search

DJ afviser medlemsgabestok

DJ er imod gratis arbejde med visse undtagelser, siger næstformand Lars Werge. Men han afviser at hænge DJ-medlemmer ud, selv om de tilbyder kolleger at arbejde gratis. »Det bliver ikke med mig som næstformand, at vi laver en væg, hvor vi hænger folk til tørre,« siger han.

DJ er imod gratis arbejde med visse undtagelser, siger næstformand Lars Werge. Men han afviser at hænge DJ-medlemmer ud, selv om de tilbyder kolleger at arbejde gratis. »Det bliver ikke med mig som næstformand, at vi laver en væg, hvor vi hænger folk til tørre,« siger han.

Freelancer Signe Wenneberg blev kontaktet fire gange på én dag med tilbud om at udføre gratis arbejde. Det skrev hun en vred opdatering om på Facebook – og den trak på kort tid 500 likes. I skrivende stund har den fået over 2.300 likes og er blevet delt 133 gange.

Dansk Journalistforbund bakker op om Signe Wennebergs kamp mod gratis arbejde. Men næstformand Lars Werge understreger, at der er nuancer i den debat.

Helt grundlæggende: Kan det være okay som freelancer med en tom opgavebog at tage imod gratis arbejde?

»Det må være op til hver enkelt freelancer selv at afgøre. Men en ting er at tage imod det, noget andet er at tilbyde det fra et medlem til et andet. Det er i hvert fald ikke holdbart,« siger Lars Werge til journalisten.dk.

»Vi forsøger at nuancere det lidt: Når man er selvstændig, kan der nogle gange være en branding-værdi i at gøre noget gratis. Det er ikke det samme som at sige, at hver gang man skriver et indlæg eller en artikel, så skal man gøre det gratis. Det kan man jo ikke betale huslejen med. Men det kan godt være en god ide, hvis det åbner nogle nye forretningsmuligheder.«

Flere har i debatten krævet, at navnene på kolleger, der forsøger at overtale freelancere til at tage gratis arbejde, kommer frem – så forbundet kan sanktionere. En skriver, at de burde smides ud af Dansk Journalistforbund, hvis de er medlemmer.

Hvad kan og vil I gøre, hvis der er tale om kolleger i forbundet, som forsøger at få freelancere til at levere gratis arbejde?

»Vi kan gøre det, vi gør nu – nemlig sige, at det synes vi ikke er i orden. Journalistik i DJ-regi handler om at arbejde med kvalitet, og kvalitet er ikke gratis. Men det bliver ikke med mig som næstformand, at vi laver en væg, hvor vi hænger folk til tørre, fordi de måske har forbrudt sig mod vedtægter eller god tone,« siger Lars Werge.

»Vi skal som forbund være opmærksomme på, at i sådan en situation optræder vi både som anklager og dømmende magt. Vi kan meget hurtigt dømme folk ude, og det skal helst være sådan, at man ikke føler sig i fare for at blive hængt op på dagens skammervæg.«

I stedet peger Lars Werge på, at de freelancejournalister, der får tilbudt gratis arbejde, selv må sige nej.
»Jeg forstår godt frustrationen, men jeg vil sige, at man også selv har et ansvar. Dels kan man sige nej til de tilbud, som Signe Wenneberg også har gjort her. Hun har heller ikke nævnt navnene på de pågældende kolleger, selv om fristelsen måske har været der. Det synes jeg er helt rigtigt.«

Du nævner, at medlemmer ikke skal hænges til tørre, fordi de måske har brudt vedtægterne. Men hvis man bryder DJ's vedtægter, skal man så ikke have en form for sanktion?

»Hvis folk bryder vedtægterne, og vi kan bevise det, så ryger de ud af forbundet. Men der bliver ikke tale om, at nogen på baggrund af en henvendelse om, at de har tilbudt gratis arbejde, skal op på et virtuelt skafot,« siger Werge.

Han tilføjer dog, at DJ ikke kan gøre ret meget, hvis der ikke er nogen overenskomst på den arbejdsplads, tilbuddet kommer fra.

