DJ-delegerede svarer internationalt forbund igen

Efter Det Internationale Journalistforbunds angreb på DJ's formand, har delegeretmøde givet hovedbestyrelsen mandat til at melde Dansk Journalistforbund midlertidigt ud. (opdateret)

Efter Det Internationale Journalistforbunds angreb på DJ's formand, har delegeretmøde givet hovedbestyrelsen mandat til at melde Dansk Journalistforbund midlertidigt ud. (opdateret)

Striden mellem Dansk Journalistforbund og Det Internationale Journalistforbund(IFJ) tog en ny drejning på dagens delegeretmøde. Som tidligere beskrevet i Journalisten, har DJ's hovedbestyrelse opfordret til, at man stopper udbetalingerne til IFJ's Safety fond, der skal støtte nødtstedte journalister. Opfordringen førte til, at IFJ's præsident Jim Boumelha rettede en skarp kritik af DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård i et brev direkte til de delegerede.  

Dagsordenpunktet omkring Safety fonden og brevet fra IFJ er indtil videre det mest diskutterede punkt på onsdagens delegeret måde, og resultatet var ikke det, IFJ havde håbet på. Delegeretmøde bakkede op om at stoppe udbetalingerne til fonden. Oven i købet vedtog man et ændringsforslag, som skulle sende et signal til IFJ: 

"I lyset af fortsat foruroligende meldinger om ledelsesfilosofien i IFJ bemyndiger delegeretmødet den nye Hovedbestyrelse til løbende at vurdere DJs medlemskab af IFJ og om nødvendigt stille det danske medlemskab i bero."

Baggrunden for at DJ stopper udbetalingerne er, at man er utilfredse med, at pengene ikke bliver udbetalt hurtigt nok, og at man er uenige med IFJ om hvad pengene skal bruges til. I stedet vil man nu indlede et samarbejde med International Media Support(IMS). 

1 Kommentar

Erik Svarre
14. APRIL 2011
Re: DJ-delegerede svarer internationalt forbund igen

Diskussionen på delegeretmødet om Safety Fund bekræfter mig blot i et tidligere fremsat ønske om, at hovedbestyrelsen igangsætter i en uvildig advokatundersøgelse af forholdene omkring fonden.

Undersøgelsen skal klargøre de lovmæssige forhold omkring den gennemførte indsamling i Danmark og belyse, hvordan Dansk Journalistforbund har ageret i hele forløbet - både før og efter "fastfrysningen" af de indsamlede penge herunder også hvordan Dansk Journalistforbund har forrentet pengene og i det hele taget optrådt som fondsforvalter af betroede midler.

Medlemmerne har desuden krav på at få belyst, hvordan den internationale forening af journalister i Bruxelles, IFJ, har ageret herunder hvor mange penge, der er blevet brugt til formålet med at støtte truede journalister, og hvor mange penge, der - som påstået - bare ligger og trækker mos i den belgiske bank, hvor fondsmidlerne må formodes at befinde sig.

I tilknytning til denne undersøgelse må hovedbestyrelsen yderligere klargøre, hvad hensigten med fremtidige indsamlede midler helt præcist skal benyttes til.