DJ appellerer til Justitsministeriet om åbenhed

Fuldstændig uforståeligt at man ikke kan få lov at se høringssvar omkring offentlighedsloven, siger DJ's formand, der nu har skrevet til Justitsministeriet om sagen.

Fuldstændig uforståeligt at man ikke kan få lov at se høringssvar omkring offentlighedsloven, siger DJ's formand, der nu har skrevet til Justitsministeriet om sagen.

Ironisk nok er der ingen åbenhed omkring den nye offentlighedslov, der netop har til hensigt at skabe større åbenhed. Journalisten.dk er ligesom flere andre blevet nægtet at se høringssvarene til den betænkning, som Offentlighedskommissionen har lavet.

Det får nu DJ's formand Mogens Blicher Bjerregård til at reagere. Han har fredag skrevet til Justitsministeriet og opfordret til straks at give aktindsigt.

»Det er fuldstændig uforståeligt. Vi oplever i alle andre sammenhænge, at ministerierne helt af sig selv sender høringssvar ud eller lægger dem på hjemmesiden, og at der generelt er fuld offentlighed omkring høringssvar,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Er denne sag ikke netop et godt eksempel på en af de kritikpunkter, der har været omkring betænkningen – nemlig at embedsmændene vil bruge enhver lovhjemmel til at skabe lukkethed?

»Det er også derfor, jeg skriver i brevet, at det er vigtigt for troværdigheden omkring hele det her arbejde, at de åbner op her. I vores høringssvar har vi netop også efterlyst større præcision omkring § 24 [undtagelsen for aktindsigt, red.], så der ikke opstår tvivl,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Brevet til Justitsministeriet har følgende ordlyd:

Det er med stor forundring, jeg nu erfarer, at Justitsministeriet ikke allerede nu ønsker at delagtiggøre offentligheden i de høringssvar, der er indkommet vedrørende Offentlighedskommissionens betænkning. Allerede nu er der en meget livlig debat om betænkningen, og i den forbindelse er det helt uforståeligt, at vi i debatten ikke har adgang til høringssvarene.

Justitsministeriet bør give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Jeg skal derfor henstille til, at høringssvarene omgående bliver gjort offentlig tilgængelige, således at vi ikke hver især skal til at bede om aktindsigt. Det vil øge troværdigheden omkring arbejdet hen imod en ny offentlighedslov.

Mvh. Mogens Blicher Bjerregård

0 Kommentarer