DJ accepterer virkeligheden

 

 

Gennem mange år har flerfunktionaliteten været et af de helt store stridspunkter i Journalistforbundet. Nu har forbundet slugt kamelen. I stedet for at modarbejde, at medieansatte får pålagt nye arbejdsopgaver, skal opgaverne dækkes af aftaler.

Ny teknologi og mediekonvergens har for længst ført til, at medieansatte får nye opgaver. Nogle journalister skal fotografere, flere fotografer gør selv deres billeder klar til tryk, og radiojournalister klipper deres egne radioindslag.
Dagbladsjournalisterne har altid haft forbud mod at fotografere, mens journalisterne i DR har overtaget flere og flere tekniske funktioner om end modstræbende. Det har været svært for Journalistforbundet (DJ) at acceptere, at faggrænserne forsvinder. Dels skaber flerfunktionalitet splid mellem faggrupperne i forbundet, dels frygter forbundet for arbejdsmiljøet og tab af arbejdspladser.

Dette års delegeretmøde viste et tøbrud. De delegerede besluttede enstemmigt, at DJ skal arbejde for, at nye funktioner bliver dækket ind af overenskomsterne. Det betyder blandt andet, at overenskomsterne skal indeholde retningslinier, der sikrer, at de medieansatte får indflydelse på og uddannelse til at varetage de nye opgaver.

Retningslinierne skal også garantere, at for eksempel journalister ikke bliver presset til at fotografere, hvis de ikke vil.

 

Fotos skal koste
Delegeretmødet gav også hovedbestyrelsen (HB) lov til at godkende lokale aftaler om fotograferende journalister på dagbladene. Det er ellers forbudt ifølge fællesoverenskomsten.

Det betyder ikke, at forbundet helt har opgivet modstanden mod fotograferende journalister, sagde Uffe Gardel fra HB.

"De lokale tillidsfolk får lov at slække på reglen, men lokalaftalerne skal opfylde nogle bestemte krav, og de skal altid godkendes af HB. Der er på ingen måde tale om, at vi bare giver los, men vi åbner døren på klem," sagde Uffe Gardel.

Hovedbestyrelsen fik altså godkendt sit forslag om lokale aftaler om flerfunktionalitet. Derimod blev et flertal i HB underkendt i et andet spørgsmål vedrørende flerfunktionalitet.

HB-medlem Finn Arne Hansen, Fyns Amts Avis, stillede forslag om, at journalister skal have betaling for at fotografere. Det blev vedtaget med stort flertal.

"Vi skal sgu da ikke bare forære det væk. Det er utroligt, at vi forsøger at undergrave vores egen overenskomst uden at ville have penge for det," sagde Finn Arne Hansen.

Det var HB-medlem Carsten Lorenzen, DR Nordjylland, stærkt uenig i.

"Det er gift for kommende overenskomstforhandlinger, at vi kræver betaling for at fotografere. Vi får løn for 37 timer, og det er altså arbejdsgiverne, der bestemmer, hvad vi skal lave i arbejdstiden. Men hvis der lokalt kan forhandles en betaling igennem, så er det da helt fint," sagde Carsten Lorenzen.

 

Læs også: Styrket formand fik smæk, Delegeretmødet vildledt, Journalistforbundets hovedbestyrelse, Arbejdsløshed på læberne, Valgt fra, Sløvt fremmøde, Brugsanvisning til bijobregel, Demokratiet nedlagde demokratiet, Delegeretmøde hvert år, Den store kontingentkomedie, 20 kr. mere i kontingent, Overfladisk og spændende, DR-ansatte efterlyser bedre pli, Når magten selv tager magten, 421.000 til Safety Fonden og Kampstjernen Mette

 

 

0 Kommentarer