Hvervekampagne

DJ afsætter millionbeløb til at skaffe nye medlemmer

Dansk Journalistforbund har afsat lige over 3 millioner kroner til at hverve medlemmer. Med flere medlemmer er det muligt at finansiere fremtidens drift, lyder det fra formand Tine Johansen

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse har for nyligt godkendt, at man vil øge indsatsen med at hverve flere medlemmer til forbundet.

Det betyder konkret, at Dansk Journalistforbund afsætter et årligt beløb på omtrent 1,6 millioner kroner i 2024 og 2025 – altså omtrent 3,2 millioner kroner – til hvervningsindsatsen.

Ifølge formand Tine Johansen er det vigtigt for forbundet at få flere unge og studerende med i det faglige fællesskab, som har været ramt af et efterslæb efter corona, hvor det var svært at rekruttere medlemmer blandt de studerende på medieuddannelserne.

Skal fastholde medlemmer

Erfaringen viser nemlig, at de tidlige rekrutteringer er bedst til at sikre fastholdelse af medlemskabet af forbundet i mange år.

”Derfor er der en særlig opgave nu med at sikre os, at vi er godt organiseret og står stærkt,” siger hun.

Konkret skal pengene bruges til to tidsbegrænsede ansættelser, som primært skal dedikeres til hvervning af nye medlemmer. Organisatorisk kommer de til at være koblet til Dansk Journalistforbunds afdeling for kommunikation, event og organisering.

I praksis skal de tidsbegrænset ansatte blandt andet understøtte de frivillige ude på uddannelsesinstitutionerne i arbejdet med at hverve flere medlemmer.

Penge hentes fra formue

Beslutningen kommer i kølvandet af, at samme hovedbestyrelse for nyligt vedtog en spareplan for DJ, hvor der blandt andet skal spares på Fagfestival, Fagligt Stævne og fagbladet Journalisten.

Pengene til hvervningsindsatsen kommer fra DJ’s formue og er derfor ikke direkte relateret til spareplanen, siger Tine Johansen:

”Når hovedbestyrelsen tidligere har iværksat en spareplan, er det på driftsbudgettet, fordi vores indtægter og udgifter år for år skal hænge sammen. Men ved siden af det har vi en formue, som vi med åbne øjne bruger til afgrænsede investeringer.”

Så det hænger ikke sammen med spareplanen?

”Nej, det gør det ikke. Det hænger indirekte sammen på den måde, at hvis vores økonomi skal hænge sammen på langt sigt, skal vi investere i at få organiseret flere medlemmer. De mange studerende, som vi nu vil ud og tale med og involvere i DJ’s arbejde, skal på et tidspunkt ud på vores arbejdsmarked og vedblive at være medlemmer hos os.”

De omtrent 3,2 millioner kroner svarer ikke alene til lønudgifter, men DJ’s samlede udgifter forbundet med en fuldtidsansættelse.

2 Kommentarer

Kasper Thorup Løftgaard
17. APRIL 2023
Hvis man gjorde noget reelt for at forbedre freelancere og løstansattes vilkår, og ikke blot bruge vores kontingent som en slags støttekroner, så ville man nok have markant nemmere ved at hverve nye, unge medlemmer.

De ved godt hvilken virkelighed der venter dem, og den er ikke nødvendigvis som fastansat.
Finn Arne Hansen
14. APRIL 2023
800.000 kroner per medarbejder per år!