DJ anker vundet sag om ophavsret

 

 

ERSTATNING. »Vi vandt, men ikke stort nok,« siger advokat Anne Troelsen fra advokatfirmaet Norsker & Jacoby. Hun har på vegne af Dansk Journalistforbund (DJ) netop vundet en sag om ophavsret ved retten i Nibe, men er så utilfreds med dommen, at den nu er anket til Landsretten.

DJ anlagde sagen på vegne af seks journalister, hvis artikler fra Berlingske Tidende og Computerworld Online uden journalisternes viden og tilladelse blev kopieret direkte over på 'Danmarksportalerne' – nogle kommercielle hjemmesider ejet af Svend-Erik Mortensgaard fra Aars.

Svend-Erik Mortensgaard erkendte at have 'sakset' i alt 62 artikler fra Computerworld Online og to fra Berlingske Tidende. Han forklarede, at de kun var lagt på nogle testsider, og at han efterfølgende ville søge at opnå en aftale med de to medier om at levere nyheder til sine portaler. Faktum var dog, at alle de stjålne artikler var offentligt tilgængelige på internettet.

De seks journalisters krav var opgjort til i alt 205.000 kroner. Halvdelen af beløbet var vederlag for artiklerne, den anden halvdel en godtgørelse for, at journalisterne fik krænket deres ophavsret.

Dommeren i Nibe endte med kun at opfylde kravet om vederlag – altså et beløb på 102.500 kroner, og ifølge DJs advokat Anne Troelsen er det årsagen til, at DJ anker til Landsretten.

»Det er en fejlagtig dom, og vi vil have cementeret, at når journalisters artikler bliver brugt i en kommerciel sammenhæng – uden at de er blevet spurgt – så skal de have en erstatning, der minimum svarer til vederlaget. Det er praksis for krænkelser af ophavsretten, og vi vil i denne sag have en dom, der svarer til retspraksis,« siger Anne Troelsen.

0 Kommentarer