DJ-bosserne er gået ned i realløn

Formanden, næstformanden og direktøren i DJ tjener 70.300 kr. om måneden. Men deres realløn er faldet i år, fordi den følger medlemmernes løn. »Jeg synes sagtens, vi kan være vores løn bekendt i forhold til, hvad der forventes af os,« siger formand Mogens Blicher Bjerregård.

Formanden, næstformanden og direktøren i DJ tjener 70.300 kr. om måneden. Men deres realløn er faldet i år, fordi den følger medlemmernes løn. »Jeg synes sagtens, vi kan være vores løn bekendt i forhold til, hvad der forventes af os,« siger formand Mogens Blicher Bjerregård.

Har du lagt mærke til, at Journalisten i det seneste nummer har offentliggjort løn og navn på de seks, der tjener mest i Dansk Journalistforbund?

Det er der tilsyneladende flere, der har. I hvert fald har der lydt kritik af lønniveauet både i debatten her på Journalisten.dk og til Journalisten.dk via Twitter og Facebook. Et enkelt medlem har endda valgt at opsige sit medlemskab af DJ med henvisning til den løn, DJ-toppen får.

Formand, næstformand og direktør tjener hver især 70.300 kroner om måneden, inklusiv alle tillæg men før pension. Men de er også gået ned i realløn i år.

Journalisten.dk har spurgt formanden Mogens Blicher Bjerregård til ledelsens løn.

»Formanden og næstformandens løn er fastsat helt tilbage, fra før jeg var formand. Lønnen er så steget løbende i takt med medlemmernes lønninger,« siger han til Journalisten.dk.

Lønnen til formandskabet er direkte bundet op på medlemmernes procentvise udvikling i realløn. Det betyder, at formandens realløn faktisk falder i år, fordi medlemmernes realløn er faldet.

»Jeg synes, det er en logisk måde at gøre det på, at vores løn afspejler medlemmernes lønudvikling. Vi bruger også medlemmernes lønudvikling som udgangspunkt for alle overenskomstforhandlinger her i huset,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Men hvad skal et medlem gøre, hvis han eller hun mener, formand og næstformand skal have mindre i løn. Svaret er, at du skal gå til et medlem af DJ's hovedbestyrelse. I forbundets love §27, stk. 1 står nemlig, at lønnen til formandskabet skal foreslås af hovedbestyrelsen. Herefter skal forslaget godkendes på et delegeretmøde af medlemmerne.

Hvorfor skal du have 70.300 kroner om måneden i løn?

»I virkeligheden skal du jo spørge det delegeretmøde, der i sin tid traf beslutningen om min løn. Men vi har (formand og næstformand, red.) et ret stort ansvar, og vi står til rådighed døgnet rundt. Det er ikke nogen 37 timers arbejdsuge,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Han tilføjer, at DJ i forhold til andre AC-fagforbund ikke har høje cheflønninger.

»Hvis du kigger på de lister, Ekstra Bladet laver en gang imellem over formandslønninger i fagbevægelsen, så ser du aldrig os på de lister. Det skyldes, at vi langt fra er lønførende. Jeg synes sagtens, vi kan være vores løn bekendt i forhold til, hvad der forventes af os.«

Direktør Linda Garlov får også 70.300 kroner om måneden i løn. Hendes løn er ikke fastsat af medlemmerne, da hun er ansat i DJ. Men det har længe været fast praksis, at lønnen er lig formandskabets og også følger medlemmernes realløn. Den praksis er også indført før Mogens Blicher Bjerregårds tid, fortæller han.

Det er også fast praksis for formandskabet og direktøren, at honorarer, de måtte modtage for at sidde i bestyrelser rundt omkring, bliver modregnet lønnen.

»De penge, vi måtte tjene på at sidde i bestyrelser, de går til DJ. Det har vi besluttet, fordi vi er politisk valgt eller ansat af DJ – og så skal vi kun være lønnet af DJ. Det betyder også, at vi kan fordele den slags hverv ud fra, hvem der er bedst egnet og uafhængigt af økonomiske hensyn,« siger formanden.

0 Kommentarer