DJ bankede Aller Press

Dansk Journalistforbund har vundet en principiel sejr omkring ophavsret over mediegiganten Aller Press.

Dansk Journalistforbund har vundet en principiel sejr omkring ophavsret over mediegiganten Aller Press.

På et-årsdagen for terroran-grebet på World Trade Center vandt Journalistforbundet en principiel sag om ophavsret over Aller Press.

DJ blev opmærksom på, at Aller Press A/S forsøgte at få ret til at bruge de nyansatte journalisters produktioner i samtlige Aller Press A/Ss blade og magasiner.

Sagen var ifølge direktør og jurist Anne Louise Schelin principiel for DJ, fordi langt de fleste overenskomster på det trykte område er indrettet som overenskomsten på Aller. Det betyder, at der ikke står noget om ophavsret i overenskomsten.

"Hvis de havde fået ret, kunne det have haft en negativ afsmitning på resten af det trykte område. Nu har vi en retspraksis, der slår de synspunkter fast, som hele vores aftalepraksis bygger på," siger Anne Louise Schelin.

Ifølge Anne Louise Schelin var det en forudsætning for overenskomsten, at rettighederne til den enkelte journalists materiale kun overgår til det blad, journalisten er ansat på. Det vil sige, at materialet må anvendes i det omfang, det er nødvendigt for at få bladet på gaden.

"Det er en vigtig dom, fordi den fastslår, at det ligger som en stiltiende forståelse, at en vis mængde ophavsrettigheder er overdraget i kraft af overenskomsten, og at hvis overenskomstparten (i dette tilfælde Aller Press A/S, red.) ønsker flere rettigheder, må disse tilforhandles ved overenskomstbordet," forklarer Anne Louise Schelin.

DJ tilbød en kollektiv aftale, hvor Aller Press A/S kunne udnytte stoffet mod vederlag.

"Det ville de ikke gå med til, derfor droppede man forhandlingerne og fortsatte i byretten," forklarer hun.

DJ vandt sagen i byretten, men Aller Press A/S ankede dommen til landsretten, hvor DJ ifølge Anne Louise Schelin fik en endnu mere overbevisende sejr.

0 Kommentarer