DJ-delegerede svarer internationalt forbund igen

Efter Det Internationale Journalistforbunds angreb på DJ's formand, har delegeretmøde givet hovedbestyrelsen mandat til at melde Dansk Journalistforbund midlertidigt ud. (opdateret)

Efter Det Internationale Journalistforbunds angreb på DJ's formand, har delegeretmøde givet hovedbestyrelsen mandat til at melde Dansk Journalistforbund midlertidigt ud. (opdateret)

Striden mellem Dansk Journalistforbund og Det Internationale Journalistforbund(IFJ) tog en ny drejning på dagens delegeretmøde. Som tidligere beskrevet i Journalisten, har DJ's hovedbestyrelse opfordret til, at man stopper udbetalingerne til IFJ's Safety fond, der skal støtte nødtstedte journalister. Opfordringen førte til, at IFJ's præsident Jim Boumelha rettede en skarp kritik af DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård i et brev direkte til de delegerede.  

Dagsordenpunktet omkring Safety fonden og brevet fra IFJ er indtil videre det mest diskutterede punkt på onsdagens delegeret måde, og resultatet var ikke det, IFJ havde håbet på. Delegeretmøde bakkede op om at stoppe udbetalingerne til fonden. Oven i købet vedtog man et ændringsforslag, som skulle sende et signal til IFJ: 

"I lyset af fortsat foruroligende meldinger om ledelsesfilosofien i IFJ bemyndiger delegeretmødet den nye Hovedbestyrelse til løbende at vurdere DJs medlemskab af IFJ og om nødvendigt stille det danske medlemskab i bero."

Baggrunden for at DJ stopper udbetalingerne er, at man er utilfredse med, at pengene ikke bliver udbetalt hurtigt nok, og at man er uenige med IFJ om hvad pengene skal bruges til. I stedet vil man nu indlede et samarbejde med International Media Support(IMS).