DJ bliver bredere

DJs hovedbestyrelse inviterer nu flere nye grupper ind i forbundet. HB sagde ja til at organisere HKerne på DRs diskotek, de studerende på Mediekoordinator Uddannelsen og alle i DR, der arbejder med produktion.

DJs hovedbestyrelse inviterer nu flere nye grupper ind i forbundet. HB sagde ja til at organisere HKerne på DRs diskotek, de studerende på Mediekoordinator Uddannelsen og alle i DR, der arbejder med produktion.

DJs hovedbestyrelse fortsætter sin vokseværks-linie. På et møde i sidste uge sagde hovedbestyrelsen i kor ja til at optage flere medarbejdergrupper, som hidtil har været medlem af andre faglige organisationer.
De omkring 20 HK-ansatte på DRs diskotek fik blandt andre DJs ja til medlemskab. De servicerer både DR-Radio og DR-TV med indkøb, valg og vurdering af musik.
»Man kan kalde dem en slags musik-researchere. Og de hører naturligt hjemme hos os,« sagde DJs formand, Lars Poulsen.
»Det ville være meget inkonsekvent ikke at optage dem. På TV 2 er de samme personalegrupper på DJs overenskomst. Og de områder, vi organiserer på TV 2, må vi også organisere i DR,« mente Claus Birch, som er tillidsmand på TV 2.
Og det er Journalistforbundet i fuld gang med. Siden august har forbundet optaget over 200 DR-teknikere, som hidtil har været organiseret i Dansk Metal. Hovedbestyrelsen gav på sit møde i august en bemyndigelse til, at DJ kunne optage disse Metal-teknikere uden hver enkel optagelsessag skulle have en politisk behandling og uden den normale høringsprocedure. Og denne bemyndigelse blev på HB-mødet i sidste uge udvidet til at omfatte alle DR-ansatte, der arbejder med produktion og indhold.
DJ har i forbindelse med de mange indmeldelser fra tidligere Metal-medlemmer fået flere henvendelser om optagelse fra DR-ansatte, som er medlem af andre fagforeninger. Især har interessen fra medlemmer af MDR (Medieforbundet i DR) været stor. Disse DR-ansatte vil nu umiddelbart kunne optages i DJ.
»Perspektiverne er, at vi satser på at kunne lave en overenskomst, som dækker hele produktionen i DR,« sagde Lars Poulsen.

Mediekoordinator
DJ har taget endnu en uddannelse ‘under sine vinger'. HB har besluttet, at den nye to-årige Mediekoordinator Uddannelse falder ind under DJs dækningsområde, og derfor kan uddannelsens 400 studerende nu melde sig ind i DJ.
Uddannelsen er en multimedieuddannelse, som skal gøre de studerende i stand til at styre multimedieproduktioner (typisk cd-rom) og
vedligeholde virksomheders hjemmeside. Hovedbestyrelsen har vurderet, at uddannelsen mere er en indholds-uddannelse frem for en ren teknisk uddannelse. Uddannelsen foregår på seks tekniske skole landet over.
»Der er ved at opstå en lang række nye uddannelser, som vil uddanne folk til medierne. Vi må hver gang vurdere, om de hører til hos os. Mange andre fagforbund er interesserede i disse uddannelser, og hvis de sætter sig på uddannelsen, så løber de også med jobbene bagefter. Uddannelserne er vejen, hvis man vil organisere et område,« sagde Christian Kierkegaard.
Ikke i hovedbestyrelsen, men blandt observatørerne var der bekymring for, at denne uddannelse ville få reklamefolk ind i DJ ad bagdøren.
»Det, de lægger ud på nettet, er ren reklame. Der er en tendens til, at bare det er IT, så er det vores område. Det, de laver, er ikke anderledes end at lave en reklameside til en avis, og sådanne reklamefolk optager vi jo ikke,« sagde Carsten Lorentzen, formand for Kreds 6.
»Pludselig er det selve mediet, vi organiserer. Vi organiserer jo ikke alle på dagbladene. Og vi aner jo ikke, hvad disse kommer til at lave,« supplerede Jutta Thuesen, formand for Kreds 4.
Det er den tredje nye uddannelse på tre måneder, DJ har erklæret for sit dækningsområde. Siden september har DJ optaget studerende fra journalistuddannelserne på RUC og Odense Universitet. På de to uddannelser er indmeldelsesprocenten tæt på 100.
DJs medlemstal er nu 9.400, tallet var for et år siden 8.811.

0 Kommentarer