DJ: Adressebeskyttelse vil svække graverjournalistikken

Automatisk adressebeskyttelse af 18.000 erhvervsfolk i CVR-registeret vil svække journalisters mulighed for at kigge erhvervslivet efter i kortene, mener Dansk Journalistforbund. ”Det bliver et benspænd,” siger Tine Johansen. Ifølge regeringen skal loven beskytte erhvervsfolk mod kriminelle og stalkere

Det skal ifølge et lovforslag fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) være nemmere for erhvervsdrivende at få adressebeskyttelse i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). I dag har alle og enhver gratis adgang til CVR-registeret, hvor man også kan se hjemadressen på for eksempel direktøren, stifteren og medlemmerne af bestyrelsen. Ifølge forslaget skal adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister (CPR) automatisk føre til hemmelig adresse i CVR.

Det skriver Business.dk

Dansk Journalistforbund tager afstand fra forslaget, fordi loven også kommer til at ramme journalister, forklarer næstformand Tine Johansen.

”Vi har talt med medlemmer, der laver graverjournalistik, og de fortæller, at det bliver et benspænd for dem,” siger hun.

Skal beskytte mod kriminelle
DJ har derfor taget kontakt til politikere på Christiansborg, og forbundet har også tilbudt at få foretræde for folketingets erhvervsudvalg.

Ifølge forslaget fra erhvervsminister Brian Mikkelsen skal adressebeskyttelsen forhindre, at kriminelle og stalkere kan opsøge de erhvervsdrivende.

Ifølge Tine Johansen vil loven betyde, at journalister vil få sværere ved at fastslå identiteten bag hvem, der tegner virksomhederne. Det gælder både ejere, direktion og bestyrelsesmedlemmer.

”Vi kan i DJ ikke se, at der er nogen tvingende begrundelse for at indføre det,” siger hun.

DJ: Adressebeskyttelse skal begrundes

Hvis loven bliver vedtaget, bør der ifølge Tine Johansen i det mindste være en undtagelsesregel for journalister, så de får adgang til oplysningerne.

”Men det må være en plan B,” siger hun.

Hvis erhvervsfolk bliver truet, skal de naturligvis have mulighed for at få adressen fjernet, tilføjer hun.

”Men det bør kun ske, hvis der er tvingende grunde til det.”

100.000 har hemmelig adresse

Er det ikke fair nok, at erhvervsfolk med for eksempel en stor formue kan få den samme adressebeskyttelse i CVR som de har i CPR-registeret?

”Journalisterne skriver jo ikke adressen på folk i artiklerne. De bruger adressen til at kunne fastslå deres identitet,” siger Tine Johansen.

Der er i dag 100.000 personer, der har beskyttet adresse i personregisteret. Af disse optræder ifølge bemærkningerne til lovforslaget cirka 18.000 i virksomhedsregisteret, som med det nye lovforslag dermed vil kunne få overført beskyttelsen, skriver Business.dk

Det er allerede i dag muligt at søge om at få sin adresse fjernet fra registret. I dag har omkring 140 personer skjult adresse i CVR-registeret.

0 Kommentarer