»DJ er imod gratis arbejde. Hvis vi har en overenskomst på arbejdspladsen, så må man ikke arbejde gratis. Det er ulovligt. Men der er en del arbejdspladser, hvor vi ikke har overenskomster. Der kan vi ikke gribe ind, selv om en kollega bliver tilbudt arbejde til 0 kroner.«

Debatten har også taget en anden drejning. Flere freelancere har peget på, at det er et særskilt problem, at studerende udfører gratis arbejde for at få erfaring – arbejde, der måske kunne være landet hos en freelancer.

De studerendes organisation Danske Journaliststuderende anerkender problemet. Formand Asbjørn Andersen skriver i en kommentar her på journalisten.dk:

"Vi har forsøgt flere ting, så sent som i foråret forsøgte vi at få Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til at stoppe distributionen af gratis jobopslag, men uden held. Der er ingen tvivl om, at gratis arbejde absolut ikke er i orden."

Han fortsætter:

"En af årsagerne til, at flere studerende begynder at arbejde gratis, er, at der er ved at skabe sig en efterspørgsel på flere journlistiske erfaringer fra praktikstederne, når der skal ansættes praktikanter. Men hvordan får man det? Den nemme måde er at tage imod nogen af de gratis jobopslag."

Asbjørn Andersen efterlyser, at DJ går aktivt ind for at forhindre, at gratis arbejde florerer på studiernes maillister. »Vi har efterspurgt det længe, men bliver mødt med opgivenhed,« skriver han.

Lars Werge, har DJ gjort godt nok i det konkrete tilfælde?

»Hvis det kan tolkes som, at vi er opgivende, så har vi bestemt ikke gjort det godt nok. Det må så skyldes forskellige synsvinkler, at det kan tolkes sådan, for jeg synes ikke, vi har været opgivende. Men vi har været realistiske. Vi har ingen adkomst til, hvad Journalisthøjskolen hænger op på en opslagstavle, uanset om den er fysisk eller virtuel,« siger Werge.

Han tilføjer, at der er stor forskel på, om det er journalistpraktikanter eller akademikerpraktikanter, der udfører gratis arbejde.

»Der er på overenskomsterne i AC (Akademikernes Centralorganisation, red.) en helt anden tradition for at have gratis – altså kun SU-lønnet – praktik. Det kan vi ikke stille noget op over for. Men vi taler med vores tillidsfolk ude på arbejdspladserne om, at de skal være opmærksomme på, hvilke overenskomster de nye medarbejdere ankommer på. Og de skal problematisere over for chefredaktørerne, hvis der er tale om gratis journalistpraktikanter.«

Lars Werge mener også, de studerende selv har et medansvar for den del af striden, der netop handler om gratis arbejdskraft på studierne.

»Asbjørn Andersen sætter også fokus på en anden del af problemet: At de journaliststuderende går ud og udfører gratisarbejde på arbejdspladserne, fordi de tror, det giver en slags merit, inden de skal i praktik. Men der er det ikke kun DJ, der har ansvaret. Det er også de studerende og deres faglige organisationer, der har ansvar for at vende problemet med skolerne.«

Kommentarer
25
Henning Sørensen
13.09.12 10:33
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Kære Lars Werge,

Tak for endnu en omgang forblommede værdierklæringer i modsætning til konkrete og ikke mindst målbare strategiske handlingsplaner. Vil du venligst forklare mig, hvordan ovennævnte stillingstagen flugter i forhold til DJs formulerede freelance-strategi. Nærmere bestemt punkt h:

h) konsekvent at forfølge alle enkeltsager om freelance vilkår, der undergraver overenskomsten, enten fordi freelanceren burde have været ansat på overenskomsten, eller fordi freelancerens vilkår undergraver overenskomsten

Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
13.09.12 11:12
Re: DJ afviser medlemsgabestok
Kære Henning Sørensen,
Tak for konkret spørgsmål: Vi vil forfølge enkeltsager, der undergraver overenskomsten. Men det vil vi da gøre på oplyst grundlag - og det skal da ske både fra Gl. Strand, fra de lokale tillidsrepræsentanter og fra freelanceren selv.
Og en masse arbejder finder jo sted, hvor vi ikke har overenskomst. Dermed heller ikke noget krav om mindstebetaling.
Det troede jeg egentlig ikke var så svært at forstå. Men det vil jeg selvfølgelig tage med mig videre.
MVH Lars
Fremhævet af Journalisten
Kim Ravn-Mortensen
13.09.12 13:53
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Hej Lars

Nu må selv DJ ledelssens sommer være ved at nå sin ende - så hvordan går det med action og handling i forhold til freelancernes elendige vilkår, som jo før ferien blev heftigt debatteret her og på møder i både København og Aarhus, hvor der kom mange gode ideer og forslag på bordet?

Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
13.09.12 16:50
Re: DJ afviser medlemsgabestok
Kære Kim,
Som også fortalt på medlemsmøderne, så er vi i gang med et arbejde, der munder ud i en strategi, som forhåbentlig kan vedtages til foråret på delegeretmøde i Kolding.
En central del af arbejdet, som også blev diskuteret på møderne, er, at forandring ikke kun sker fra DJ-toppen, men i høj grad via medlemmernes aktive deltagelse.
MVH Lars
Fremhævet af Journalisten
Asbjørn Andersen
13.09.12 18:57
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Jeg siger ikke, at DJ skal forbyde journalisthøjskolen de opslag. Det ved jeg jo godt, der DJ ikke kan.

Jeg mener, at man med en fælles indsats vil kunne lægge et pres på skolen. Jeg vil også sige, at vi har en del af ansvaret, men det er klart, at når konkurrencen om praktikpladser bliver større og større, så vil nogen føle sig fristet, når man kan se, at det hjælper med erfaringer. Samtidig mener vi i KaJ, at kvaliteten i uddannelsen er faldet markant, og det har også en betydning.  

DJ, dermed også KaJ - Kredsen af Journaliststuderende som del af DJ, skal have langt mere fokus på at begrænse den tro, som nogen studerende har, om at det giver en bedre praktikplads at arbejde gratis. Jeg kan ikke se et problem i, at bliver sat et mere forpligtende samarbejde i gang mellem forbund, studenterorganisationer og uddannelserne - Et lang mere aktivt arbejde end i dag. 

Og Lars, hvad tror du, at medier der bruger gratis arbejdskraft ville have det med at blive hængt ud?

Jeg foreslår, at vi kan sætte os sammen og finde en løsning, istedet for at skyde på hinanden. Men en ting vil jeg gerne slå fast med syvtommersøm: Jeg mener ikke, at det hjælper straffe de studerende, og det hjælper heller ikke give os hele skylden for problemet. 

Det her skal løses med en stor fælles indsats, og der skal turbo på den. Jeg vil meget gerne være med.   

Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
13.09.12 19:44
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Undskyld mig, men jeg bliver altså lidt rystet, når jeg ser, at vores næstformand offentligt går ud og bifalder gratis arbejde i visse situationer.

Min klare holdning er, at et fagforbunds holdning da altid skal være, at gratis arbejde ikke er i orden. Det er ikke mindst det, jeg betaler mit kontingent til.

Hvis I absolut vil nuancere det, så nøjes venligst med at gøre det internt og i små fora.

Men det er altså helt uhørt, at enten formand eller næstformand går ud med sådanne nuancerede budskaber.

Husk lige, at budskaber skal være enkle og klare, hvis de skal nå modtageren, og det er et nuanceret budskab ikke!

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
14.09.12 06:42
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Det har Ida Sønderby Rosgaard helt ret i - hvad man kan forvisse sig om på k-forum, hvor deres egen fagforening endog slår til lyd for, at søreme har være tradition i mange år. Det var for ca et år siden - og k-forums deltagere synes også det var helt fint. Et år er gået, og nu lyder det noget anderledes fra de mange ledige kommunikatører. Det kunne være rart, hvis deres fagforening også meldte klart ud, at folk skal have løn for deres arbejde. 

 

Fremhævet af Journalisten
Bo Østlund
14.09.12 08:38
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Enig med Ida.

Som medlem af DJ siden 1975 - og et liv med 25 års fastansættelse og otte år som fri fugl - har det altad slået mig, i HVOR høj grad mit forbund igen og igen valgt at kæmpe de fastansattes kampe på arbejdspladserne frem for freelancernes kummerlige vilkår.
Og næstformandens tungetale indikerer, at alt her i 20012 stadig er ved det gamle.

