DJ blæser til kamp mod gratis praktik

Kongehuset gør det. S og SF gør det. De har gratis kommunikationspraktikanter. Men det skal være slut nu. Hvis du er praktikant, skal du have løn og klare regler for, hvad du skal lære, mener DJ. De studerende bliver udnyttet, lyder det. 

Kongehuset gør det. S og SF gør det. De har gratis kommunikationspraktikanter. Men det skal være slut nu. Hvis du er praktikant, skal du have løn og klare regler for, hvad du skal lære, mener DJ. De studerende bliver udnyttet, lyder det. 

Det skal ikke længere være i orden at hyre studerende ind som gratis praktikanter i eksempelvis kommunikationsstillinger. Det mener Dansk Journalistforbund (DJ).

Lige nu er der ifølge DJ rigtig mange arbejdspladser, der lokker studerende med tilbud om et praktikophold, selvom det i virkeligheden handler om at få billig eller helt gratis arbejdskraft uden ordentlige krav til, hvad praktikanterne skal lære.

Det handler om studerende i alt fra kommunikation over litteratur og statskundskab til sprogfag. Tidligere har blandt andre Socialdemokraterne og Kongehuset haft ørerne i maskinen for at bruge gratis praktikanter, men listen over arbejdsgivere er lang.

Hos blandt andre Socialdemokraterne er praktikken meritgivende, hvilket betyder, at praktikanten er gratis, men at praktiktiden tæller som en del af studiet. Men ifølge DJ er der også mange praktikstillinger, der ikke giver merit, og dermed er studieforlængende.

Et eksempel er studerende, der læser kommunikation på Roskilde Universitetscenter – en anden linje end journalistiklinjen. Mange kommunikationsstuderende kommer i praktik ligesom journalistkollegerne, men her er praktikken ofte gratis arbejdskraft og ikke altid meritgivende. De studerende tager i praktik alligevel for at få erfaring.

I dag har DJ blæst kampen imod gratis praktik i gang. Det skete på et hovedbestyrelsesmøde. DJ kræver, at de studerende får sikret deres rettigheder ved at få løn og/eller merit for deres arbejde.

I dag bliver de studerende nemlig udnyttet, fordi det er så vigtigt at få en fod indenfor, mener medlem af hovedbestyrelsen Peter Thornvig.

»Vi må have øje for det her miljø af wannabes – for eksempel på tv-området, hvor man hyrer folk ind for to øre og en spegesild og kalder dem praktikanter. Det handler om billig arbejdskraft og kun billig arbejdskraft,« sagde han på mødet i dag.

Løsningen er at lave selvstændige aftaler for praktikanterne, foreslår DJ.

»Der er stillinger, hvor man kan have en mistanke om, at det ikke er praktik, men bare billig arbejdskraft. Vi skal være mere aggressive og udfarende over for den slags stillinger, og vi skal være mere aktive for at komme ud og lave aftaler på det her område,« sagde forbundsformand Mogens Blicher-Bjerregård på mødet.

Det er første gang, forslaget om at lave den slags aftaler bliver drøftet i HB.

Mogens Blicher-Bjerregård vil på vegne af DJ tale med andre forbund, blandt andet Akademikernes Centralorganisation, om at slå sig sammen i kampen mod gratis praktik.

I indstillingen til mødepunktet på dagens HB-møde, som er lavet af næstformand Fred Jacobsen, er der nogle konkrete forslag til en model for eksempelvis de RUC-studerende.

Arbejdsgiveren udbetaler en løn, der ikke er så høj, at den ødelægger den studerendes mulighed for SU, det vil sige mellem 5.000 og 10.000 kroner om måneden. Derudover skal praktikanterne have rettigheder i forhold til arbejdstid, afspadsering og overarbejde.

1 Kommentar

Michael Bjørnbak Martensen
28. AUGUST 2010
Re: DJ blæser til kamp mod gratis praktik
Helt rimeligt - og til sml får elever løn inden for alle andre fag, fra klinikassistenter, murere, osv. Det er da lidt underligt, at en bedre uddannelsesbaggrund betyder ringere indtjeningsmuligheder.
data_usage
chevron_left
chevron_right