DJ afsætter en halv mio. kroner til 50 års jubilæum

Dansk Journalistforbund fylder næste år 50 år, og det skal markeres med en række tilbud til medlemmerne. Det besluttede hovedbestyrelsen i dag. Men der var stor uenighed om fokus og fremgangsmåde.

Dansk Journalistforbund fylder næste år 50 år, og det skal markeres med en række tilbud til medlemmerne. Det besluttede hovedbestyrelsen i dag. Men der var stor uenighed om fokus og fremgangsmåde.

2011 bliver det helt store jubilæumsår for Dansk Journalistforbund. De 50 år på bagen skal markeres over hele landet, og samtlige medlemmer skal have mulighed for at byde ind med ideer.

Det blev konklusionen, da forbundets hovedbestyrelse i dag besluttede at afsætte en halv million kroner til diverse arrangementer i anledning af jubilæumsåret.

Endnu er det hverken afgjort, hvilke arrangementer der bliver tale om, eller hvem der skal udføre dem.

Efter en længere debat enedes DJ's hovedbestyrelse dog om, at ansvaret for jubilæumsårets arrangementer lægges hos forretningsudvalget.

»Men vi lytter til, at der er stemning for, at det kan være en idé, at man trækker kreative kræfter ind i forhold til at lave event-fremmende arrangementer,« konkluderede DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård.

Forud var både økonomi, formål og mulige temaer for 50 års-jubilæet blevet debatteret. Og der lød kraftig kritik af det foreløbige oplæg til fejringen:

»Det her oplæg er for dårligt og for ufokuseret,« påpegede HB-medlem Per Roholt Pedersen, der efterlyste en hovedidé for jubilæumsåret:

»Det virker ikke, som om at man har tænkt over, hvad man vil, og hvordan man vil få de 1000 blomster til at blomstre. Det er en meget flad indstilling. Og derfor er det nok fint bare at starte med 250.000 kroner.«

Andre tilsluttede sig, at man kunne overveje at starte med 250.000 kroner – for så siden eventuelt at give en ny bevilling på 250.000 kroner. 

Endvidere blev der udtrykt bekymring for, hvorvidt forretningsudvalget ville være de rigtige til at forløse opgaven med at få et succesrigt jubilæumsår:

»Diskussionen tyder på, at der er brug for at få kreative kræfter ind. Lad os nedsætte en arbejdsgruppe, der kan komme med et oplæg til, hvordan det her skal gøres kendt,« lød det fra Karin Mette Petersen, der fik støtte fra blandt andre Lars Werge:

»Hvad er det for noget, man vil med det? Har man overhovedet haft noget ønske om at gøre noget ud af det her?,« sagde han.

Spørgsmålet om markeringen af Dansk Journalistforbunds 50 års jubilæum blev allerede behandlet på forrige hovedbestyrelsesmøde, hvor man ikke nåede frem til nogen fælles konklusion.

Her blev forretningsudvalget bedt om at komme tilbage med en mere klar indstilling. Og i det seneste udspil til dagens HB-møde er der lagt vægt på, at man bør støtte arrangementer, der især følger 3 retningslinjer:

  • Nye netværk, som er opstået som et medlemsbehov, skal tilgodeses 
  • Ansøgere til arrangementer skal selv bidrage med halvdelen af udgifterne
  • Alle arrangementer skal have et fælles DJ-jubilæumsbrand, ligesom DJ skal facilitere administrationen af arrangementerne.

Dagens hovedbestyrelsesmøde besluttede dog, at ansøgere ikke selv skal bidrage med halvdelen af udgifterne. Frygten er, at det vil forhindre kreative projekter i at blive realiseret.

Uenigheden på mødet fik på et tidspunkt DJ's næstformand, Fred Jacobsen, til at efterlyse, at man stod sammen om dagens beslutning:

»Det her egner sig ikke til, at vi kommer ud i en fesen afstemning. Jeg hører, at det med medfinansiering skal vi droppe. Men kan vi så ikke sige, at vi holder fast i den kvarte mio. kroner, men så på en måde sørger for, at vi fremmer de gode nye forslag. Og så skal vi have en eller anden måde at styre det på. Det dur ikke, vi går ud i en fesen afstemning, som klart signalerer manglende engagement, som denne debat bærer præg af,« sagde Fred Jacobsen.