Fremhævet af Journalisten
Lars Lindskov
14.09.12 22:38
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Undskyld mig, men jeg bliver altså ekstrem rystet, når jeg ser, at vores næstformand (eller formand) ikke må nuancere budskaberne. Det er nok noget af det mest pinlige udsagn jeg længe har oplevet. Tænk sig, at man i et moderne demokratisk samfund ikke må nuancere sine budskaber - og så ovenikøbet i en politisk valgt ledelse!

 

Gratis arbejde er naturligvis ikke i orden, men der kan være undtagelser, hvilket Werge ganske udmærket siger. Personligt har jeg lavet gratis arbejde i min søns håndboldklub ved at tage fotos af hele ungdomsafdelingen og lave en stor stak fotos til dem. Jeg har tidligere gjort det samme i datterens svømmeklub og der skal jeg jo nok hænges mere til tørre, da der er vand involveret - men mere seriøst - skal jeg udstilles i en gabestok af den grund? 

Jeg har også lavet gratis arbejde ved at levere billeder til Konservative, Socialdemokratiet og SF (ok - nogle fik det ikke helt gratis, men meget billigt)

 

Nogle gange har jeg også leveret gratis billeder til de mennesker jeg har fotograferet - masser af aviser tager penge for den slags. Så der er jeg heller ikke på rette bane, men til gengæld har mine kolleger måske bedre adgangsforhold, hvis de kommer de samme steder.....

 

Jeg har givet masser af gratis konsulent bistand til alle mulige medieopsøgende mennesker, hvilket sikkert har resulteret i, at gode kolleger har fået gode freelance-jobs

 

NÅ - jeg er såmænd bare glad for, at min næstformand ikke vil hænge mig til tørre eller udstille mig i en gabestok p.g.a. ovenstående - men helt ærligt må jeg sige jeg er smule rystet over "man" ikke kan læse nuanceret!

 

Måske skal man bare overveje at blive brugtvognsforhandler, så man kan stige lidt i befolkningens tillid - vores rating er såmænd forståelig med disse indlæg

 

i al fredsommelighed

Lars Lindskov 

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
15.09.12 08:21
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Kære Lars Lindskov

Du har ikke desværre ikke helt forstået budskabet i mit indlæg, selv om det ellers ikke var særligt nuanceret!

Budskabet er, at en fagforening selvfølgelig ikke skal gå ud og bifalde gratis arbejde for hverken fastansatte, studerende eller freelancere.

Om du, jeg eller andre vælger at arbejde gratis, er sådan set sagen uvedkommende. Det er vores egne individuelle valg.

Men når en fagforeningsledelse offentligt går ud og på den måde anerkender gratis arbejde, så åbner det budskab på trods af, at det "bare" er et delbudskab ikke bare en kattelem for arbejdsgiverne, men en elefantport!

Blot til din orientering så klarer jeg mig godt som freelancer, og det skyldes ikke mindst, at jeg ikke arbejder gratis og derudover siger nej til de kunder, som presser mig urimeligt på prisen. Men jeg har stor respekt for, at andre kører deres forretning på en anden måde.

I øvrigt undrer jeg mig over, at et hovedbestyrelsesmedlem kommer med et indlæg, der er så præget af galde og besk sarkasme grænsende til personangreb, fordi jeg som menigt medlem tillader mig at give min mening til kende. Gå venligst efter bolden og ikke kvinden!

De oprigtigt bedste hilsner med ønske om et fortsat godt samarbejde i DJ

Ida Sønderby Rosgaard

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
15.09.12 09:18
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Igen vil jeg støtte Ida Sønderby Rosgaard. 

Jeg tror det handler en lille smule om at være på omgangshøjde med situationen, som mange medlemmer oplever dialogen.

For øjeblikket kører forbundet en sag for mig. Når jeg ser på modpartens argumenter må jeg korse mig - bl.a. argumenterer han med, at mange hjælper ham og hans kolleger uden at få betaling. I fredags var jeg til møde om et fast samarbejde (som fleksjobber eller med et freelanceforhold).

 Jeg skulle jeg komme med 4 oplæg på 4 forskellige emner, der også skulle indeholde stilligtagen til hvad der skulle publiceres trykt/online og rækkefølgen.

