet for at gå om den varme grød,« sagde hun.

 

En kæmpe udfordring

Næstformand Lars Werge har været en af penneførerne på udkastet til fusions-rapporten.

»Min stærkeste grund til at anbefale et stop af fusionsforløbet var, at vi skal huske at samarbejde både i bredden og dybden i DJ. Når vi har tillidsfolk, der opfordrer til en helt ny vej, når folk siger, at de decideret ikke føler sig hjemme i det her forbund, og når folk læser om medlem nummer 17.000 – en danskstuderende, der ikke rigtig ved, om hun vil journalistik eller kommunikation – og siger, at de har lyst til at melde sig ud, så har vi en kæmpe udfordring. Der giver det enormt meget mening at sætte fusionen på hold,« sagde han.

Det blev besluttet, at rapporten nu går tilbage til redaktionsgruppen, som skal tage bemærkningerne til efterretning og skrive et nyt udkast, som hovedbestyrelsen kan diskutere.

1 Kommentar

Lasse Lindquist
27. NOVEMBER 2014
Det er for mig nogle
Det er for mig nogle beroligende og fornuftige udmeldinger hb-medlemmerne kommer med her - formandsskabet inklusive. Det er rart, når man i nogen tid godt har kunnet blive lidt i tvivl om, hvor hb og formandsskabet har stået ift. den tvivl og de argumenter, der er blevet fremført fra (dele) af det øvrige forbund.

Tak