Det fik til gengæld andre til at protestere:

»Det provokerer mig helt vildt, at Fred taler om fesen afstemning. I et demokratisk samfund er der ikke noget, der hedder fesen afstemning. Det er at pisse på os. Problemet er, at det er et dårligt udarbejdet oplæg. Hvad er det for noget, man vil med det? Har man overhovedet haft noget ønske om at gøre noget ud af det her?,« lød det fra Lars Werge, der efterfølgende pointerede, at det virker, som om at man ikke tager 50 års jubilæet alvorligt:

»Man foregøgler at tage det alvorligt. Men der skal noget power ind i det her arbejde. Det er ikke godt nok,« tilføjede han.

Undervejs i debatten blev der direkte stillet spørgsmål ved, hvorfor DJ overhovedet fejrer de 50 år. Og Mogens Blicher Bjerregård medgav da også, at »der har været meget forskellig holdning til, om man overhovedet skulle markere et 50 års jubilæum«.

Hertil sagde Fred Jacobsen:

»Det er rigtigt, at oplægget ikke er blevet præcist. Og vi diskuterer nøjagtigt det samme som på sidste hovedbestyrelsesmøde. Og så kan man sige, er det ikke Mogens og mig, der ikke har bragt det videre. Men det, jeg så appellerer til, det er, at vi skaber engagement i forhold til det, vi så beslutter. Signalværdien af, at vi kommer ud med en halv tilslutning ved en afstemning, er ikke den bedste.«

Og Lars Werge skød tilbage:

»Så kan jeg ikke forstå, hvorfor I ikke bare foreslår, at vi dropper det.«

Mens Per Roholt mente, at situationen faktisk er den omvendte:

»Det er simpelthen ikke korrekt, at der ikke er engagement omkring det her. Allerede for et år siden var vi engagerede. Det er simpelthen, fordi vi bare har fået et dårligt oplæg,« sagde han.

Efter længere diskussion enedes hovedbestyrelsen dog om at satse på 50 års jubilæet og med en bevilling på en halv million kroner.

Og ifølge Mogens Blicher Bjerregård står det meget klart, hvad man vil:

»Det er tidligere blevet sagt, at vi i højere grad skal komme ud til medlemmerne med arrangementer. Og der så vi, at 50 års jubilæet kunne være anledningen til at prøve de her ting af. At medlemmerne får mulighed for at opleve, at de er i fokus. Det er ikke en fest med Lars Løkke Rasmussen og Lene Espersen. Det er en fest hele året rundt. Og det vil være med til at brande os hele vejen rundt. Og når vi har valgt det her med at skabe de her nye netværk – så er det, fordi det er noget af det, der tales om – at lade medlemmerne selv bestemme, hvordan det er, man vil mødes,« påpegede DJ's formand, der forestiller sig, at der skal være et fælles brand på de bevillinger, der vil blive givet. Og at nye netværk vil være en væsentlig del af det.

2 Kommentarer

morten bruun
3. NOVEMBER 2010
Re: DJ afsætter en halv mio. kroner til 50 års jubilæum

Jeg fylder osse 50 år i 2011 - og jeg agter at fejre det med en højtidelighed, hvor der sandsynligvis vil være nogle af Journalistforbundets sjoveste, sødeste, klogeste og dygtigste medlemmer blandt gæsterne (jeg kender alle fire). Hvis HB har problemer med at opfinde 'eventfremmende arrangementer' kan jeg da sagtens gøre mit 50 års jubilæum til en sådan begivenhed. I kan bare sende pengene...

Kh/

Morten

 

bent øberg
3. NOVEMBER 2010
Re: DJ afsætter en halv mio. kroner til 50 års jubilæum
hvor herligt.. det er dælme blevet et stort forbund.. og en alvorligt arbejde hovedbestyrelse, der kan vikle sig ind i sådan en debat.. konstarerer en deltager i stiftelsesmødet på århus universitet, da de tre daværende foreninger lod sig forene...