DJ: Arbejdsløsheden daler på trods af krisen

Antallet af arbejdsløse i DJ falder, og tallene er bedre end i resten af Danmark. »Vi kan konstatere, at på trods af krisen så er medier og kommunikation et marked i vækst,« siger udviklingschef Per Nielsen til Journalisten.dk.

Antallet af arbejdsløse i DJ falder, og tallene er bedre end i resten af Danmark. »Vi kan konstatere, at på trods af krisen så er medier og kommunikation et marked i vækst,« siger udviklingschef Per Nielsen til Journalisten.dk.

Den danske ledighed er ikke steget i november, viser tal fra Danmarks Statistik. Tværtimod er den såkaldte bruttoledighed, der også medregner folk på understøttelse og aktiverede, faldet med 600 personer til 163.000 personer. Ledighedsprocenten er dog nogenlunde uændret på 6,2 procent.

Det er en række økonomer overraskede over i de danske medier i dag, eksempelvis Business.dk.

I Dansk Journalistforbund er historien i virkeligheden endnu bedre. Her viser tallene for samme måned en bruttoledighed på 5,5 procent. Det er et fald på 0,75 procent i forhold til november sidste år, fortæller DJ's udviklingschef, Per Nielsen.

»Overordnet er ledigheden i DJ ikke steget de seneste måneder, selv om man måske tror det på grund af krisen. Ledigheden er faldet lidt nogle måneder, steget lidt nogle andre, men generelt er der en faldende tendens,« siger han til Journalisten.dk.

Der er også kommet flere ledige jobs i den kombinerede branche 'medier og kommunikation', selv om der er færre jobs i resten af Danmark generelt. Antallet af opslåede jobs på det private arbejdsmarked er faldet med godt 15 procent, imens antallet af opslåede jobs i DJ's brancher er steget med knap 4 procent i tredje kvartal af 2011, fortæller Per Nielsen.

»Her i den seneste tid er ledigheden på vores felt gået en anelse bedre end i resten af samfundet. Vi kan konstatere, at på trods af krisen så er medier og kommunikation et marked i vækst,« siger han.

Er det ikke mere 'kommunikation' end 'medier', der er i vækst?

»Jo, det er det nok. Medieområdet er nogenlunde uforandret, med en lille vækst inden for især tv, men det er først og fremmest kommunikationsområdet, der stiger,« siger Per Nielsen.

0 Kommentarer