De fortalte, at det ikke var noget problem for dem at få freelancere til at komme med et sådant arbejde for at få arbejde hos dem.  

Det er sådanne oplevelser, der kommer ud af det skred vi skal forholde os til derude i virkeligheden.

I øvrigt er jeg også dødhamrende træt af af at fok bruger mit arbejde med henvisning til at "du er sådan en flink fyr, der går helhjertertet op i de sager du involverer dig i." 

Fremhævet af Journalisten
Jan August Hillers
15.09.12 09:36
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Er formanden enig med næstformanden? Og hvad mener formanden i det hele taget i denne sag?

Det er måske et udslag af ansvarsfordeling, at det er Lars, der skal tage sig af dette område. Og det kan også meget vel være efter samtale med bla Mogens, at Lars skriver, som han gør. Men sådan rent kildekritisk er Lars vel temmelig grøn på dette område sammenlignet med Mogens?!

Det er ok med mig at en freelancer for at afprøve et nyt forretningsområde tilbyder gratis arbejde for at lære og for at vise sin kunnen - en enkelt gang. Kan også gælde elever. Jeg kan heller ikke hidse mig op over en redaktør, der presset af sin overordnede forsøger at få leveret ydelser gratis/MEGET for billigt.  For mig er det største problem de medlemmer af DJ, der tilbyder/accepterer at arbejde/levere gratis eller næsten gratis. Jeg så gerne en eksklusionspolitik overfor dem. Hvis man er nødt til at arbejde gratis eller næsten gratis, er det nok, fordi man burde finde sig et andet job.

Fremhævet af Journalisten
Lars Lindskov
15.09.12 09:57
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Hej Ida

 

Vi bliver ikke enige, men prøv at læste bare artiklens underrubrik - og ja - det er rigtigt Werge prøver at nuancere det, men det er du jvfr. dit indlæg imod man skal gøre som faglig leder.

Jeg kom så med et par eksempler på, hvad gratis arbejde kunne være 

 

Jeg mener ikke selv, at jeg kommer med galde, men selv HB medlemmer har vel ret til at have en mening...-:)

 

med mere fredsommelighed

Lars L 

Fremhævet af Journalisten
Lasse Glavind
15.09.12 13:21
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Efter at have siddet til en hel del møde med Lars Lindskov i DJ's Freelanceudvalg, så kan jeg garantere debattørerne for, at han ikke går ind for gratisarbejde og af et ærligt hjerte arbejder for bedre forhold for freelancerne.

Men når jeg læser den her debat, så synes jeg alligevel, at den illustrerer ret tydeligt, at HB og formandsskabet er nødt til at se i øjnene og erkende åbent, at man har lagt en politisk strategi for DJ, der ikke i tilstrækkelig grad (om overhovedet) har været på forkant med udviklinen på arbejdsmarkedet og i medlemmernes liv.

Man har haft alt for meget fokus på at tilpasse DJ til nogle abstrakte hokus pokus-fremtidscenarier udvikliet på CBS og omegn, der kun taler om globaliserede forretningsmodeller og vækst (er Dj en brancheforening eller en fagforening?) og alt for lidt fokus på at skabe en konkret hverdagspolitik, der handler om at sikre medlemmerne en ordentlig ramme om deres hverdagsliv også selvom de ydre former forandres med stor hast, - man er halset efter udviklingen, som andre har defineret den i stedet for at prøve på at være medskaber af den.. Da fagbevægelsen engang for længe siden skabte parolen 8 timers arbejde, 8 times hvile, 8 timers frihed - og faktisk opnåede det med den væsentlige pointe, at man kunne leve af de 8 timers arbejde - så var det et enormt civilisatorisk fremskridt og en ramme, der stillede krav til udviklingen - og ikke bare fulgte den.

Hvor er nutidens pejlemærker, visioner og krav? Hvor er debatten om 'den uundgåelige' udvikling og det nøgterne modsvar til al den globaliseringfetish, der strengt taget ikke byder på ret meget andet end dårlige arbejdsvilkår og lavere løn for en stadig større medlemsskare?

Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
16.09.12 17:22
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Kære Lasse Gladvind

 Jeg ved ikke, hvordan det står til med Lars Lindskovs hjerte.

Men mange tak for dit indlæg.

Det er ikke alene velskrevet.

Det er - efter min mening - en meget præcis analyse af af DJs politiske og fagpolitiske strategi, og hvor den er forkert.

Venlig hilsen

Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
17.09.12 07:35
Re: DJ afviser medlemsgabestok

@ Lasse Glavind

Godt skrevet! Bakker op 110%.

Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
18.09.12 09:24
Re: DJ afviser medlemsgabestok
Ja, Lars, vi har alle ret til at have en mening - men helst uden galde og besk sarkasme :-)

Jeg ser i øvrigt frem til at debattere videre med dig i andre fora, og jeg håber og tror, at vi er mere enige end som så!

De bedste hilsner
Ida
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
18.09.12 09:36
DJs mission er at sikre medlemmerne de bedste arbejdsforhold

Uanset hvem, der er eller bliver medlem af DJ, må DJ aldrig nogensinde gå ud offentligt og bifalde gratis arbejde.

Jeg medgiver, at gratis arbejde kan være et strategisk rigtigt valg for den enkelte i enkelte situationer. Men faktum er, at det både på kort og lang sigt skader os alle, både fastansatte, freelancere og studerende.

Og det kan ikke være en fagforenings opgave at give køb på fællesskabets kamp for de bedste arbejdsforhold, fordi man synes, at man skal tage hensyn til enkeltindivider eller -grupper.

DJ beskriver i øvrigt selv sin mission som følger:

"- DJ sikrer medlemmerne de bedste arbejdsforhold

- DJ arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet"

http://journalistforbundet.dk/Om-DJ/

Her står der således ikke noget om, at DJs valgte politikere kan eller skal gå ud og bifalde gratis arbejde - heller ikke, når der kun er tale om "visse undtagelser". Her står der til gengæld - og heldigvis - helt klart, at "DJ sikrer medlemmerne de bedste arbejdsforhold".

Jeg håber, at DJ vil udarbejde et budskabskatalog, så vi fremover ikke bliver mødt af disse farlige udmeldinger fra højeste sted. Hvis I har brug for hjælp til at udforme professionelle budskaber, er I velkommen til at kontakte mig, og jeg tager selvfølgelig som minimum taksterne ifølge det fremragende værktøj, som DJ har udarbejdet til freelancerne - Vejledende vilkår på alle DJ's områder.

De bedste hilsner med ønske om en sund og velovervejet fremtid for DJ med klare budskaber!

Fremhævet af Journalisten
Claus Jensen
18.09.12 11:24
Re: DJ afviser medlemsgabestok
En fagforening skal i høj grad bifalde alt det frivillige arbejder, der udføres i foreninger i det ganske land. Det er en hjørnesten i vores samfund, og det skal forsmåede freelancere ikke stoppe. Selvfølgelig skal man kunne feje gulve i en spejderhytte uden at blive hængt til tørre af FOA, selvfølgelig skal man kunne lave regnskaber i badmintonklubben uden at komme på forsiden af DJØF-bladet og selvfølgelig skal man kunne lave frivilligt arbejde som DJ'er. Grænsen synes personligt går ved, om det frivillige arbejde ydes til "NGO'er" eller profitdrevne virksomheder. Og ved NGO'er går grænsen i mine øjne ved, om arbejdet er nogle få timer om ugen kontra fuldtid.
Fremhævet af Journalisten
Claus Jensen
18.09.12 11:29
Re: DJs mission er at sikre medlemmerne de bedste arbejdsforhold
Selvfølgelig skal DJ bifalde alt det frivillige arbejde, der ydes i foreninger dagligt. Alt andet vil være at gå i for små sko. Generelt klæder det mennesker, at de har et nuanceret syn på tilværelsen. Sort/hvide holdninger har sjældent gjort noget godt for nogen.
Fremhævet af Journalisten
Henning Sørensen
18.09.12 11:42
Re: DJ afviser medlemsgabestok
Frivilligt foreningsarbejde har ikke en hujende fis at gøre med DJ. Lad os en få fagforening i stedet for et meningsorgan. Stop nu den endeløse strøm af værdierklæringer om alt muligt mellem himmel og jord og få præsenteret nogle konkrete strategiske handlingsplaner. I den forbindelse vil jeg anbefale DJ at entrere med en konsulent. For det virker ikke som om, at forbundet kan finde ud af at skelne mellem noget så basalt som mission, vision, værdierklæringer og strategiske handlingsplaner. Sidstnævnte er i hvert fald ikke-eksisterende.  
Fremhævet af Journalisten
Signe Løntoft
18.09.12 12:11
vel talt
Jeg er fuldstændig enig med Ida Rosgård. Det er ikke alene umusikalsk, men farligt for DJ og for ledelsens troværdighed, at budskabet i denne sammenhæng skal "nuanceres". Budskaber fra en fagforeningsledelse bør være tydelige. At begynde at tale om at fotografere ungernes håndboldhold gratis eller skrive en tale til svogerens mors fødselsdag er efter min mening useriøst. Det, der aktuelt bliver debatteret, er gratis arbejde og arbejde mod symbolsk betaling, og når jeg skriver arbejde, mener jeg arbejde og ikke vennetjenester. At den enkelte journalist/fotograf/grafiker/kommunikationsrådgiver måtte beslutte sig for at lave et stykke gratis arbejde for at brande sig selv, er en personlig sag, men det er ikke noget, som formand eller næstformand skal gå ud og bifalde offentligt.
Fremhævet af Journalisten
David Breuer
19.09.12 07:00
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Enig med Ida og Signe.

Gratis arbejde betyder noget som folk føler sig forpligtet til at gøre i håb om at få mere betalt arbejde og ikke frivilllige foreningsarbejde eller lignende. Det er ikke DJs opgave at fremme gratis arbejde. DJ skal bidrage til at opdragsgivere ikke forventer eller kræver gratis arbejde. Det er heller ikke DJs opgave at fordømme marketingsinitiativer fra freelancere som ligner "gratis arbejde" men er meget begrænset i omfang.

Fokusér på opdragsgivere og deres handlinger og forventninger. Og hver gang spørg om en fastansat vil forventes at lave det samme styk arbejde gratis "for at promovere sig selv". 

 

Fremhævet af Journalisten
Rikke Bergquist
19.09.12 09:33
Re: DJs mission er at sikre medlemmerne de bedste arbejdsforhold

Hej alle,

Så vidt jeg ved, er fagforeningernes fremmeste opgave stadig at sikre ordentlige arbejdsforhold for arbejdstagerne på markedet. Gratis arbejde hører næppe under den kategori. 
Jeg er enig med Ida, der har fremført rigtig mange gode argumenter i denne her tråd om, hvorfor det derfor er helt skudt ved siden af, når vores formand går ud og siger god for gratis arbejde i nogle situationer. Det er da at skyde os, medlemmerne, i ryggen. For hvem er det mon, der vil tage imod den udmelding med kyshånd? 

Siden jeg gik freelance, har jeg overvejet, om jeg skulle forblive medlem af denne fagforening, for det er tydeligt, at der de sidste mange, mange år, ikke er gjort det store, for at skabe BEDRE vilkår for freelanceren. Men jeg har valgt at blive, for jeg tror på, at vi må stå sammen for at ændre vilkårene. Og jeg håber, at hele forårsdebatten, der nu er blevet til en efterårsdebat, vil være med til at rykke vores DJ i den rigtige retning, så også vi freelancere, kan få ordentlige forhold. 

Fremhævet af Journalisten
Jeannette Refstrup
09.11.12 10:10
Re: DJ afviser medlemsgabestok

Skulle vi ikke også begynde at debattere, hvad det er, vi kan tilbyde, som er så meget værd, at kunderne vil betale for det?

For som uddannede, efteruddannede, voksne og erfarne kan vi altså en hel masse, som studerende og praktikanter ikke kan.

Min oplevelse er faktisk også, at der rundt omkring er en vis forståelse for, at "når man køber gratis, får man gratis." Altså: Man kan ikke forvente ret meget af en gratis ydelse og slet ikke bygge vigtige beslutninger og indsatser i sin forretning på den.

Bedste hilsner fra

Jeannette Refstrup, Strup & Strup Kommunikation

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen